• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven, het is een geschenk..
  • 55 Bijbel teksten over bekeren. "Ik zal u niet als wezen achter laten, ik kom weer naar u toe"John:14:18.
Hartelijk welkom » Als in de tijd van Noah

" Als in de tijd van Noah" aanwijzingen van Jezus zelf over zijn wederkomst.

Op deze pagina leest u over de laatste dagen voor zijn wederkomst op de wolken voor de opname van de gelovigen in Christus. Dit staat geschreven in Lukas  17:26.  De wederkomst op de wolken staat beschreven in Handelingen 1:11.

 

Een overzicht

Op de download pagina vind u updates en gedetailleerde informatie over de onderwerpen op de site.

Dit zijn door de Heilige Geest aangedragen onderwerpen om deze verder uit te werken door mij en bekent te maken  en zo beschikbaar te stellen op de downloadpagina. Zo blijf u op de hoogte van de dingen die God belangrijk vind voor u om te weten.

Eindtijd.

Met betrekkingen tot de eindtijd is er heel veel geschreven in de Bijbel. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament.

God heeft een verlangen om iedere ziel weer thuis te laten komen, te herenigen met Hem. Zoals gezegd is Jezus uiteindelijk gekomen, God zelf, om ons de weg te wijzen naar het eeuwige leven door een persoonlijk verbond, een relatie, met Hem aan te gaan dit is mogelijk geworden door  na de kruising. God heeft daar ook een tijdlijn aan verbonden en die loopt nu, in onze dagen ten einde. Door de genade van God, kunnen wij door zijn Zoon vergeven worden voor onze zonden. Alleen zo.

Ik weet dat omdat het in de Bijbel staat. Het is door Profeten en Jezus verteld. Niet met het vertellen  van een datum, maar met het geven van aanwijzingen en bijvoorbeeld tekenen aan de Hemel zoals het teken van de vrouw met kind in de sterren, gezien in 2017: Openbaringen 12 1:2, en al 700 jaar daarvoor geprofeteerd door Jesaja 7:14.

 Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen dag en nacht, en dat zij zijn tot tekeken en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. Amen!  u ziet God stelt ons in staat om te onderzoeken wat er staat te gebeuren.

De parabel van de vijgenboom, Lucas 13: 6-9,  is een tijdsaanduiding voor het bepalen waar we zijn in de tijd. De vijgenboom (Israel) begon te bloeien toen Israel een natie werd in 1948. Jezus heeft dit genoemd tijdens zijn leven hier op aarde. Markus 13:30 voor waar, ik zeg u dat deze generatie niet voorbij zal gaan totdat al deze zaken gebeurd zijn. Welke generatie? Onze want hij sprak over de eindtijd dat werd hem namelijk gevraagd leest u maar eens in uw Bijbel, een generatie in de Bijbel is ongeveer 70 a 80 jaar. Nog een hele belangrijke tijdsbepaling dus. U mag zelf de rekensom maken... Deze profetie is vervuld en staat in Ezechiël 37: 1-8. We weten niet de datum van zijn komst dat weet alleen God. We moeten er klaar voor zijn.

Jezus heeft ook gezegd dat Hij Israel levend zou maken op de derde dag Hosea 6:2. Een dag is als duizend jaar bij God, Petrus 3:8. Dit betekent concreet dat Hij dus tweeduizend jaar na zijn kruisiging weer terug zou komen in Israel. En daarvoor zijn er nog de jaren van grote verdrukking en de wereldheerschappij van de antichrist. De toorn van  God zoals beschreven in Openbaringen 6 en op een gegeven moment de opname.  Ik ga geen datum noemen, wij weten de datum niet, alleen het seizoen. Gezien bovenstaande en de ontwikkelingen in de wereld is het hoog tijd is en  zien  we dat we in het seizoen zijn.

Psalm 90: 10 geeft aan hoelang een generatie duurt.

