• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • Jezus houdt van u.
Hartelijk Welkom » GEESTELIJKE HULP » Geestelijke beinvloeding

Geestelijke beïnvloeding

Geestelijke beïnvloeding is een weinig besproken onderwerp. Op deze pagina geef ik een samenvatting van oorzaken en wat u er eventueel aan kunt doen.

Los van geestelijke problemen die voortkomen uit onze gedachtewereld zijn er ook nog tal van andere manieren om onder invloed te raken.

Het kan zijn dat u in de loop van uw leven onder invloed geraakt bent van occulte krachten (demonische krachten). Dit is niet zo verwonderlijk want we leven in een wereld waar het occulte overal beschikbaar is en ook overal wordt aangeboden, zelfs in kerken waar door het lijkt alsof het oké is. Zo is er een kerk in mijn woonplaats die aandacht heeft geschonken aan Harry Potter er zelfs een middag of dag ervoor heeft georganiseerd. (Hekserij) Of wat denk u van een predikant die Yoga aanbied in het hulpverlenings- traject! Zo kunnen we ook duidelijk zien dat de Geest van de antichrist zich al in de kerk heeft genesteld. Niet bewust van het feit dat er sprake is van demonische invloed omdat het zich in het verborgene afspeelt en dit niet waarneembaar is voor de meeste mensen. Maar ook omdat kwaad c.q. occulte in de loop van de jaren verzwegen werd en er geen kennis genoeg meer is. Het is ook geen leuk onderwerp en zo krijgt de duisternis steeds meer ruimte in uw leven.

Het is trouwens van alle tijden dat we blootstaan aan occultisme en dat dit in deze fase van Gods kalender alleen maar zal toenemen.

Ik zal een paar bronnen noemen om u zo een beeld te geven van de mogelijke oorzaken van het geestelijk lijden en dwaling in uw leven.  U heeft zich bijvoorbeeld ingelaten met, spirituele gidsen, engelen waarvan de herkomst niet gecontroleerd is, kaarten leggen, afbeeldingen van afgoden,  beeldjes, oosterse geneeswijzen, boeken, of muziek. Raadplegen van engelen kaarten etc. Etc.

Ook is het mogelijk dat er een ban over u is uitgesproken door iemand die iets beweerd over u, bijvoorbeeld als u naar een waarzegger gaat, of iemand uit uw eigen omgeving of zelfs op sociale media, die verwensingen over u uitspreken.

Het komt ook voor dat er een vloek rust op u die uit vorige generaties stamt dit is bijvoorbeeld het geval als er iemand van uw voorouders zich bezig heeft gehouden met occulte zaken. Dit is altijd tegen de wil van God nu en ook toen. En daarom is deze vloek nog steeds actief in uw leven.

Ik noemde het al als u zich inlaat met demonische krachten dan blijft dit aan je kleven tot iemand deze vloek verbreekt. Het is de oorzaak van problemen in uw leven en die kunnen dus generaties geleden zijn ontstaan.

Het ontvangen of aannemen van een teken in de vorm van bijvoorbeeld een getal, formule, of een naam, een woord e.d. tijdens een ritueel of bepaalde meditaties, inwijdingen of andere vormen dat is ook een vorm van demonische gebondenheid, u z verbind  zich dan met demonen, die een plaats in uw leven innemen u bent dan in de macht van de demon gekomen die hoort bij uw teken, met alle gevolgen van dien.

Als u bijvoorbeeld in het bezit bent van boeken over occulte onderwerpen, beeldjes waar een zekere kracht aan wordt toegekend of afbeeldingen dan is het zaak u hiervan te ontdoen. Om zo de invloed van de duisternis te verbreken. Dit is niet voldoende maar de eerste stap.

