• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven, het is een geschenk..
  • 55 Bijbel teksten over bekeren. "Ik zal u niet als wezen achter laten, ik kom weer naar u toe"John:14:18.
Hartelijk welkom » de wereld religie van de antichrist.

 

 

De eindtijd wereldreligie. 

Er is een wereldreligie aan het ontstaan die in principe zijn oorsprong heeft in de beginjaren van het Christendom. Het is een vermenging van Christelijke waarden met Romeinse waarden. En het Romeinse was een occulte religie met vele goden. Zo is het Vaticaan ontstaan het Pauselijke systeem is toen de vervanger geworden van het keizerlijk systeem. Deze Pauzen voelden zich oppermachtig en beweerden zelfs dat ze Christus waren. Het is een boeiend verhaal maar voert te ver om hier uiteen te zetten. Ik beperk me tot de hoofdlijnen.

De Bijbel werd destijds alleen in het Latijn voorgelezen zodat de bevolking het niet kon begrijpen, maar ook niet mocht begrijpen, vijftienhonderd jaar ongeveer, tot Luther de Bijbel ging vertalen in het Duits.

Hij ontdekte dat je zelf een relatie met God kon hebben, dit was natuurlijk niet in het voordeel van geestelijken en hij werd daarom verkettert, en zo zal het ook nu weer zijn. De reformatie is alweer voorbij. De samenwerking met het Vaticaan is weer opgestart door de protestantse kerken en andere kerk systemen. Er zijn ook al protestantse bisschoppen aangesteld en daar is niets geheimzinnigs aan. Dit alles is heel duidelijk geworden tijdens de 500-jarige viering van de reformatie, die geen reformatie meer is. Het is de vorming van de eindtijd kerk. Alle kerkwegen leiden weer naar Rome nu.

Momenteel worden er in Rome missen gehouden om Lucifer te verwelkomen, dit gebeurt min of meer openbaar en als het lukt plaats ik hier een link naar het filmpje. Het is een welkom voor lucifer en het begin van een

hele duistere periode op aarde.

Wat mij betreft is dit de vervulling van openbaringen 12 :3 En er verscheen een ander teken in de hemel En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. Satan werpt een derde van zijn demonen op aarde en komt zelf naar de aarde om hier de laaste periode te regeren door  de antichrist heen. Het is verder niet zo belangrijk, maar wel goed om te weten in verband met u verwachtingen over de opname die na de installatie van deze mens der wetteloosheid komt.

Er is nog veel meer over te schrijven, boeken vol maar daar moeten we ons niet op focussen. De focus moet nu liggen bij Jezus die ons hier van komt verlossen. Lees ook vooral Matheus 24 over de verdrukking die komt en nog nooit zo erg is geweest. Woorden van Jezus die we niet mogen vergeten in het totale plaatje van de eindtijd. De verdrukking waar hij over spreekt is niet de toorn van God. dat komt na deze verdrukking maar de toorn van Satan.

Baal, merkteken en gedwongen aanbidding

Er worden hier en daar alweer replica's opgericht van de toegangspoort van de tempel van Baal in New York en Londen. Google u het, maar eens… dan kunt u zelf zien in welke wereld wij leven. Er wordt niets meer gedaan om het te verbergen!

Baal (satan) zal aanbeden willen worden en dat gaat weer op dezelfde manier als in de tijd van Daniel. Leest u daarom ook het boek Daniel eens door.

Knielen voor een beeld is niet wat er in de Bijbel staat om te doen of toegestaan is. Daniel 3.

Merkteken van het Beest 666

 Als u het merkteken eenmaal heeft zult u moeten gehoorzamen en aanbidden op zondag. (Sunday Law) u bent eigendom van satan geworden. Je ziet dat de voorbereiding voor dit alles al een paar honderd jaar in de maak is. En we staan nu voor de eindstreep. Dat is op zich heel goed nieuws! Maar het betekent ook dat we nog een moeilijke tijd tegemoet gaan. En dat uiteindelijk de Opname komt van de gelovigen in Christus. Ik benadruk steeds in Christus omdat u alleen opgenomen wordt als Jezus u persoonlijk kent u een relatie met hem heeft en hem verwacht.