Ook een hele belangrijke indicator om het seizoen te bepalen is de bouw van de tempel, de derde tempel. Alles staat hiervoor klaar. Het is een duidelijke aanwijzing dat Jezus niet is geaccepteerd  als messias in Israel en men weer begint gaat met offers brengen die God helemaal niet wil. Deze tempel wordt ook weer verwoest. In het nieuwe Jerusalem wat nee gaat dalen uit de Hemel na de derde wederkomt zeg maar is er geen tempel meer, het staat geschreven in Openbaringen 21: 10-22. Ik zie u hopelijk ook daar!

Hebreeën 10: 4-18 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.  En in Hosea 6:4", Want ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer, In kennis van God meer dan in Brandoffers.

De antichrist geeft het sanhedrin of de Seventy Nations 3,5 jaar de gelegenheid en verbreekt dan deze overeenkomst en wil dan zelf aanbeden worden. De Joden vallen nog onder het oude verbond omdat ze Jezus niet erkennen. En moeten op de vlucht. Wij die in Christus zijn hoeven ons daarom niet met het oude verbond bezig te houden. Het gevolg van hun keuze is dat Israel door de grote verdrukking moet gaan, en de antichrist een zetel geeft door de bouw van de 3e tempel. Dit past in hun visie, God laat het toe.  Het moet zo zijn omdat het geprofeteerd is. Er is al een kroon voor hun Messias gemaakt, een munt geslagen voor de tempel een synagoge voor 70 landen gebouwd ondergronds en het altaar is alweer ingewijd achter de tempelmuur. Alles staat klaar. Dit is de grote afval en misleiding waar in de Bijbel over wordt gesproken.  1. Timotheus 4: 1:5. De wereldreligie is er een zonder Jezus uit de Bijbel en genade, het zal veel mensen hun leven gaan kosten en wat nog erger is ook hun ziel want er is niets Christelijks aan. Een tekst in 2 (Johannes) 1:7 over de antichrist en leraren van dwaalleer maak dit ook duidelijk. Het heeft ook consequenties voor wie er in mee gaan. Het wordt een tijd van een nieuwe inquisitie onder het mom van vrede, klimaat gelijkheid en zo meer. Velen zullen dan misleid zijn. En gelukkig ook velen niet.

Nog een tijdsaanduiding is bijvoorbeeld de gesprekken die gevoerd worden met de valse Messias in Israel. op youtube zijn daar video's over te vinden.

Het is moeilijk voor te stellen dat er straks iemand in de herbouwde tempel gaat zitten en zichzelf als God presenteert! Gewoon beweert dat Hij God is!  En een beeld van zich zelf laat maken wat dan aanbeden moet worden. U moet wel weten dat deze man volledig is bezeten van Satan. Het is de grootste misleiding van de eindtijd dat het kan gebeuren en daardoor ook een wereldwijde vervolging plaats gaat vinden. Jezus heeft hiervoor gewaarschuwd. Zoals dit alles in de Bijbel staat. En wij leven in die tijd, heel boeiend, maar ook de tijd om een keuze te maken want uw leven en ziel is voor eeuwig in gevaar. 2. Thessalonicenzen 1:16 over de openbaring  van de mens der wetteloosheid. Maar ook een opmerking over de opname namelijk in 2. Thessalonicenzen 1-2.

Zoals gezegd heeft Jezus tekenen van de eindtijd gegeven in Matheus 24: 3-14, Paulus 2 Timotheüs 3:1-9 en Timotheüs 4:1.

En vele profeten uit het oude testament hebben geprofeteerd over de eindtijd en het oordeel. Joel bijvoorbeeld en Amos.

 

Er zijn nog veel meer tijdsbepalingen uit de Bijbel te halen maar dit leek me genoeg om te bepalen dat we vlak bij het einde zijn, het einde van onze reis hier op aarde en het begin van iets heel moois, voor altijd bij Jezus en straks na de grote turbulentie, verdrukking en vervolging een nieuwe aarde als Hij definitief terugkomt met de Heiligen wij dus. Goed nieuws voor wie in Christus zijn. Voor de mensen die Jezus afwijzen is het tijd om voor hun definitieve wereld te kiezen de hel is namelijk net zo reel als de Hemel.

