In eerste instantie was ik van plan deze pagina een andere titel te geven, maar zie daar vanaf omdat deze site niet gaat over mijn leven, maar over het eeuwige leven wat in Jezus is. Een klein beetje over mezelf  kan geen kwaad lijkt me om dingen te verduidelijken.

 

Geloof en geen eeuwig leven.

 

Ik leefde een groot deel mijn leven in de wetenschap dat God bestaat en dat Jezus hier op aarde had rond gelopen als mens, als verlosser van onze ziel.

En ergens in mij wist ik ook dat God in mijn Hart woonde en ook dat ik altijd kon vragen om hulp wat ik tijdens mijn Leven dan ook vaak heb gedaan, veel gebeden werden, verhoort en daarmee had ik genoeg vertrouwen en zekerheid dat ik door God gezien werd en ook dat Hij mij zou beschermen en natuurlijk van me houd. Geen vuiltje aan de lucht met betrekking tot Hem en mijn toekomst op een dag bij Hem.

God heeft veel geduld gehad, want alleen Hij weet wat mijn pad is en hoe ik op de bestemming kon komen die Hij voor mij heeft bepaald. Dus terwijl ik vooral mijn eigen ding deed, en daarmee de wil van God negerend, waakte Hij over mij en heeft me nooit losgelaten.

Ik werkte voor een groot bedrijf en had veel vrijheid en later ben ik als zelfstandige gaan werken en had nog meer vrijheid. Er is echter nooit iets geweest, behalve mijn kinderen wat me echt kon vervullen. Ik deed maar wat om dat het gewoon kon. Het ging me voor de wind, op het persoonlijke vlak niet altijd, maar dat hoort bij het leven hield ik mezelf voor.

We lossen het wel weer op dacht ik dacht dit zelf te kunnen, iets veranderen.  Mijn zoektocht naar geloof en zingeving ging ondertussen ook verder ik bestudeerde wat er te bestuderen valt over het ontstaan van de aarde de oude beschavingen en de alternatieve wereld en kerkgeschiedenis.

Dit komt me nu van pas in de Bijbelstudies want ik ontdekte dat er in de Bijbel heel veel over geschreven staat. En ik kwam erachter dat veel wat er onderwezen werd over God niet uit de bijbel komt, en dat veel niet verteld wordt.

En vele jaren later de verschuiving zag van het occultisme naar het christendom. De vermenging met elkaar niet overal,maar wel heel veel van Yoga tot Harry potter in de kerk. Magie en oosterse goden. Voor mij was dit schokkend omdat ik door mijn zoektocht wist wat daar achter schuil gaat. Het is een invasie van demonische krachten.

We zijn echt aan het einde van de eeuw aangekomen. Het trieste is dat de religie meewerkt dat de antichrist aan de macht komt en diezelfde mensen door die antichrist vervolgt zullen worden, en geen genade bij God vinden als ze zich niet bekeren en spijt tonen. Ook zullen er mensen sterven voor hun geloof.

Wat daar dan weer boeiend aan is is dat dit in de vorige eeuwen ook het geval was. Deze vermenging met andere goden. En de opkomst van een wrede heerser en vervolging van eenieder die het beeld niet wil aanbidden wat Hij opricht. Ik noem Nimrod en Nebakunezer deze oprichter en heersers over het oude Babylon liet ook een beeld oprichten waar iedereen voor moest knielen op een vastgestelde tijd iedere dag. Het oude Babylon is niet zo oud als we misschien denken, het is een tegenwoordige realiteit met een ander jasje, modern, verspreid over de hele wereld en verheerlijkt de zonde. Hierover leest u meer op de site, de waarschuwingen en de vaststaande uitkomst van deze oordelen. God wordt vaak voorgesteld als liefde, Hij kent ons hart en heeft begrip voor mijn zonden etc. Dit is niet de God uit de Bijbel. God wil geen zonde en de Heere Jezus accepteert het ook niet. Het is een dwaalleer om te veronderstellen dat we voor altijd vergeven zijn. Het is niet Bijbels.

