De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

Januari 26-1 -2023.

U kunt de tekst over de aankondiging downloaden onder aan de pagina.

 

 

 Inleiding

Wij leven in Babylon zoals elders u op deze website ook kunt ontdekken. Paulus zelf heeft in 1 Petrus 5:13.

gezegd dat de gemeente van Christus in Babylon is, "U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is". 

Hetzelfde Babylon waar in deze tijd, het einde der eeuwen, God Zijn oordeel over laat gaan. Ook Nederland ligt onder het oordeel. "Ga weg uit haar"  Openbaringen 18.4.

Bekering brengt u in de veilige haven van de Heere Jezus Christus. 1 Petrus 1:5 u wordt immers door de kracht van God bewaart door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

Uw geloof gaat getest worden, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproeft, wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1:7-8.

 

In het kort kun je stellen dat God de wereld oordelen gaat om alle zonden die zijn begaan in Zijn naam. We leefden in de tijd van genade zodat je steeds weer vergeving kan vragen voor zonden die begaan worden. Ook het roven van de zaligheid van mensen door een ander Evangelie is een doorn in het oog van God.

 

God gaat ons verantwoordelijk houden voor de zonden.

Het kan niet zo zijn dat mensen beroofd worden van hun redding en daarmee van hun ziel doordat er een ander Evangelie wordt gepredikt dan in de Bijbel staat. Dat de armen van hun recht weggeduwd worden, de armen zijn hier mensen zonder kennis van Gods woord, die verloren gaan, terwijl ze juist onderwezen moeten worden in het Evangelie, in de liefdevolle boodschap van de Heere Jezus. van bekering en vergeving van zonden, door hem alleen, alleen door zijn bloed. valse leer en leugens plunderen mensen uit, gehersenspoeld, op het verkeerde been gezet. Er is misbruik gemaakt van de genade. Leest u het boek Judas.

Dit vinden we in Jesaja 10 waarin God een met een wee hiervoor waarschuwt, en overal waar God een wee uitspreekt is er sprake van een waarschuwing voor het oordeel. In Jesaja 47 staat de waarschuwing over het plotselinge oordeel wat komen gaat, op een moment dat we het niet verwachten, dit kan ook in het persoonlijke leven van iemand zijn.

 

Tempel reinigen. Johannes 2:13. Lukas 11:

Deze tijd kun je vergelijken tijd met het reinigen van de tempel door de Heere Jezus. Er werden veel, niet Heilige zaken, beoefend in de tempel in Jerusalem. Het was een wereldse plaats geworden waarop Hij deze schoonveegde.

Ook nu wordt de tempel ontdaan van alle onreinheid, het is de tijd om je eigen tempel te reinigen, ons lichaam is immers de tempel van de Heilige Geest. Laat dan de Heere Jezus u reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Korinthe 3:16-20., u weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Er is in deze tijd vlak voor de wederkomst geen plaats meer voor zonde in ons leven, geestelijke en fysieke zonden.

 

Jesaja 10 en Jesaja 47 twee boeken die over dezelfde zaken gaan, maar God heeft duidelijk willen maken dat de tijd is aangebroken waarop ook de kerk wordt geoordeeld. Romeinen 12:18:32.

 

 

Judas 1:24
Maar u geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligste geloof
en bid in de Heilige Geest.

 

 

 

De Aankondiging Van Het Oordeel Over Babylon.
Word – 7,6 MB 8 downloads
De plagen uit Exodus komen terug.
Word – 214,5 KB 10 downloads