De urgentie die wereldwijd is toegeslagen om te prikken is een gevolg van de wederkomst van Christus. Satan weet dit en zet alles op alles. Hij heeft nog maar weinig tijd.

Nu is het zo dat deze prik of prikken  het merkteken zelf is  want dat is de naam van een mens, en je krijgt een teken op je rechterhand of voorhoofd als de antichrist eenmaal is geïnstalleerd. Dit staat zo in de bijbel en laten we ons daar bij bepalen wat betreft het merkteken. Dat is namelijk het belangrijkste om te vertellen hier.

2. Tessalonicenzen 2.

Gaat onder anderen over de openbaring van de mens van de wetteloosheid, de afval van het geloof en de door God gezonden krachtige dwaling zodat zij de leugen zouden geloven. Die leugen is al een tijdje werkzaam. Leg de Bijbel langs de moraal van de wereld en kerken en dan zie je dit duidelijk.

De weerhouder werdt er ook genoemd en daarover leest u op de pagina,

Onze gezegende Hoop meer. 

Ook hier weer raad ik u aan om zelf uw bijbel te lezen over 2 Tess.2.

Aanbidding

Satan heeft een vorm van aanbidding nodig dat is zijn grootse verlangen, hij haat de  mensen en kinderen van God en probeert er nog zoveel mogelijk mee te slepen in zijn onvermijdelijk val en zijn verbanning naar de hel samen met allen die voor hem hebben gekozen. of de leugen geloven U hoeft dit niet te overkomen als u zich bekeert dan komt het goed. God stuurt niemand naar de hel wij hebben gelukkig een keuze  "Jezus: Wie niet voor mij is, is tegen mij".

 

Nog even dit....

 

Het merkteken zal door  iedereen vrijwillig aangenomen worden dwang is niet nodig want u wordt overal van uitgesloten als u het niet neemt en dat heeft natuurlijk gevolgen die erg lastig zijn om te dragen en vol te houden.

Leest u openbaringen 13,  u zult moeten kiezen. Maar Wij hebben geloof in de waarheid en onze Heiliging door de Geest  2 Thess 2_13.

De huidige crisis is de aanloop er naar toe. Het is de aanloop naar alles, naar het einde van de tijd en leven zoals wij dat gewend zijn. Maar God laat zich niet onbetuigd. Er komen oorlogen en oordelen die de hele wereld zullen schokken en dan wordt de roep om een leider heel sterk, hij zal samen met de paus (de valse profeet) vrede stichten, wonderen doen. Daarna ergens in de tijd komt dan de opname zoals beschreven in Lukas 21.

Momenteel worden in Israel gesprekken gevoerd met hun Messias. Dit is natuurlijk niet De Messias, de Christus die op een wolk zal verschijnen met zijn engelen, maar de antichrist. het blijft niet vredig. Er is alleen een hele grote crisis nodig die dan opgelost wordt door deze mens.

Er moet volgens de heersers van deze aarde eerst een nieuwe wereldorde komen. Die nieuwe wereldorde is het antichristsysteem, een reset van alles.

 

Gelukkig heeft God in zijn onmetelijke en liefde voor ons de opname van de gelovigen in Christus voorzegt.  (In het nieuwe  en oude testament). Daar mogen wij dus naar uitzien want de komende gebeurtenissen zullen ons misschien verontrusten, maar we kunnen ook naar de Heere Jezus gaan om onze toevlucht te zoeken. Hij zal ons kracht geven, zoals Hij dat elke dag weer doet. We moeten ons daarom ook niet laten lijden wat er in de wereld gebeurt, maar vasthouden aan de beloften van de Heer in de Bijbel. Hij beschermt, geeft kracht, en houdt onze vijanden van ons vandaan. Als wij geloven. Een persoonlijke relatie met Jezus is hierbij onmisbaar.

Profetieën allemaal vervult?

Wat er staat te gebeuren moet gebeuren omdat de profetieën vervuld moeten worden. Daarom waarschuwt God om je voor te bereiden. Er zijn nu eenmaal krachten in de wereld die niet voor Hem kiezen, de duisternis die de wereld regeert, de spirit van de antichrist. Deze wordt uiteindelijk verslagen maar niet zo maar. Hij is verslagen hoor je wel eens dat klopt, maar heeft ook de ruimte gekregen om iedereen te verleiden totdat zijn tijd op is. Door onze vrije wil die Heilig is, hebben wij de mogelijkheid om zelf te kiezen wie we volgen. God pakt ons niet bij de jas en zegt of beveelt bekeer je! Het is je eigen vrije keuze.

