• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • De Heilige Geest ontvangen door bekering.
Hartelijk Welkom » Recept voor behoud van uw ziel

Recept voor het redden van uw ziel.

 

Bekeren, wedergeboren, de Heilige Geest en Heilig en een relatie met Jezus.

 

In de Bijbel wordt veel gesproken over bekering meer dan vijfenvijftig teksten gaan erover. Het is dus een belangrijk gebeuren en is nodig om wedergeboren te kunnen worden. Handelingen 2:38. Bekeerd u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeren beteket zeker niet ga naar een kerk en zoek er een uit die je goed in de oren klinkt.

Want dit gegeven is voor veel mensen de reden om zich van God te distantiëren. Het is een door mensen bedacht systeem. Jezus, de Heilge Geest en de Bijbel zijn genoeg.

Bekering

Het is een beslissing die je alleen op aarde kunt maken hier tijdens uw leven. Daarvoor zijn we allemaal geroepen, om ons weer te herenigen met God door Jezus Christus en het Nieuwe Verbond. Christenen vallen daardoor niet meer onder de vloek van de wet. Het is geen vrijbrief om er op los te leven maar juist Heilig te gaan leven naar de geboden van Jezus. Geen zonden meer en wandelen naar je eigen begeerten. Het kost je alles omdat je oude ik en de begeerten van je mens zijn niet mee kunnen naar de Hemel. De strijd tussen geest en vlees is dan ook een die aandacht gaat vragen.

 

Markus 8:35 Want wie zijn leven willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen, omwille van Mij en om het Evangelie. Kiezen voor Jezus is breken met de wereld en voor Hem gaan. Het Evangelie verkondigen en niet meegaan met de rest, de antichrist bijvoorbeeld kan er op uitlopen dat je je leven verliest. Maar dat is niet erg want voor een  wedergeboren Christen is er geen dood.

 

Het is mogelijke geworden om ons te bekeren door de komst en kruisiging van de Heere Jezus. Door zijn Opstanding en door zijn bloed ben je gered uit de handen van satan Efeze 1:7. In Hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen, overeenkomstige de rijkdom van Zijn Genade.

Vergeving is alleen mogelijk door de Genade van Jezus Christus  u wordt daarmee overgezet in het lichaam van Christus de Bruid van Christus waarover gesproken wordt in de Bijbel.

 

Door de inwoning van de Heilige Geest wordt je innerlijk verandert, de nieuwe mens wordt geboren door het krijgen van een nieuw hart en de Heilige Geest onderwijst je in alles.  Bekeren, Jezus aannemen als verlosser en zaligmaker heeft als doel dat u niet verloren gaat en ook dat u niet op de dag van het oordeel voor God staat.

Paulus zegt het zo: Romeinen 8: 1 Dus is er geen verdoemenis voor hem die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen (je eigen verlangens) maar naar de Geest. Daar komt de Heilige Geest goed bij van pas dat is je innerlijk helper die help om het smalle pad te wandelen.

 

Jezus is heel duidelijk geweest over de te bewandelen weg. Het is niet een weg die de wereld volgt maar een weg die alle ongerechtigheid uit je leven band om zo de Hemel binnen te kunnen gaan. Het is ook zeker geen religieuze weg. Hij heeft daarover gezegd "Mij vind je niet in stenen gebouwen" je vind Hem in je hart. Johannes 14.  Bestudeer de 4 Evangeliën uit het Nieuwe Testament. Matheus, Markus Lukas, en Johannes en bewandel ook de smalle weg naar Huis. Het smalle pad waarlangs je dan loopt zorgt voor een meer geestelijk leven dan een werelds leven. Het brede pad lijd naar de Hel die net zo reëel is als de Hemel ook al wordt er niet meer over gesproken en willen mensen er niets over horen.

Lukas 21:3. Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen.

Na verloop van tijd ontvangt u de Heilige Geest. Deze helpt u bij het groeien als volger van Jezus. Uw proces van wedergeboorte begint.

 


Uw redding verliezen

U kunt in tegenstelling van wat er wel eens beweerd wordt u genade, redding verliezen als u blijft zondigen en geen vergeving vraagt daarvoor, of als u zich weer onder de wet plaatst. Bijvoorbeeld tienden betalen. Lees Galaten 3.