 

De antichrist zeg ,maar de leider van de wereldorde zal dit ook weer doen. Bij weigering volgende de dood. In openbaringen 13 lezen we hierover. Openbaringen 7 tot 10. Voor gelovigen (heiligen) is dit een heel belangrijk bijbel gedeelte om eens goed te bestuderen en in u op te nemen, Staat u in dit boek? Het kan nog, er is nog gelegenheid.

Over de antichrist en zijn religie zal ik later nog eens wat meer schrijven.

 Ik kwam er ook achter dat vandaag de dag er nog steeds oude godinnen aanbeden worden, ook in de kerk, want zoals is gebleken satan vermomt zijn arbeiders en wisselt daarbij steeds van naam, de studie hierover verschijnt binnenkort op de website. Ik noem bijvoorbeeld Jezebel en Artimes, en de verering van Maria die hieruit is ontstaan. Artimes die van Jupiter is gevallen volgens Paulus in Handelingen 19: 35 die in Efeze werd aanbeden, Jupiter is satan. U kunt het googelen en uw eigen conclusies trekken. De vertaling van de HSV is niet correct in de King James vertaling leest u Jupiter.

 

De invloed vanuit de tijden van ooit door de geestelijke wereld.

Het stamt allemaal uit de tijd van ooit, de tijd van Babylonië wat is opgericht na de vloed, en rondom de tijd van Noah. Het allereerste begin van de scheping. Boeiend, maar ook verontrustend want mensen laten zich hierdoor misleiden. En missen de eeuwigheid, deels door valse leer en deels door hun eigen gemakzucht of desinteresse, niet gelovend dat de ziel eeuwig voortleeft.  (lees uw bijbel.) Een nieuwe vloed komt daarom over de wereld en niet met water alleen. Ik denk dat wat er komt nog erger is omdat we er dan midden in moeten leven. Het wordt vooral lastig als je voor jezelf leeft en deze wereld zoals we die nu nog kennen vast wilt houden.

 

Na alle onderzoek

Na alle onderzoek wist niet dat ik in groot gevaar verkeerde, niet fysiek of geestelijk, maar wat betreft het eeuwige leven.

Mij ziel was in gevaar!

Hoe kan dat vraagt u zich misschien af. Ik ben altijd afhoudend geweest m.b.t. religie en het concept dat er iemand anders voor mij zou kunnen bemiddelen tussen God en mij. Achteraf was dat een zegen, maar ook een belemmering om me over te geven.

Op een gegeven moment kwam er een boekje op mijn pad van Corry yen Boom. Door haar eenvoudige uitleg over je relatie met Jezus en de Heilige Geest, een boodschap die ze over de hele wereld heeft gebracht,met name in kerken, leerde ik dat je zelf ook een relatie kan en mag hebben en ook nodig hebt met de Heere Jezus. Zodat hij je zonden kan vergeven en een nieuw mens van je kan maken. Maar het allerbelangrijkste,namelijk vergeving van je zonden vragen dat had ik niet gedaan. En omdat ik dat niet had gedaan kon ik niet door God veranderd worden. Het is ook een begin van je overgave aan God, erkennen dat je zondig bent en vergeving nodig hebt, zo was ik toch op weg naar de hel. En overgave is niet iets wat je zomaar even doet; het is een proces van jaren en toewijding aan de Heere Jezus.

Dat had ik nog nooit gehoord van iemand, zeker niet van atheïsten, maar ook niet van gelovigen. En dat de Hel een realiteit is van God en in zijn woord vaker dan een keer genoemd word, daar hoorde je ook niets over. Ook niet over geestelijke strijd. Maar dat is een andere verhaal waar ik al veel over heb verteld op de website. Ook heb ik mogen ontdekken dat religie iets anders is dan de Bruid van Christus en dat je gewoon tot God kan gaan omdat Jesus daar de weg voor vrij heeft gemaakt. Zonder Jezus is er geen toegang tot god. Dit is niet mijn mening, maar staat het in de Bijbel, zijn woord. De Hele Bijbel gaat over Jezus als je goed leest. van het begin tot het einde.