 

Door de crisis waar we nu in verkeren en de nog komende  wordt ons leven nooit meer zoals het was. Het is een voortgaand  proces omdat we nu eenmaal in de eindtijd leven, het speelt zich voor onze ogen af wat er in de Bijbel straat beschreven.  Matheus 24 : 6 Over de oorlogen en de geruchten erover, ook hier raad ik u aan om dit Bijbelgedeelte zelf helemaal te lezen.

Ons leven wordt anders en we zullen veel vrijheden gaan verliezen. Grote bedrijven blijven bestaan maar kleine zullen allemaal verdwijnen, daar is in de nieuwe economie en communistische samenleving  geen ruimte meer voor. Alle eigendom verdwijnt, een totalitaire staat. Er wordt druk aan gewerkt, tijd gerekt voor de grote reset. De WTO heeft zelf aangegeven dat dit een lastige tijd wordt, zeker voor degenen die achter blijven!? Een opmerkelijke uitspraak!

De antichrist komt aan de macht als de chaos compleet is want dan kan deze man alles oplossen ". Het merkteken wordt dan verplicht om mee te kunnen draaien in de economie en andere zaken. Lees Daniel 8-25, "door zijn sluwheid." en openbaringen

America zal ineenstorten en daarmee de wereldeconomie, oorlog en onrust zijn daarvan het gevolg. De wereld zal geheel in chaos vallen. Zodat de man die alles redden kan op kan gaan staan. Orde uit chaos gaat Hij brengen. Er gaan oordelen over de wereld komen en zeker over Amerika die zich als natie volledig van God heeft afgekeerd met zijn leefstijl,  normen en waarden, die ook nog eens over de hele wereld worden geëxporteerd als zgn. vrijheid.  Openbaringen 17 De hoer die aan vele wateren zit. God graat dit alles schudden. En als Amerika valt dan gaat de rest van de wereld er achter aan. Een ongekende financiële ineenstorting zal o.a. het gevolg hiervan zijn. We gaan alles verliezen. Amerika komt daar niet meer boven op er blijft niets van over, dit is het oordeel over Amerika wat ook beschreven is in de Profetieën, als u wilt weten welke dan zal ik dit hier binnenkort nog even vermelden.

En ook een hele duidelijke tijdsaanduiding is dat wat goed genoemd wordt is slecht en wat slecht is is goed.

 

Vrede en veiligheid

Als ze zeggen er is vrede en veiligheid. 1.Thessalonicenzen 5: 3-5. Dan zal een plotseling verderf hun overvallen.... Dat is dus voor de opname van de gelovigen want Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5: 4 " Maar u broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u niet zal overvallen. Dit betreft de bekeerden, de wedergeboren Christenen. Die gaan mee met de opname en daarom kunnen we voor de opname nog veel narigheid verwachten dat maken we hieruit op.  d Daarom waarschuwt God op allerlei manieren en door vele mensen over de hele wereld die allemaal dezelfde leiding krijgen en geleid worden naar deze gebeurtenissen om ze op te schrijven en te vertellen. 

En ik zeg hier niet mee dat dat alleen in Israel zal gebeuren nee het is een gebeurtenis ergens op de aarde die de hele wereld zal schokken. Het vallen van de dominostenen gaat dan beginnen. Ook hoopvol is dat iedereen die in die dagen Zijn Naam zal aanroepen gered zal zijn. Kennis is macht en daarmee helpt u straks misschien wel anderen. God doet er alles aan om onze ziel te redden.

 

God gaat alles schudden.

Het is voorzegd in de profetieën dat God alles gaat schudden over de hele wereld. En alles wat verborgen is zal aan het licht komen. Deze oordelen zijn al bezig en zijn een gevolg van het feit dat God bijna overal uit de wereld is verbannen, de normen en waarden zijn niet meer volgens Gods woord.  De aarde zucht niet onder het klimaat, maar een klimaat van zonden  en gruwelen die er in zijn naam worden bedreven, gezien en ongezien.

Dit kan niet zonder gevolgen blijven, wij als mensen begrijpen niet meer dat God de Schepper en eigenaar van deze planeet is, wij zijn geschapen zijn naar Zijn evenbeeld voor Hem, en niet voor ons zelf,  we zijn niet onze eigen creatie,

Verwaterde normen van God.

