De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

                                         

                                            Geestelijke bevrijding

 

 

Terugkerende gedachten.

 

Onderdeel van mijn bediening is hulp te bieden bij bevrijding in geestelijke zin.

Dit kan door in een verhelderend gesprek inzicht geven in uw eigen gedachtepatroon,

Een verhelderend gesprek over uw eigen gedachten kan heel bevrijdend werken.

 

Meestal hebben we het niet door, maar zijn we gevangen in gedachtebouwwerken die we zelf hebben opgeworpen of ze zijn ons aangepraat en hebben zich genesteld in ons hoofd.

 

De bolwerken zijn vaak ook nog eens veroorzakers van negatieve emoties.

Ze zorgen ervoor dat u geen stappen onderneemt om iets op te lossen of dichter bij God kunt komen.

Wat weer doorwerkt in andere gebieden van uw leven. Het kan er toe leiden dat u uw hart Verhart

 

Wordt vernieuwd in de geest van uw denken. Efeze. 4:23

 

Gedachten kunnen van alles veroorzaken in het leven van mensen.

U bent niet uw gedachten. God ziet u anders dan we onszelf zien

en dat is meestal anders en mooier dan onze eigen gedachten.

Laat u niet door gedachten afhouden van de liefde van God. Die is er namelijk wel,

Maar begin hem juist in moeilijk tijden of omstandigheden te prijzen.

Want gedachten zijn ook het werktermijn van de vijand.

Geestelijke bolwerken zijn dit niet maar kunnen we in stand gehouden worden door de vijand.

 

 

 

 

Wapenuitrusting

 

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed staat er geschreven, dit betekent dat we onze problemen niet op anderen kunnen afschuiven, maar juist de strijd aan te gaan met de veroorzaker Efeze 6:14.

, tegen machten en krachten van de duisternis. Dit betekent dat we onze wapen uitrusting

zoals daar ook staat beschreven, aan kunnen nemen om bewapend te zijn, een schilt te vormen

door alle onderdelen toe te passen. U wordt gesterkt in de Heere en in zijn macht.

 

dit zal uiteindelijk bevrijding geven.

We zijn op weg om een nieuwe creatie te worden in Christus en daarbij komen ook onze oude gedachten

patronen voorbij, obstakels die niet horen bij de nieuwe mens,

 

 

Want waar de Geest van Christus is daar is vrijheid.

2 Korinthe 3:15-17.

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze.

De meeste praat sessies worden online gedaan.

Dit kan via zoom, skype of Google meet.

De kosten zijn 35 euro voor het eerste gesprek een eventueel vervolggesprek

is gratis en op basis van een vrijwillige bijdrage.

 

U kunt een bericht sturen als u een afspraak wilt maken via de

contactpagina.