 


In Galaten 3 wordt duidelijk uitgelegd hoe u als bekeerling weer uw redding kunt verliezen als u zich onder de wet plaats na uw bekering. De wet is o.a religie en veel wat daarmee samen hangt het is werken voor uw genade en dat is werken dus een wettische handeling. Goede werken door u zelf te veranderen en Heilige te gaan leven zijn geen wettelijke zaken,  maar worden juist aangemoedigd en zijn een vrucht van de Geest. Genade is een cadeau na uw bekering, gooi het niet weer weg! Het wordt mooi verwoord in:
Galaten 5: 18. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
In 1. Korinthe 9-10. Handelt over wie het koninkrijk niet binnen gaan.
Wie er wel binnengaan, door bekering van deze dingen leest u in, 1 Korinthe 9:11, maar u bent geheiligd, gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van God.
Voor de toekomst...
Lukas 21:36
"Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al de dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Alleen Jezus kan zonden vergeven
Het heeft geen zin en het is niet Bijbels om uw zonden te belijden aan een persoon om op die manier vergeving te krijgen van uw zonden. Alleen Jezus geeft en kan vergeven. Ga dan ook altijd rechtstreeks naar Hem na uw bekering als er sprake is van vragen over u zelf of  spake is van Geestelijke strijd geestelijke strijd.

Vals leer een weg naar de Hel.

 

Het zogenaamde zondaren gebed is niet Bijbels en heeft totaal geen kracht en bied ook geen redding of vergeving. U moet bij Jezus zijn.


Als u gedoopt bent door iemand zonder het belijden van zonden en bekering dan is dit vergeefse moeite geweest als het uw redding betreft. Zonder Jezus en bekering is het niet mogelijk de Heilige Geest te ontvangen. Die ontvangt u namelijk van onze vader via Hem. Johannes 14.

Duistere leer
Valse leer van Genade alleen, en eenmaal gered altijd gered.
Dit zijn twee valse en misleidende leren die vele mensen verloren doen gaan.
Uit bovengenoemde en uit de Bijbel kunnen we nu vaststellen dat het onzin is en dus een duistere leer.
Het is uit de duisternis omdat Jezus hierbij niet betrokken is. Volgelingen van satan die mensen op een verkeerd pad brengen.

Als u zich hieruit losmaakt en u bekeerd belijd dit dan aan de Heere Jezus en vraag hem om vergeving omdat u een misleiding heeft gevolgd. En kom weer op het nauwe lichte pad en waak over uw ziel. Galaten 5:1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven, houd dus stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen.

Dit is de wil van God omdat dit woord geopenbaard is aan Paulus om het aan ons te openbaren.

Laat dan  ook niet opleggen dat u zich bij een kerk moet aansluiten als u zich bekeert.

Dit is bedacht om u onder controle te krijgen of te houden en is niet Bijbels. Het is zeker goed voor de beurs van de betreffende kerk maar heeft niets te maken met uw leven met Jezus en het behoud van uw ziel. Nog een reden om u niet bij een kerk aan te sluiten is dat deze geoordeeld gaat worden door God. Alle valse leer wordt geopenbaard en degene die zich daarmee bezig houd wordt geoordeeld.

Dit is natuurlijk niet van toepassing op een kerk die wel de  wel het evangelie predikt.

Zonde

God wil niet dat u blijft zondigen ook al is Jezus ook daarvoor gekomen om uw zonden te kunnen vergeven. Hij roept u in de Bijbel op om er mee te stoppen en wijst op de consequenties van het niet stoppen van zondigen.

Volg niet een persoon omdat het zo fijn klinkt, veel humor heeft en fijn klinkt. Het is de leer van de antichrist die Jezus en zijn vergoten bloed op Golgotha weg laat, en niet de basis laat zijn van uw geloof en zekerheid van uw redding, die  juist alleen mogelijk is door het bloed van Jezus zoals boven beschreven. Het bloed van Jezus pleit voortdurend voor mij tot God in de Hemel.

 

Volhouden, we leven in de laatste dagen.

We moeten het nog even volhouden ieder afhankelijk van uw leeftijd of omstandigheden daarna zal het prachtig zijn zoals God dat heeft gezegd in de Bijbel. Lijden hier op aarde hoort erbij want het is een gevolg van de omstandigheden hier op aarde. God bied ons een uitweg en eeuwig leven, door Jezus Christus, eeuwig er komt geen eind weer aan en nog mooier dan hier op deze wereld.

 

Wacht niet met uw bekering, het is een lastige tijd en wie zegt dat u morgen nog hier rond loopt?