We leven is een maatschappij die bol staat van fabeltjes en wat er wel en niet mag volgens God. God is niet veranderd en zal dus net als in vroegere tijd net zo vele oordelen sturen over de wereld. Vooral Amerika en  natuurlijk ook Europa. Gods oordeel over de wereld staat beschreven in o.a Jesaja 24.  Het oordeel over de kerk staat in Openbaringen en in Amos. Maak daarom uw leven in orde met de Heere Jezus. Ook de kerk gaat geoordeeld worden vanwege de hoererij met Babylon en de verschrikkingen die zich daar afspelen en hebben afgespeeld. Jezus roept in openbaringen 18 ons op om uit Babylon weg te gaan zodat wij geen deel hebben aan haar zonden en geen plagen over onszelf afroepen. 2 Timotheus 4:24 "Ieder die de naam van Christus noemt moet zich ver houden van de ongerechtigheid"

Als u op zoek gaat na ongecensureerd nieuws dan zie je dat er over de hele wereld al enorme natuurrampen gaande zijn en vele geruchten van oorlog. De polen van de aarde zijn aan het draaien, dit alles staat ook in Lukas 21, een teken is dat de komst van de Heere niet ver weg is.

De dag van de Heer

Dit is niet bepaald een dag om naar uit te zien, het is namelijk de dag, of beter dagen dat God zijn oordelen over de wereld zal uitstorten zoals onder ander is voorzegd in het boek Openbaringen en in Het boek van de profeet Zefanja. In Zefanja 1:14 staat: De dag van de Heere is nabij en nadert zeer snel etc. Zefanja schrijft ook over de aanbidders van Baal.

In Amos 5:18. "Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heere. Wat zal voor u die dag van de Heere zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht.

In Jesaja 63. De Dag van de wraak van God.

God is liefde, maar ook een God die geen afgoderij accepteert, of dat zijn wetten en tijden worden, verandert (Vaticaan)een jaloerse God, ook een rechtvaardige God.

Wij hoeven ons en mogen ons niet verdiepen in allerlei leer behalve die van de Bijbel, In Openbaringen 2: 24-25 waarschuwt Jezus hiervoor om niet op onderzoek te gaan naar een andere leer dan die van de Bijbel en niet de diepten van satan te gaan verkennen. Dat betekent het volgen van religies die de leer van de Bijbel niet brengen het woord van God het spreekt voor zichzelf,

Dit brengt je af van de ware leer en ook van uw zaligmaking en dus uw verblijf in de eeuwigheid bij God. Openbaringen 2 :4 "Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde heft verlaten".  De eerste liefde van de Christenen is of zou moeten zijn Jezus Christus, en de vroege Christelijke kerk had Jezus lief en verkondigden daarom het Koninkrijk der Hemelen.

Openbaringen 2-11 "Ik kom spoedig, Houdt vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen". De kroon des levens is de beloning voor onze bekering en volharding. Er zijn kapers op de kust, Laat u dus niet misleiden.

We leven in duistere tijden.

En zo komen we dan weer in onze tijd, die als je goed om je heen kijkt  niet voor niets als in de tijd van Noah wordt genoemd een aspect hiervan  is de aanbidding van vele valse goden wat vroeger new age en hekserij  genoemd werd is nu binnengeslopen in de kerk. Maar ook in de maatschappij. De deur naar de duisternis is wijd open gezet.

We gaan in de toekomst dingen zien die we eerder niet voor mogelijk hadden gehouden, alles maakt deel uit van de enorme religieuze misleiding die gaande is. Maar ook voor korte tijd een periode op aarde die vergelijkbaar is als in de tijd van Genesis.

Hoop!

Er is gelukkig de gezegende hoop, namelijk de opname, en de Hoop dat God iedereen beschermd die in Hem zijn en het zegel van de Heilige Geest hebben ontvangen.