 

Baal, balen en....

Onderstaand een video van een preek over het aanbidden van Baal

Het is niet de meest aangename boodschap om op te schrijven, veel leuker is het om de positieve zaken van God op te schrijven en dit achterwege te laten maar zo zit het woord van God niet in elkaar, zijn de profetieën ons niet gegeven honderden jaren geleden. Het is juist om u te waarschuwen en te bemoedigen in wat komen gaat.

De opname is er nog niet, hoewel ik er naar uitzie hoop ik dat het nog lang op zich zal laten wachten om nog zo veel mogelijk mensen te bereiken en te winnen voor Gods koninkrijk in de Eeuwigheid. Omdat het nu eenmaal prachtig is om in de aanwezigheid van De Heere Jezus te zijn en te mogen blijven voor eeuwig.  Een einde aan al het lijden en corruptie, ziekte en onrust. De vrede van God zoals je die wel eens mag ervaren, maar dan voor altijd een normale staat van zijn.

Geen geestelijke strijd meer die probeert te verhinderen dan het woord van God verdwijnt uit ons leven door een vrijval van de ongerechtigheid.

En hoewel het allemaal voorzegd is in de Bijbel door Jezus in onder ander Mattheüs en de profeten van het oude testament dat dit alles zou gebeuren Weerhoudt  het mij het er niet van om alles te benoemen om u te waarschuwen en voor de erfenis te strijden die we hebben gekregen door de Kruisiging en opstanding van Jezus Christus.

Baal en het herstelde Romeinse rijk

Onderstaand een video van een preek over het aanbidden van Baal. Baal is een verzameling van goden/godsdiensten zoals dat in de oude tijden ook al de praktijk was van alle dag. Bijvoorbeeld in de tijden van Noach. Ook nu wordt dit weer praktijk binnenkort. Het Buigen voor een beeld is voor Christenen niet mogelijk, God wil het niet dat wij buigen voor andere goden. 2 koningen 17:35, Exodus 20:5, Leviticus 26:1. In het Bijbelboek Daniel wordt ook gesproken over een beeld wat aanbeden moet worden een gebeurtenis uit het verleden en een profetie naar de toekomstige tijd waarin wij leven.

Er wordt ook iets opvallends beschreven en dat is dat de drie jongens die niet wilden buigen voor dit beeld en in het vuur werden gegooid. Het waren echter christenen die door de Heilige Geest gered werden uit dit vuur. Als u in de toekomst weigert om te buigen bent u gered voor de hel door de Heilige Geest. U hoort er meer over in de preek weigeren kost u uw leven, maar niet het eeuwige leven.

Dit beeld van de antichrist zal opgericht worden en u moet dan kiezen op dat moment, de preek maakt dit duidelijk. Openbaringen 13 spreekt over dit beeld en de teken van het Beest. De tijd van de Antichrist wordt ook besproken in Openbaringen 13,  tweeënveertig maanden lang zal Hij Heersen. 

 

Baal wordt veel beschreven in de Bijbel het is satan die hier achter zit.

Tyrus een blauwdruk voor de huidige wereldorde.

De voorganger van dit alles, het hersteld Romeinse rijk en de komende wereldorde, is beschreven in Ezechiël 26-28. Hier wordt gesproken over Tyrus eenzelfde rijk met ambities zoals dat nu ook weer opgebouwd wordt of is in onze huidige tijd. Openbaringen 17: 1 en 18: 1-24.

 

Een deel van de gebeurtenissen zal plaatsvinden voor de opname en een deel daarna.

 

 

 

De toekomst voor gelovigen en niet gelovigen. Op zondag de Sunday law

wordt hiervoor ingevoerd, verplichte aanbidding op zondag en aanbidding van het beeld.

In het boek  Bijbelboek Openbaringen van Jezus Christus staat veel geschreven over het Vaticaan. Openbaringen 17 en 18.