Als u contact heeft gehad via een medium met zgn. overleden dierbaren of realiseert u zich dan dat onze gestorven dierbaren niet meer in de aardse sfeer zijn en kunnen zijn. In de Bijbel wordt het genoemd en het is verboden om je ermee in te laten. Wie zijn deze lui dan die  kunnen vertellen wat ze van je weten  Het zijn demonen, u moet niet vergeten dat deze weten wie u bent wat u doet en waar u zich druk om maakt en u dan vertellen, wat u wilt weten maar het kost je wel veel, je financiën, huwelijk of gezondheid, ruzie en het allerbelangrijkste uw terug keer naar God. Er zijn geen goede geesten die je zomaar even kan bellen of aanroepen. Alleen engelen van God zijn oké, maar die kun je niet aanroepen deze worden gezonden door God zelf. En gestuurd als Hij dat nodig vind. Vele mediums weten niet dat ze afgezanten zijn van de duisternis en hebben geen idee hoe ze mensen besmetten met hun werk.

Ook zogenaamde geleide geesten zijn niet uit God. En werktuigen van satan om u te misleiden. Bevrijding hiervan zal uw leven veranderen. En ook hier geld weer hetzelfde als boven. Beproef ze of ze uit God zijn. God is licht en liefde. Maar er is ook vals licht, ziet er net zo uit maar geeft geen liefde of rust.

Een trauma kan ook de oorzaak zijn van demonische invloed omdat hierdoor sprake is van het ontbreken van grenzen op allerlei gebieden in uw leven door dit gebrek aan grenzen is er voor  spiritualiteit ook geen grens.

Yoga is bijvoorbeeld ook occult omdat het gebaseerd is op goden aanbidding uit India  u begrijpt als je daarvoor open stelt dat dit invloed heeft op u leven en geen goede. De hoofd god van Yoga is die van de vernietiging. Demonisch  van herkomst, regelrecht uit de hel.

Voodoo dit spreekt voor zich zelf lijkt me.

Glaasje draaien en is ook “levensgevaarlijk” u geeft de sturende geesten macht en toestemming in uw leven te komen. En te blijven.

Astrologie is een vorm van waarzeggerij en komt uit de koker van de tegenstander. Het is  geen astronomie waarvan God de schepper is en waar in de Bijbel over gesproken wordt.

Automatisch schrift demonen aan het woord!

Als je je openstelt voor het “spirituele” dan wordt je dus een kanaal waardoor deze demonen in je leven binnendringen en je zo beïnvloeden.

 

De Bijbel is duidelijk over het beproeven van de geesten. Dat dit niet gaat over alleen onzichtbare geesten, maar kwade werklieden van satan, mensen zonder lichaam, maar ook zonder geweten die erop uit zijn om uw leven te verwoesten en u bij God weghouden.

1 Johannes 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest (mens), maar beproef de geesten of ze uit God zijn; want er zijn vele valse profeten de wereld uitgegaan.

Hoe kunt u de geesten beproeven?. Dat lezen we in 1 Johannes 4: 1-6 hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest die onderkent dat Jezus in het vlees gekomen is (Als mens hier rondgelopen heeft) is uit God: en iedere geest, die dit niet belijd, d.w.z. uitspreekt is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt, en dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

De geest die beproeft wordt moet dit dus ook zelf uitspreken! Iedereen kan namelijk makkelijk een vraag beantwoorden met, ja. Dat is niet voldoende Dit is dus ook toe te passen op geesten die u mooie boodschappen geven. Al klinkt het nog zo aardig, een geest die uit God is, zal zeker geen moeite hebben om zo beproeft te worden.

Verder merk ik nog op dat het niet de bedoeling is dat u contact zoekt met geesten en er ook niet mee in discussie gaat, als ze zich wel manifesteren stuur ze dan weg in geloof en in naam van Jezus christus. Ze hebben niets bij u te zoeken, ze zorgen alleen voor problemen en zijn uit op uw ondergang.

Nog een fabel uit de duisternis is dat u hard aan u zelf moet werken. Programma’s moet volgen. Deze zijn allemaal gericht op jezelf. En het zal uiteindelijk nooit genoeg zijn want de leegte in jezelf vul je er niet mee op. Je kunt jezelf er ook niet mee bevrijden in de ruimste zin van het woord.