We hebben de hoop van de beloften uit psalm 91. We hopen op een spoedige terugkeer en opname van en door De Heer Jezus. En zoals gezegd dat zal zijn als in de dagen van Noah, geen haan die er naar kraaide, doof voor waarschuwingen werden ze overvallen door de vloed. 8 mensen zijn de ark binnengegaan en toen moest de deur dicht. Gelukkig is dat nu wel anders, miljoenen mensen zullen verdwijnen van de aarde en opgenomen worden in de Hemel. Het tijdstip is niet zo belangrijk en het is zeker niet zo dat er geen moeilijkheden zullen zijn voordat het zover is. Op de download pagina kunt u openbaringen vinden van de Heilige Geest. Uitgewerkte onder werpen.

Romeinen 8: 38:39 zegt: "Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood nog leven, noch engelen, noch overheden, nog krachten, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Amen!

Nog een hoopvolle boodschap.

Met name Paulus spreekt altijd over gelovigen als mensen die in Christus Zijn. U bent in Christus, als u hem heeft aangenomen, dan bent u overgezet van het rijk van de duisternis in het lichaam van Christus.. U bent dan ook schoongewassen door zijn vergoten bloed op Golgotha. Als straks weer net als in vroegere tijden de oordelen over de aarde komen bent u ook beschermd. Zorg dat u dus  in Christus bent en Hij u kent.

Laat dan uw hoop niet gericht zijn op de wereld, de zaken die voorbij gaan.

Vestig uw hoop op de eeuwige dingen.

 

Samenvatting,

Jezus komt terug!  Het getal van de heidenen is  (bijna) vol. De zes eeuwen van de heerschappij van de mensen op aarde zijn bijna ten einde. De tijd van de turbulentie (opening van de zegels) gaat vooraf aan de tijd van de 7 jaren Grote turbulentie van de antichrist periode. Israel krijgt het zwaar en wij ook. (Inmiddels zijn de zegels geopend uit openbaringen 6.)

Satan bereidt de wereld voor om hem te aanbidden, Jezus bereid zijn mensen en die hem zoeken voor op hun hereniging met Hem en de Vader, door bekering. En een persoonlijke relatie.

 

De wereldreligie van de eindtijd.

De wereldreligie bestaat uit drie componenten nl., een Joodse (Judaïsme) en een Vaticaanse, een mix van islam, boeddhisme en andere ismes en een pseudo Christelijke  een niet Bijbelse religie, een religie van zgn. profeten. Overgewaaid uit de US en daar ook bedacht en nu wereldwijd actief.

Donald Trump was geliefd omdat hij meehelpt om deze wereldreligie er te laten komen. Het is de aanbidding van Baal  een verzameling van allerlei andere goden en demonen. In vroegere tijden was dit ook zo, u ziet het de geschiedenis herhaald zich. Boven aan staat straks de leider, de man van zonde en gruwel. Door wonderen aanbeden, hij zal proberen Jezus te imiteren,  dat gebeurt nu al op grote schaal want satan kopieert alles wat Jezus doet of heeft gedaan en dan in tegengestelde richting, als hij gedood wordt zal hij weer opstaan na een aanslag. De meeste mensen die dan nog op aarde zijn zullen hem gaan volgen en het teken van het beest aannemen en hun ziel daarmee vernietigen.

Denkende dat hij Jezus is de Messias. Het is echter een fake Jezus. Mocht u hier nog zijn tegen die tijd weet dan dat u moet kiezen tussen hem en Christus.

God gaat oordelen uitstorten over de wereld. Hij gaat Babylon vernietigen, deze toestand die nu gecreëerd is wordt vernietigd. Zoals voorzegt in de profetieën in het Oude Testament die zijn  opgeschreven zijn voor onze tijd, deze tijd.  Want niet alle profetieën zijn al vervuld. U kunt dit lezen in Jeremia 51: 45-48.

