• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • De Heilige Geest ontvangen door bekering.
Hartelijk Welkom » Gezegende hoop vervolg..

"En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd." Het eeuwige leven'  Joh. 25 2:25

Opname- wederkomst

Zoals gezegd en geschreven staat de Bijbel vol met verwijzingen naar de Opname van de gelovigen en waarschuwingen om dit niet te missen.

De opname staat  ook beschreven in Johannes 14: -3. "En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen opdat ook u zult zijn waar ik ben." Dat dit de opname betreft kun je opmaken uit het feit dat Jezus ons komt halen, de tweede wederkomst want bij de derde wederkomst op de Olijfberg komt Hij voor het oordeel en om zijn koninkrijk te vestigen.

 

Matheus 22 1-14. De Koninklijke Bruiloft. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei: Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een zekere Koning (God) die voor zijn Zoon (Jezus) een Bruiloft bereid had. Dit gaat over de Bruid die Jezus komt halen tijdens de opname. Het is een prachtig verhaal met een zekere waarschuwing voor de genodigden (U dus) om het feest niet te missen. Leest u het zelf maar eens na in de Bijbel.