• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven, het is een geschenk..
  • 55 Bijbel teksten over bekeren. "Ik zal u niet als wezen achter laten, ik kom weer naar u toe"John:14:18.
Hartelijk welkom » Eeuwig leven Goed nieuws!

Eeuwig leven

Welkom op de pagina over het eeuwige leven. Wat een prachtig vooruitzicht heb je gekregen als je je bekeerd hebt tot de Heere Jezus, eeuwig leven met Hem. Er staan wel 55 teksten in het Oude en Nieuwe Testament over bekeren.

Johannes 11: 25-26

Ik ben de Opstanding en het leven; wie in mij geloofd heeft zal leven, ook al was hij gestorven. Wie in Hem, de Zoon van God, geloofd, Die aan het kruis voor onze zonden gestorven is, zal in eeuwigheid bij God zijn.

 

Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Mat.3:2. U staat er waarschijnlijk nooit bij stil dat er na dit leven ook nog leven is  en dat wij mensen niet sterfelijk zijn maar door leven nadat we zijn overleden we zijn onsterfelijke zielen en we komen niet automatisch in de Hemel!  En daarom worden wij opgeroepen om ons te bekeren. Daarover informeert  deze  hele website u.

 

Het Eeuwige leven, de dood en daarna..

De dood is geen onderwerp waar we over na willen denken of rekening mee willen houden tijdens ons leven hier, maar het is wel de realiteit van het leven zoals we dat ook kunnen lezen in de Schrift. De dood is de overgang naar het Eeuwige leven of de eeuwige duisternis.

Johannes 17, In het Hogepriesterlijk gebed van Jezus aan zijn vader bid Hij voor zijn discipelen en voor ons. Leest u dit maar eens, het gaat onder ander over het Eeuwige Leven.

 

Het Eeuwige Leven is voor iedereen bereikbaar.

Dat lijkt mij goed nieuws toch? Dat wil toch iedereen dat er na dit leven nog iets mooiers, is dan dit leven  hun leven is zo leuk nu. Maar.het wordt nog mooier!  God heeft ons die mogelijkheid geopenbaard in de Bijbel. Het is een keuze die iedereen voor zichzelf kan maken. En het is ook de wens van God dat u zich weer bij hem voegt....

We komen niet automatisch in de Hemel.....

We leven hierna verder in de Hemel, in het huis van onze vader, waar tot in de eeuwigheid bij God zijn geen zorgen, pijn, verdriet meer kennen, totaal vernieuwt en verlost van onze zonden, gereinigd, geheel vergeven en vrede in ons zelf en met God. En daar komt nog bij dat u ook niet geoordeeld wordt. En nog een hele fijne bijkomstigheid is dat we nu al gebruik kunnen maken van de zegeningen en bescherming die Jezus ons biedt als wij voor hem kiezen. Het is wel een smal pad,  het pad naar de Hemel want u moet wedergeboren zijn. Wedergeboren bent u als u de Heilige Geest ontvangen heeft bij uw bekering en een "nieuw hart heeft gekregen.

 

Voorwaar, voorwaar ik zeg u als iemand niet is wedergeboren kan hij het koninkrijk van God niet zien. Johannes 3.3.

Wij weten Immers, wanneer ons "aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis

niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Korinthe 5:1.

 

En wat u ook gedaan heeft in uw leven niets wordt u nog nagedragen door God als u uw zonden maar belijd, zodat het weggenomen kan worden.  In Handelingen 2: 38: -39  staat  "Want voor u is de belofte (van de redding) en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Niet bekeren niet gered?  

Ik ben een goed mens, geloof in de liefde, doe altijd veel voor iedereen dus God houd van mij en ik ga naar de Hemel wie denk dat niet van zich zelf? Natuurlijk houd God ook van u maar er is nu eenmaal een weg bepaald door onze vader in de Hemel en dat is via zijn zoon.

 

 Zelf rechtvaardiging. We plaatsen ons daarmee naast of boven God want Hij is het die dat bepaald of we rechtvaardig zijn en niet wij. Natuurlijk houd God van goede mensen en ook van slechte. Het gaat ook niet om goed of slecht het gaat om zonden, wij zijn door onze natuur zondig. Iedereen liegt wel eens, of nog erger. U moet het belijden van zonden  dan ook niet zien als straf, nee het is een reiniging alleen door het bloed van Jezus . Hij reinigt en vergeeft u en dan kan het werk in u beginnen. Ook goede mensen hebben bekering nodig. Je kunt niet met je zonden nog aan je gekleefd naar de Hemel ook al is die zonde klein. Dus alles belijden en je dan afkeren van je zonden. Ook de kleine, je kunt het ook zo zien, je zonden horen of zijn een gevolg van je oude leven vaak zonder God.

  We zijn of waren allemaal zondaars om de Heilige Geest te kunnen ontvangen moet er "ruimte gemaakt worden" Het oude van de wereld moet weggenomen worden om het nieuwe de Geest van Waarheid ruimte te kunnen geven, ze kunnen niet naast elkaar bestaan, het oude en het nieuwe. Dit is dan je wedergeboorte en ben je in princiepe klaar voor de Hemel. Gratis en voor niets...nou ja ...

Het oude zijn ook zonden uit een ver verleden die alleen door Jezus weggenomen kunnen worden. Zie hiervoor de pagina Geestelijke beïnvloeding over eventuele oorzaken hiervan.

 

Het kan, iedereen kan overwinnen als je bekeert bent dan krijg je hulp van Jezus daarbij. Hij geeft je kracht om te stoppen met zondigen. Weet je niet of je nog zonden hebt om te belijden? Vraag het aan Jezus of hij via de Heilige Geest je hier bewust van wil maken.

Door het bloed van Jezus ben ik tot een rechtvaardige gemaakt, alsof ik nooit gezondigd had Rom 5:9.  Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt apart gezet voor God Hebreeën. 13:12.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Romeinen 8: 1-2 Dus wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

 

Bekeerd en dan?

Kun je er dan op los leven? Nee, dat kan niet en als het goed is wil je dat ook niet. God gaat een werk in je beginnen.

Ezechiel 36: 27.

.Zondig je toch dan moet je deze weer belijden. De Heilige Geest (ook je geweten) helpt je erbij Als je zondigt dan staat het tussen jou en God in. En dat merk je. Zonden belijden, het zal je rust geven elke dag weer. En zo sta je ook op de dag van de wederkomst en opname met een rein hart voor de Heere Jezus.

 

Wij zijn niet ons vleselijke lichaam onze ziel is na onze bekering van God, u hoort niet meer bij de wereld, satan heeft geen recht meer op u. Tot de dag van opname zullen wij hier rondlopen met een vleselijk/menselijke natuur maar die heeft geen zeggenschap  meer over ons, hij zal beslist proberen om u weg te houden bij Jezus of uw geloof. Onze ziel is gered en daar gaat het om.

 

Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. (1 Petrus 1: 8-9)

 

 

Ik wens u eeuwig leven toe!

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.