Oorlog, Amerika, China en Rusland en aan de andere kant Israel met zijn vijanden. Maar ook verschuiving van tektonische platen wat vloedgolven veroorzaakt en vulkanen die uitbarsten, en vooral vulkanen die normaal niet actief zijn. Kortgeleden is de Etna uitgebarsten en is  het weer erg aan het veranderen. Bij of voor de wederkomst gaan de polen verschuiven op aarde dit veroorzaakt veel overstromingen etc. lees openbaringen 6 en Lucas 17

Het vredesverdrag in het M.oosten is niet Bijbels en ook niet volgens Gods wil omdat het Israel verdeeld. Het is profetisch. Maar al wijzen ze de  echte Messias af het blijft toch Gods oogappel, iedere natie die mee werkt aan deze verdeling van het Heilige Land wordt geoordeeld. Het staat in de Bijbel.

De storm

De gebeurtenissen zullen elkaar snel opvolgen, het kaartenhuis stort in als een domino spel. Er zal veel onrust en catastrofe zijn. Het is niet anders, ik zal er doorheen moeten en u ook. Maar uit eigen ervaring weet ik dat in Christus Zijn je rust geeft, ook al zit je midden in de storm. Als u dit leest en zich zorgen maakt weet dan dat we nooit alleen zijn.

Ik vind het persoonlijk fijn dat ik me mag beroepen op de beloften die God ons heeft gedaan in de Bijbel voor bescherming, rust en liefde. Psalm 91 is een prachtige aanmoediging van onze Heer. Maar ook gewoon tot de Heere Jezus gaan geeft rust. In Filippenzen staat veel moois te lezen onder andere in Filip 4: "Wees in geen ding bezorgt,....

Maar laat uw verlangens in alles door bidden, en smeken, met dankzegging bekend worden bij God".en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten bewaken in Christus Jezus. Dit is een fijne bemoediging en een om te onthouden! Leest u Filippenzen eens in zijn geheel het is prachtig.

-Ook mooi is Psalm 91-11." Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen zodat u uw voet aan geen steen stoot."

-Alleen in Christus Zijn we veilig. Matheus 28: 20 "En zie ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.

-Johannes 14: Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe". Hij komt terug zoals hij gegaan is op een wolk in de Hemel. voor de opname.

Fillippenzen 4:13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Amen!

We kunnen de storm niet tegenhouden, alles wat niet rechtvaardig is, corrupt en slecht moet eerst weg om plaats te maken voor het nieuwe,  het kan niet mee naar de hemel het kan niet bestaan in de Hemel en het zal niet toegelaten worden in de Hemel. Dus is het beter de storm, maar voorbij te laten gaan en u er niet in te begeven. Houdt uw blik gericht op Hemelse zaken. Laat de Heilige Geest u leiden. En blijf u zelf onderzoeken of u wel geloof heeft. Belijd vandaag nog nu u dit leest  uw zonden aan De Heere Jezus en u bent gered voor de eeuwigheid.

 Ik hoop dat u geïnspireerd bent en geïnteresseerd in het eeuwige leven door deze website en het woord van onze Heer, om de belangrijkste beslissing van uw leven te maken, bemoedigd ook omdat er een uitweg is dat er hulp mag komen op onverwachte en moeilijke  momenten dat u in Zijn aanwezigheid mag wandelen nu en voor altijd. Vergeet niet te bidden. Hij is dichtbij! Houdt uw lamp gevuld met olie  en maak tijd vrij voor om in uw eigen binnenkamer de Heere Jezus te ontmoeten. Hij openbaart zich aan iedereen die Hem aanneemt als Heer en redder.

Bediening van Paulus

De brieven van Paulus en zijn bediening zijn hem door God aangereikt en geopenbaard. Het is dus God zelf die tot ons spreekt via de brieven. En God verandert niet. Het doet ook niets af aan het Evangelie van Jezus Christus  het is een vervolg zou je kunnen zeggen een voortzetting  van zaken die de Joden niet konden begrijpen op dat moment. HET boek openbaringen was in de tijd van Jezus nog niet geschreven, ook een onderwerp wat ze toen nog niet zouden begrijpen. Pas na de hemelvaart of opname is dit boek geschreven. Doorgegeven door de Heere Jezus, Het is afkomstig van de Allerhoogste, onze vader in de Hemel. Gebracht aan ons zodat wij eeuwig zouden leven.

 

 

 

 Ik wens u een gezegende thuiskomst!