Dit zal voor vele mensen moeilijk te accepteren zijn of te begrijpen. U leest er ook over op deze site. Of in de artikelen op de downloadpagina.

 

Na mijn overgave is mijn leven met de Heere Jezus begonnen.

De zekerheid die ik heb op eeuwig leven in Hem geeft rust en kracht. Het is niet alleen de zekerheid die je hebt maar ook de

relatie maakt het dat je voor Hem wilt leven.

En wat er ook gebeur ik maak me niet druk want Hij is bij mij zoals Hij immers zelf ook zegt in zijn Evangelie. En ook al loopt onze wereld geheel uit de rails en wordt het een lastige tijd het is niet iets wat me zorgen baart, het is, en word wel heel lastig en zeker als je je niet voorbereid. Het goede nieuws is dat je kunt schuilen bij de Heere en de rust binnen gaat die Hij is.

 

Zo is deze website ook ontstaan, door leiding en uit compassie voor de mensen die nog niet de weg naar de Heere Jezus hebben gevonden. Het is geen makkelijke weg, dat zeg ik er direct maar even bij. Hij zelf zegt hierover dat je vooraf de kosten moet berekenen als je hem volgt. Want je moet dingen of beter je gaat zaken opgeven, mensen, werk of andere zaken die je zelf heel belangrijk vind maar in de weg staan om God de ruimte te geven.

Hij gaat je uit situaties halen of in andere omstandigheden brengen dan jezelf had bedacht. Je krijgt lastige situaties op je pad die je dichter bij Jezus brengen.

Van moeilijke situaties wordt je niet sterker, je komt dichter bij Jezus en Hij geeft je kracht als je Hem er in betrekt. Niet alleen in de situatie, maar ook daarna krijg je meer kracht. En zo bouwt Hij je op.

God neemt je verleden weg zodat Zijn heden in je leven komt, laat het verleden, rusten en ga er niet meer in graven is mijn advies. De oorzaken van problemen kun je niet wegnemen,alleen door de Heere Jezus is dit mogelijk.

 

De Kosten

Ik vond dat geen optie, al dat rekenwerk! De kosten om eeuwig bij de Heere Jezus zijn kunnen eigenlijk nooit te hoog zijn. De kosten gaan ook hier voor de baat uit.

God laat je niet los of verkommeren. Soms laat Hij even een tijdje in je situatie om daar van te leren. Ook al is je geloof en toewijding groot. Lees het verhaal van Job maar eens. God test je uit over je geloof en volharding daarin. We hebben het nodig de komende jaren want er komt een tijd dat je gevraagd wordt om te kiezen, voor Hem of de wereld en Hem te verloochenen.

Wij gaan dat meemaken daarvan ben ik overtuigd geraakt daar alles wat God me heeft laten zien. Voor die tijd zullen ook alle leugens openbaar worden die er over het woord van God zijn, verspreidt. Hier door zullen vele mensen zich van God afwenden omdat ze de voorgangers of leiders op een voetstuk hadden staan in plaats van zelf het woord van God te lezen.

God zou natuurlijk nooit zijn naam verbinden aan een gemeente die zich verenigt met de heerser van deze wereld en zijn naam laten misbruiken voor geldelijk gewin of andere zaken. Ook dat gaan we meemaken.

 

de verdrukking is begonnen.

We zijn dicht bij de wereldreligie gekomen en de grote verdrukking nu ook de gereformeerde kerk toenadering zoekt tot de paus. De reformatie is als het ware teruggedraaid. Dit werd bij de viering van 500 jaar reformatie ook al aangekondigd.

Luther wist dat het de kerk van de antichrist was en ook Erasmus was hier van overtuigd. Ze waren hun tijd ver vooruit blijkt nu. Natuurlijk werden ze niet geloofd en ondervonden ze tegenstand. Laat u echter niet meesleuren en keer u om naar de Heere Jezus de hoeder van uw ziel, Vele argeloze mensen die onwetend worden gehouden over dit soort zaken en de ernst van dit geestelijke overspel niet inzien worden meegesleurd naar de duisternis.

