• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • De Heilige Geest ontvangen door bekering.

De Bijbel

De Bijbel is Gods woord "De waarheid". Het begin van alles, het is het enige boek met eeuwigheidswaarde, de kennis die hierin staat gaat nooit verloren,  geschreven voor de eeuwigheid doorgegeven door de profeten van God.  Johannes 1:" In Het begin was het Woord en het Woord was bij God". En daarom gaat het woord nooit verloren. En is het belangrijk om de om uw leven en kennis te meten aan de Bijbel, want allen dan maakt de waarheid u vrij. Sola Scriptura, alleen de schrift.

Het eerste deel.

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, later vertaald naar het Grieks en van daaruit in andere talen vertaald. Doordat in de loop van de eeuwen geprobeerd is de boodschap die het bevat te laten verdwijnen werd en worden er steeds weer andere vertalingen gemaakt met een tekst die beter zou aansluiten bij de huidige tijd. Maar goed dat lukt niet want God heeft natuurlijk de regie over de boodschap en dit zo belangrijke boek voor ons.

Er is een hele betrouwbare vertaling en dat is de Staten-vertaling, ook de King James, in het Engels. Bij een goede Bijbelstudie heb je wel de brontekst nodig  en de Heilige Geest. en ook de Strong coderingen om op te zoeken wat een woord nu echt betekent op die plaats in de Bijbel. Anders kunnen hele zinnen totaal verkeerd uitgelegd worden. De Bijbel aanpassen aan deze tijd is eigenlijk de wereld op zijn kop zetten, Malachai 3:6. Gods woord veranderd niet. De boodschap van het Evangelie veranderd nooit en de profetieën ook niet. Deze profetieën in het Oude en nieuwe testament zijn bijna allemaal vervuld.

Het is een prachtig boek, met vele lagen het bevat de boodschap om weer naar huis, het Koninkrijk der Hemelen te gaan en het is de route naar huis. Vol levenswijsheden en informatie in de vorm van parabels en Profetieën. God wijst ons in de Bijbel de weg uit deze wereld die volledig in duisternis ligt naar het licht.

 

Er wordt in de Bijbel beschreven hoe het is gegaan tot nu toe en het zal gaan in de nabije toekomsten en wat je kunt doen om dit Koninkrijk binnen te gaan. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament gaan over het verlossingsplan, namelijk het Heilige Evangelie wat God heeft laten opgeschreven, zodat wij de weg naar huis weer terug kunnen vinden dit Evangelie loopt als een rode draad door de Bijbel.

Een plan van zevenduizend jaar wordt in de Bijbel beschreven. Een periode van 6 duizend jaar, de periode van de mens en daarna het duidend jarig Koninkrijk wat op aarde gevestigd wordt door de Heere Jezus. De zesde eeuw is nu bijna voltooid.

Het oude testament staat vol met profetieën die voor onze tijd bestemd zijn en in welke wij op dit moment leven. Het is de laatste tijd zelfs zo dat de ene na de andere profetie vervuld wordt. Zo kun je een tijd bepaling maken waar we staan in relatie tot de wederkomst van de Heere Jezus, de opname van de gelovigen. En het begin van de dagen van grote verdrukking en zorgen. Deze zijn al begonnen en zullen in intensiteit toenemen. Kijkt u maar eens bij de profeet Amos 14 of Ezechiël 25, of het Bijbelboek Daniel. De oordelen van God zijn al begonnen en gaan door tot aan de wederkomst op de Olijfberg.

 

Zoals gezegd in het oude testament staan profetieën voor deze tijd, God is een God van orde en zal dus ook alles herhalen van wat er eerder is, en wat beschreven staat in de Bijbel. De opname staat er in beschreven maar ook wat er nog komen gaat. 30 procent van de Bijbel is profetie.

Het tweede deel - Over Jezus, wedergeboorte, Oordeel en Eeuwig Leven.

Het tweede deel van de Bijbel wordt het "Nieuwe testament genoemd" Geschreven in het Grieks en vandaaruit weer naar andere talen. Het nieuwe verbond wat God met de mensheid heeft gesloten door zijn zoon en het offer wat deze voor ons heeft gebracht  In het nieuwe verbond wordt de komst, het leven, de boodschap, de opstanding en de wederkomst beschreven.

Een nieuw verbond met de mens dus en dat voor iedereen persoonlijk. Het voorhangsel is verdwenen en wij kunnen nu, via Jezus, rechtstreeks met God een relatie opbouwen en bidden tot Hem zonder tussenkomst van een persoon, wie dan ook. Er zijn geen offers meer nodig, je hoeft geen aflaten te betalen,  een ritueel te houden,  of offers te brengen. Nee, het is juist andersom je krijgt het allemaal cadeau.

Bovendien staan in het Nieuwe testament geheimenissen die God nog niet had geopenbaard op het moment van Jezus zijn wandel hier op aarde. Zoals over het lichaam van Christus of de Opname van alle mensen die in Christus zijn, of gestorven zijn als Christen. We zien dus onze geliefden weer terug als we voor het leven kiezen

 

De wederkomsten van de Heere Jezus staan allemaal vermeld in de Bijbel

1. Geboorte en kruisiging, tweeduizend jaar genade en gelegenheid tot bekering. Het getal der heidenen is vol en daarom is de eindtijd aangebroken.

2.  Wederkomst in de wolken, opname en wegname gelovigen, einde genade tijd en de grote verdrukking begint. Bent u gereed?

3. Jezus weer terug op aarde, op de Olijfberg, oordeel over de mens die niet in het boek van de levenden  staat en duizend jaar vrede.

 

Gods woord..

Johannes 6: 63: De woorden die ik tot u spreek zijn Geest en Leven."

 

1 Korinthe 2:9  Hoop op een prachtige toekomst!

" Maar het is zoals beschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

 

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij".  Openbaringen 22:10 dit gaat over het Bijbelboek Openbaringen. Dit is wat Jezus vertelde aan Johannes toen Hij door een engel de openbaringen van Jezus Christus moest doorgeven aan Johannes zodat wij er kennis van kunnen nemen. Zo belangrijk is dit boek dus. En de openbaringen zijn zo belangrijk dan niet een profeet, maar de Heere Jezus zelf alles openbaarde. 

 

De hele Bijbel gaat over de terug keer naar God,

Jezus de Messias en rechter, eeuwenlang geleden al aangekondigd.

Oordelen van God toen, nu en straks.

 

 

Wilt u zelf een Bijbel kopen dan kan dat bij de Zakbijbelbond, u ondersteunt hun werk er ook mee.

www.zakbijbelbond.nl