• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • Jezus houdt van u.
Hartelijk Welkom » de wereld religie van de antichrist.

 

 

De eindtijd wereldreligie. 

Er is een wereldreligie aan het ontstaan die in principe zijn oorsprong heeft in de beginjaren van het Christendom. Het is een vermenging van Christelijke waarden met Romeinse waarden. En het Romeinse was een occulte religie met vele goden. Zo is het Vaticaan omstaan Het Pauselijke systeem is toen de vervanger geworden van het keizerlijk systeem. Deze Pauzen voelden zich oppermachtig en beweerden zelfs dat ze Christus waren. Het is een boeiend verhaal maar voert te ver om hier uiteen te zetten. Ik beperk me tot de hoofdlijnen.

De Bijbel werd destijds alleen in het Latijn voorgelezen zodat de bevolking het niet kon begrijpen, maar ook niet mocht begrijpen, vijftienhonderd jaar ongeveer, tot Luther de Bijbel ging vertalen in het Duits.

Hij ontdekte dat je zelf een relatie met God kon hebben, dit was natuurlijk niet in het voordeel van geestelijken en hij werd daarom verkettert, en zo zal het ook nu weer zijn. De  reformatie is alweer voorbij. De samenwerking met het Vaticaan is weer opgestart door de protestantse kerken en andere kerk systemen. Er zijn ook al protestantse bisschoppen aangesteld en daar is niets geheimzinnigs aan. Dit alles is heel duidelijk geworden tijdens de 500-jarige viering van de reformatie, die geen reformatie meer is. Het is de vorming van de eindtijd kerk. Alle kerkwegen leiden weer naar Rome nu.

Er is nog veel meer over te schrijven, boeken vol maar daar moeten we ons niet op focussen. De focus moet nu liggen bij Jezus die ons hier van komt verlossen.

Baal, merkteken en gedwongen aanbidding

Er worden hier en daar alweer replica's opgericht van de toegangspoort van de tempel van Baal in New York en Londen. Google het maar eens… dan kunt u zelf zien in welke wereld wij leven. Er wordt niets meer gedaan om het te verbergen!

Baal (satan) zal aanbeden willen worden en dat gaat weer op dezelfde manier als in de tijd van Daniel. Leest u daarom ook het boek Daniel eens door.

 Als u het merkteken eenmaal heeft zult u moeten gehoorzamen en aanbidden op zondag.  (Sunday Law) u bent eigendom van satan geworden. Je ziet dat de voorbereiding voor dit alles al een paar honderd jaar in de maak is. En we staan nu voor de eindstreep. Dat is op zich heel goed nieuws! Maar het betekent ook dat we nog een moeilijke tijd tegemoet gaan. En dat uiteindelijk de Opname komt van de gelovigen in Christus. Ik benadruk steeds in Christus omdat u alleen opgenomen wordt als Jezus u persoonlijk kent u een relatie met hem heeft en hem verwacht.

De urgentie die wereldwijd is toegeslagen om te vaccineren is een gevolg van de wederkomst van Christus. Satan weet dit en zet alles op alles. Nu is het zo dat deze vaccinatie niet het merkteken zelf is want dat is de naam van een mens, maar je wordt van binnen verandert, volgzamer om zo makkelijker het merkteken te accepteren.

 

Satan heeft een vorm van aanbidding nodig dat is zijn grootse verlangen, hij haat de  mensen en kinderen van God en probeert er nog zoveel mogelijk mee te slepen in zijn onvermijdelijk val en zijn verbanning naar de hel samen met allen die voor hem hebben gekozen. U hoeft dit niet te overkomen als u zich bekeert dan komt het goed. Jezus: Wie niet voor mij is, is tegen mij".

 Psalm 27, verschuil u achter het bloed van de Heere Jezus en bid dat alles aan u voorbij zal gaan. De tijd is kort.

God is liefde, maar ook rechtvaardig en kan niet liegen, het pad naar de Hemel is daarom erg smal, u bent allemaal uitgenodigd.  Ik hoop dat u het gaat vinden.

 

 

Merkteken van het beest, merkteken van het hedendaagse Babylon.

Het merkteken zal iedereen vrijwillig aangenomen worden dwang is niet nodig want u wordt overal van uitgesloten als u het niet neemt.  Leest u openbaringen 13 maar eens u zult moeten kiezen. De huidige crisis is de aanloop er naar toe. Het is de aanloop naar alles, naar het einde van de tijd en leven zoals wij dat gewend zijn. We kunnen dan ook nog heel wat verwachten de komende tijd. God laat zich niet onbetuigd. Er komen evenementen  en oordelen die de hele wereld zullen schokken en dan wordt de roep om een leider heel sterk, hij zal samen met de paus (de valse profeet) vrede stichten, wonderen doen. Momenteel worden in Israel gesprekken gevoerd met hun Messias. Dit is natuurlijk niet De Messias, de Christus die op een wolk zal verschijnen met zijn engelen, maar de antichrist. U begrijpt het blijft niet vredig. Er is alleen een hele grote crisis nodig.  Er moet volgens de heersers van deze aarde eerst een nieuwe wereldorde komen. Die nieuwe wereldorde is het antichristsysteem.

Gelukkig heeft God in zijn onmetelijke en liefde voor ons de opname van de gelovigen in Christus voorzegt.  (In het nieuwe  en oude testament). Daar mogen wij dus naar uitzien want de komende gebeurtenissen zullen ons misschien verontrusten maar we kunnen ook naar de Heere Jezus gaan om onze toevlucht te zoeken. Hij zal ons kracht geven, zoals Hij dat elke dag weer doet. We moeten ons daarom ook niet laten lijden wat er in de wereld gebeurt maar vasthouden aan de beloften van de Heer in de Bijbel. Hij beschermt, geeft kracht, en houdt onze vijanden van ons vandaan. Als wij geloven. Een persoonlijke relatie met Jezus is hierbij onmisbaar.

 

Wat er staat te gebeuren moet gebeuren omdat de profetieën vervuld moeten worden. Daarom waarschuwt God om je voor te bereiden. Er zijn nu eenmaal krachten in de wereld die niet voor Hem kiezen, de duisternis die de wereld regeert, de spirit van de antichrist. Deze wordt uiteindelijk verslagen maar niet zo maar. Hij is verslagen hoor je wel eens dat klopt maar heeft ook de ruimte gekregen om iedereen te verleiden etc. Totdat zijn tijd op is. Door onze vrije wil die heilig is, hebben wij de mogelijkheid om zelf te kiezen wie we volgen. God pakt ons niet bij de jas en zegt of beveelt bekeer je! Het is je eigen vrije keuze.

 

 

Onderstaand een video van een preek over het aanbidden van Baal

 

 

 

De toekomst voor gelovigen en niet gelovigen.

De video gaat over de onthulling van de Joodse Messias Aan het eind ziet u een gesprek met rabbijnen en deze man. Dit zijn de mensen die de  Noachitische wetten gaan invoeren.

 

In het boek  Bijbelboek Openbaringen van Jezus Christus staat veel geschreven over het Vaticaan. Openbaringen 17 en 18.