Het is een pact met de duivel, want Rome is in eerste instantie daarmee verbonden, al vanuit de oudheid,en zo ook de kerken die zich met haar verenigd. Met de Bijbel in de hand is deze pseudo wordt het woord van God ontheiligd.

Het is allemaal openbaar en u kunt het zelf naspeuren. Het wordt dus tijd voor een onafhankelijke kerk. Een Bijbelvaste kerk om mensen toe te rusten in hun wandel met de heere Jezus en de eeuwigheid,. En weg van de priesters en predikanten van Baal, die hun schapen rechtstreeks naar de put leiden, vereerders van de schepping, zichzelf, beelden en het leven op deze planeet, in plaats van de mensen de weg te laten zien die naar de eeuwigheid leidt, door Jezus Christus.

Op vele plaatsen in de Bijbel zegt God dat Hij nooit verandert, en daarmee is de leugen dat God met de tijd meegaat ontmaskert. Velen leven hierdoor in zonde, zonder het zelf te weten en gaan verloren.

De heerser van deze wereld gaat wel met de tijd mee, hij is bezig om zijn koninkrijk te bouwen en alles wat menselijk en heilig is te vernietigen of te verdraaien. En omdat de mens nu eenmaal een voorkeur heeft voor wat schadelijke voor hemzelf daarmee in onwetendheid leeft van de vreselijke toekomst,. De heerser van deze wereld heeft het voor elkaar gekregen dat mensen niet geloven dat Hij bestaat.

 

Welnu hij bestaat en Jezus bestaat ook, maar zijn Koninkrijk is niet van deze aarde. en Hij wacht op u. Hij is het die een fijne toekomst heeft voor iedereen die hem aanneemt, liefde is en compassie, maar geen enkele compromis toestaat over zonde daarin is geen tussen weg, daarvoor wordt een uitweg geboden in Hem. Gods genade.

Omdat het woord van God niet verbogen kan en mag worden naar een evangelie van aanpassing en compromis en zo deel heeft aan de zonden van de wereld, Bij God is dat onmogelijk. De Heere Jezus heeft zijn bloed niet voor bovenstaande schande vergoten. En dan spreken we maar niet over de andere dingen die te schandelijk zijn voor woorden die in zijn naam worden gedaan.

 

God is ook hier weer genadig en roept u op om Babylon te verlaten zodat we geen deel hebben aan haar zonden en valt u niet onder het oordeel. De oordelen over Amerika zullen ook over europa komen omdat de Europese landen de levensstijl en de religieuze normen hebben overgenomen, abortus, de aanmoediging over de verwarring over het geslacht en veel andere zaken die tegen het  Heilige woord van God ingaan.

 

Met volharding de wedloop lopen.

Hebreeën 12:12- Korinthe Romeinen 5:20

We kunnen de wedloop, van het smalle pad, lopen door al onze lasten en zonden bij de Heere Jezus te brengen zodat we hierdoor niet worden verstrikt. En daarmee verzoenen we ons ook met God.

 

Een gebed voor u.

Heere Jezus, onze verlossing, wees onze bescherming, leidt onze geest door uw gegadigde aanwezigheid waak over ons leven

en de paden die we gaan mogen door uw liefde. Zodat we de verborgen strikken van het leven kunnen overkomen,

door u liefde en in uw naam. Vestig ons hart op U zodat wij ons niet laten afleiden

door alles wat in de wereld is en UW doel kunnen bereiken, door Jezus Christus onze Heer.

 

En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God

en Jezus Christus die u gezonden hebt. Johannes 17 :2:3.

 

Maar het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard

en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Hebreeën 4:12 :13.

 

 

Oproep tot bekering (verzoening). en afscheiding.

Dit kwam de Heere Jezus doen en Paulus in zijn naam, die gezegd heeft dat hij niet kwam om te dopen, maar om de boodschap van bekering en vergeving van zonden te verkondigen. Meer niet,  Hij wilde niet dat mensen in zijn naam anderen zou dopen. leest u Romeinen, 1 Korinthe en het boek handelingen er op na.

