Counseling

Onze gezegende hoop is een bediening van de allerhoogste, de Heere Jezus Christus om te onderwijzen, te profeteren en te bevrijden van elke geestelijke gevangenschap. 

 

Counseling op Bijbelse grond en in de autoriteid van Jezus Christus.

 

God wil dat iedereen zich bekeerd en tot de Heere Jezus gaat en niemand verloren gaat. Zijn wil voor ons is in Zijn wil te leven en niet in de wil van de wereld. Vrij van angst en zorgen, en vrij van de geest van religie en vrij van occulte belasting, want In Chrisus is vrijheid en geen gebondenheid, en liefde voor Zijn wil en geboden, dit is te bereiken door simpel weg hierin te geloven en ze te doen. Dit is mogelijk omdat God al in alles heeft voorzien. De Heer zal voorzien Genesis 22:14.

 

Iedere gelovige heeft autoriteid in Christus gekregen die hoort bij de bekering en het ontvangen van de Geest van God, de Heilge geest. Zijn woord is de waarheid en deze waarheid is het fundament om op te bouwen en een rots in de geestelijke strijd. Deze geestelijke strijd wordt vaak niet herkent of onderkent door de wereld. De Heere Jezus, die heden en daage nog steeds dezelfde is als 2000 jaar geleden heeft ons juist duidelijk gemaakt dat deze invloed er wel is en er ook iets aan te doen is. Ook de apostelen waren druk met het bevrijden van mensen en het genezen van zieken. Ook vandaag de dag kunnen mensen bevrijdt worden door anderen als er geloof is en de Heilge Geest inwonend is geworden. Het is nooit opgehouden want de Heilge Geest is immers naar de aarde gekomen om het werk voort te zetten. De Heere Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten. Johannes 16-12. De Heilge Geest zal er altijd zijn en is eeuwig want het is de geest van God. Zelf na onze reis op aarde zal de Heilge Geest bij ons zijn. 

 

Geestelijke strijd is een belangrijk onderwerp omdat als er sprake is van strijd deze meestal geestelijk is en vaak begint in onze gedachten waar zaadjes geplant worden door satan, die uit kunnen groeien tot gedachten bolwerken. Deze bolwerken resulteren vaak weer in andere problemen. Het kan op een gegeven moment fysiek worden, het lichaam zal na verloop van tijd gaan reageren. Een veel voorkomende gedachte is angst, het is goed om te weten dat angst geen gedachte is van God. Het is van de vijand en daarom is er iets mee te doen, jezelf ervan te bevrijden. Angst heeft vele vormen en kan in veel soorten klachten in uw leven zijn. 

Controle over uw gedachten, die als ze negatief zijn of tegen God, is dan ook vaak het begin van de vrijheid. Het planten van verkeerde zaadjes door de vijand kan resulteren in het vervallen in zonde of verwijdering van God. Dat is het doel van de vijand. Gelukkig heeft God dit voorzien en in zijn woord beschreven. Vergeet daarom niet wie er in u woont en wordt niet verduisterd in uw verstand en vervreemd van het leven wat uit God is. Efeze 4:18. 

 

Het vereist training en actief geloof en overgave aan de Heere Jezus.

 

 

 

 

 

 

U kunt contact opnemen voor hulp biij verschillende klachten om te achterhalen waar de oorzaak ligt en er iets tegen te doen. Door de Heilge Geest wordt dit duidelijk gemaakt en door mijn geloof in de geest en autoriteit in Chrsitus is het mogelijk om hulp te bieden.

 

 

 

 

Als u hulp nodig heeft met de geestelijke strijd dan is het mogelijk een gesprek in te plannen.

ga dan naar de contactpagina en bekijk hoe u mij kunt bereiken.