De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

Bevrijd uzelf van de ketenen die zonde heet. En krijg er eeuwig leven voor terug.

 

Romeinen 6:22

Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

De tekst voor deze pagina komt zo snel mogelijk in een aangepaste vorm terug.