Voor de mensen die al wel hebben gekozen voor de Heere Jezus en Heilig leven weet dat Hij bij ons is en zal voorzien in onze nood en ook voor onze kinderen en familie. Omdat Hij bij ons is tot het einde. Wanneer dat einde ook mag komen en op welke manier. In dat opzicht is Jezus de nieuwe ark, het is tijd om aan boord te gaan. De ark van het nieuwe verbond, met als reisdoel niet de aarde maar de eeuwige vrede en rust.

 

En zie,

Ik ben met u al de dagen,

tot de voleinding van de wereld.

Matheus 28:20

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Alles wat u hier op de website leest is ter opbouw van uw geloof en het uitwerken van uw redding voor de eeuwigheid, waarvoor u altijd zelf verantwoordelijk blijft ook als u straks voor de Heere Jezus staat. U kunt dan niet terugvallen op iemand anders, zelfs niet als er een valse leer verkondigd wordt en u dit voor waar aanneemt. Lees daarom zelf uw Bijbel en onderzoek of u in het geloof bent. Onderscheidingsvermogen is nodig, net als gebed en studie.

Negenennegentig procent van de woorden die er op deze site staan zijn terug te vinden in het woord van God.

De inspiratie van de Heilige Geest op dit gebied is alleen gegeven aan mij om de juiste schriftgedeelten te onderzoeken voor mezelf en daarna te publiceren op deze site zodat u voor u zelf de Bijbel kunt bestuderen, geleid door de Heilige Geest want alleen dan kunt je de Bijbel echt goed begrijpen.

En daarbij merk ik nog op dat de gehele bijbel is gegeven ter studie, lering en correctie (van u zelf).

 

Misschien vind u niet alles geloofwaardig of twijfelt u aan de tijd waarin we leven, en zal het wel allemaal meevallen. Het valt niet mee, veel is al in de openbaarheid gebracht alleen wordt het niet gezien bij de meeste mensen. God waarschuwt altijd lang vooraf ook de afgelopen eeuwen.

 

Ik ben niet gebonden of verbonden aan een religieuze instelling of kerk, Wel aan het woord van de Levende God.

Wat mij verplicht aan zijn woord te houden en de waarheid te spreken.

 

Gelovend in het woord van de levende God schrijf ik artikelen om mensen

te waarschuwen en wakker te roepen. De huidige misleidingen zijn lastig te door zien als je

er niet volledig in verdiept. De Bijbel is zo ver vertaald (verwatert) dat de kern

van sommige Schriftplaatsen lastig te begrijpen of weggelaten zijn en daarmee hebben ze hun kracht verloren.

Naaste de Bijbelstudies die ik deel op de site, deel ik het Woord van de Heere met mensen om mij heen.

 

2 Korinthe 5:20. "Namens Christus smeken wij: Laat u met God verzoenen.

 

Ik zelf leg verantwoording af aan de allerhoogste, als

ik straks voor Hem sta en Hij mij beoordeeld op mijn leven.

 

Ezechiël 3:18.

De waarschuwing van God aan de mens die nalaat om te waarschuwen.

Het is ook een waarschuwing aan mensen die goed nieuws verkondigen in de naam van God

terwijl de wereld en wij als personen ook onder het oordeel zijn.

Mensen die voorspoed preken op aarde in de

naam van God en informatie achterhouden aan zielen die verloren dreigen te gaan. Jeremia 2: 19-20. en 2 Petrus 2 tot 3.

Bekering.

God is genadig en door vergeving te vragen en zo uw zonden die hierdoor op u conto zijn bijgeschreven te vergeven.

 

Op een dag staan we voor de Heere Jezus.

 

En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot

voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hebreeën 4:13

 

Deze website is niet voor mij gemaakt, Hij is ter Glorie van de allerhoogste gemaakt.

 

Veel zegen toegewenst voor u en uw

familie.

 

 

D. Bakker