• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • Jezus houdt van u.
Hartelijk Welkom » Drie dagen duisternis

De drie dagen van duisternis

Op deze pagina leest u meer over de drie dagen duisternis die over de wereld gaan komen als aankondiging van de wederkomst van de Heere Jezus op de wolken voor de opname van gelovigen in Christus.

 

De drie dagen van duisternis

Deze dagen die over de gehele aarde gaan komen zijn een voorbode van de wederkomst van de Heere Jezus, op een wolk zoals beschreven staat in Lukas 27:27. "En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met groete kracht en heerlijkheid."

De Heere Jezus heeft zijn wederkomst en het teken wat er gegeven wordt over deze gebeurtenis in Lukas 11. Want zoals Jona voor de inwoners van Nimeve een teken is geweest, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht, dit is onder andere een verwijzing naar drie dagen duisternis. Jona verbleef drie dagen en nachten in de vis waar het ook donker was. Dus Jezus verwijst naar deze duisternis die komen gaat.

En het zal gebeuren als de tijd lijkt op de tijd in de dagen van Noach, zolas onze tijd nu is dat wil zeggen de ongehoorzaamheid aan God is nu weer op een hoogtepunt. Mensen werden toen ook gewaarschuwd om hun leven te veranderen en in overeenstemming te brengen met Gods woord. Maar niemand sloeg er acht op en daarom werd de ark gebouwd. 120 jaar werd er vervolgens nog gewaarschuwd en daarna, toen de ark klaar was gingen er acht  mensen naar binnen, daarna ging de deur dicht en kwam de vloed over de gehele aarde.

De opname is de Ark van Jezus

Jezus verwijst naar de tijd van Noach om ons te waarschuwen, om u nog te bekeren zodat u nu in zijn ark (de opname) mee kan. En de tijd van de antichrist niet mee hoeft te maken. Ook Petrus verwijst naar Noach. Petrus 3: 20-21 c. "Toen God Zijn geduld nog eenmaal wachte in de dagen van Noach". God heeft altijd geduld en wacht ook nu nog op u.

Lukas 17 beschrijft vanaf 26 tot 36 de gebeurtenissen rond zijn wederkomt.

De drie dagen zijn een voorbode van meer gebeurtenissen die in verband staan met de wederkomst/opname.

Visioen

Ik heb twee keer een visioen gehad over deze gebeurtenis en heb de dikke duisternis gezien die er over het land gaat rollen, een duisternis zo dik dat je het kan aanraken. En in een droom ben ik er op gewezen om dit te delen, om mensen te waarschuwen. God waarschuwt altijd ver van tevoren voordat Hij oordelen gaat uitvoeren. Hij heeft mensen erg lief en roept iedereen, hij is rechtvaardig en moet daarom ook uitvoeren wat er allemaal geschreven staat in zijn woord de Bijbel.

Tijdens deze dagen moet u absoluut binnen blijven, en niet de deur opendoen voor iemand, drie dagen en nachten.

De opname komt daarna, Er zal een bepaalde periode zijn die tussen de drie dagen en de opname is gepland ik vermoed veertig dagen want dit zou een patroon zijn wat zich herhaald. Bijvoorbeeld tijdens de vloed en ook tijdens zijn tocht door de woestijn van  veertig dagen.

Mocht u zelf iets willen uitzoeken dan heb ik nog een paar Schriftplaatsen voor u opgezocht. Er zijn er veel meer en er ook meer te vertellen maar dat zou misschien te veel afleiden. Wat ik wel weet is dat iedereen die wedergeboren is en de Heilige Geest heeft ontvangen niet geheel in duisternis zal zijn in die dagen.

Lukas 11:29

Johannes 9:4

Amos 5:9, 5:20 , 5:18

Jeremia 14:16

Handelingen 2.20

Joel 1:15 en 2:1

Jesaja 2,  8:22,  13: 9-13,

 

Wat betreft de tijd van Noach verwijs ik naar Genesis 6. Een parabel met onze tijd is dan wel te ontdekken. Er is een patroon van drie "eindtijd gebeurtenissen" te ontdekken namelijk Noach, Lot en de wederkomst/opname.  Alles in de Bijbel aangaande de Heere Jezus gaat of komt in drieën.

Wanneer

 Dat weet ik niet is het korte antwoord. Op kortere termijn zou ik zeggen. Gezien de tijd en ook wat betreft een ander visioen wat ik heb gehad over wat er komen gaat.

Ik hoop dat u de waarschuwingen op deze site ter harte neemt, en dat u kiest voor het eeuwige leven in Jezus Christus. Handelingen 2:38.

Dank

Alle eer gaat uit naar de Heilige Geest die mij heeft geholpen om dit op een redelijke manier op papier te krijgen en natuurlijk mij heeft aangespoord de visioenen te delen. Geholpen heeft bij mijn Bijbelstudie en het inzichtelijk maken van alle verspreide Schriftplaatsen en betekenis.

 

 

 

info@onzegezegendehoop.nl