• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven, het is een geschenk..
  • 55 Bijbel teksten over bekeren. "Ik zal u niet als wezen achter laten, ik kom weer naar u toe"John:14:18.
Hartelijk welkom » Voorbede - aanvragen van gebed

Gebed aanvragen.

U kunt vragen of er voor u gebeden kan worden bij ziekte of  geestelijke strijd.

Als u op het contactformulier uw gegevens invult en de reden van uw gebedsvraag dan wordt er voor u gebeden. Blijft u vooral ook zelf bidden en de Bijbel lezen en stel boven alles uw vertrouwen op de Heere Jezus.

Ook in deze tijd worden er genezingen verricht door de Heere Jezus, ik kan daar persoonlijk van getuigen. Meerdere malen heb ik zelf genezing mogen ontvangen door het te vragen. U kunt dit ook zelf doen natuurlijk.

Ik wens u veel gezondheid en vertrouwen in de Heere Jezus.