De lijst is langer, maar ik kan dat hier niet allemaal opschrijven ga bij uzelf na of u op het goede pad bent of volgens de wil van God wandelt. U kunt hierover meer lezen op de pagina hoe kom ik in de Hemel?

Mogelijke tekenen van demonische invloed:

Paranormale verschijnselen in huis, geluiden, deuren open etc.

Niet kunnen stoppen met een verslaving.

Negatieve gedachten, stemmen horen

Emotionele problemen

Depressie

Ziekte

Ruzie

Kinderen die zgn. vriendjes zien.

Slaapproblemen

Geweld

Huwelijks problemen bv. echtscheiding, overspel etc.

Financiële zorgen

Angst en nachtmerries.

En lichamelijke klachten.

 

Leugens over je relatie met God. U bent voor God goed genoeg! Niet volgens de maatschappelijke norm, maar dat is niet wat God belangrijk vind.

Ik claim niet dat alles vanuit de duisternis wordt veroorzaakt maar wel  veel. Het is dan ook zaak hierin onderscheid te maken. Er is ook nog een “gewone geestelijke strijd” die gelovigen moeten voeren.

Hiervoor is het nodig om de wapenuitrusting aan te trekken die wordt genoemd in Ef 6:13. De wapenuitrusting Gods.

Dat we hier op aarde tegen elkaar aan het vechten zijn is helemaal niet de bedoeling! Maar het hoort bij de strijd om uw ziel.


Voor het overige, broeders-en-zusters van mij: wees krachtig in de Heer en in zijn sterke macht! Bekleedt u met de wapenrusting van God, opdat ge kunt standhouden tegen de sluipwegen van de uiteenwerper; want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de gezagsdragers, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, en tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. -- Efeziers 6:10-12 (Naardense Bijbel)

De oorzaak van demonische invloeden en geestelijke strijd ligt bij Satan hij weet dat het spel bijna uit is (Openbaringen 20:10.)  En wil nog zoveel mogelijk mensen met zich mee trekken naar de meest duistere plek in de schepping de Hel. Vandaar al deze strijd op aarde die gepaard gaat met misleiding, leugens, geweld etc. Maar God biedt u een uitweg geopenbaard in het Evangelie.

Als u in Christus bent dan bent u vrij! : Paulus zegt: Opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen (Gal.5:1). Het betekent niet dat u niet meer aangevallen wordt. U bent geen eigendom meer van Satan terug naar hem kan niet u ziel is bevrijd maar de strijd gaat door.

En laat u al helemaal niet misleiden doordat geraadpleegde demonen u kunnen vertellen over de toekomst, ze weten veel van u en vertellen u graag wat u wilt horen zodat u in de ban bent van bv de voorspelling.

Bezetenheid komt nog steeds voor het is van alle tijden namelijk en sommige mensen worden door meerdere geesten beheerst.

Dus mocht u zich op de een of andere manier hiervoor hebben opengesteld dan heeft u bevrijding nodig. Zowel Christenen als niet-christenen kunnen onder invloed zijn van de demonische wereld.

Dan is er nog een mogelijke oorzaak van problemen in uw leven en dat is de geest van Jezebel die ook rondwaart en zich in het hart nestelt van velen om zich zo te laten gelden op het gebied van verleiding, heersen, afgoderij en hoererij deze geest is meedogenloos en krijgt altijd haar zin ze is uit op destructie van huwelijken, relaties etc. Leest u Koningen 1 en openbaringen 2.20 dit is meer een waarschuwing van Jezus aan de kerk.

 

 

Ik kan u helpen om deze occulte machten te verdrijven en eventuele vloeken te verbreken.. Ik schrijf wat hierboven staat dan ook niet om u te veroordelen maar om te waarschuwen en te helpen uw ziel niet te verliezen. Want God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Bevrijding gaat altijd in de naam van Jezus Christus en gebed.

Als u niet geloofd en toch hulp zoekt bent u welkom, we bespreken vooraf wat de route is en/of ik iets kan doen. Zo God het wil.

 

Voor hulp of vragen kunt u contact opnemen.