Onze gezegende Hoop

                                                                            Gemeente van Christus.

 

Er wordt gewerkt, met Gods zegen en hulp, aan het opbouwen van een gemeente waar de Heere Jezus het hoofd van is. Efeze 4:15-16.

 

Een gemeente die dienstbaar is tot opbouw van de gelovigen in Christus

. "Alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht geeft." Fil 4:13

 

Een plek om elkaar te bemoedigen en aan te sporen om Heilig te leven. Efeze 2:12.

 

De Bijbel te bespreken en het woord van God te verspreiden, de oproep tot verzoening met God, zodat mensen onafhankelijk kunnen groeien in hun relatie met de Heere Jezus. Een veilige plek voor de ziel.

Een plek voor geestelijke hulp. De gaven van de Geest krijgen hier de ruimte.

 

 De 5 pijlers.

- De Bijbel

- Bekering.

- Wedergeboorte.

- Heilig leven.

- Heilige Geest.

 

Efeze 4:12

Om de Heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon,

tot opbouw van het lichaam van Christus.

 

Het nieuwe verbond, mogelijk gemaakt door zijn Evangelie, kruising en opstand uit de dood waardoor wij eeuwig leven kunnen, is een verbond tussen u en Hem. Want dat kwam Hij ook doen u roepen, om weer terug te keren naar God. Het eeuwige thuis

Efeze 3: 13

In Hem hebben wij vrijmoedigheid

en de toegang, met vertrouwen, door het geloof in Hem.

 

Het fundament van de gemeente is het woord van God van kaft tot kaft.

 

De bijeenkomst zal zijn op de woensdagavond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: gezegendehoop@protonmail.com