De bevrijding en gevaren van zonde

Zonde het is een onderwerp waar niemand over wil horen of nadenken, het is een onderwerp wat vermeden wordt.

Zonde zet  o.a de deur open naar de vijand, het is een van de reden voor de geestelijke strijd waar mensen door heen gaan. 

Er is een oplossing voor en God vergeeft.

Deze dagen de laaste dagen van de laatse dagen maakt dat we hier niet te licht over moeten denken.

De oplossing ligt in het geloof en het woord van God. En de wil om voor God te leven en het verlangen om smetteloos voor Hem te staan. 

In Openbaring 22:14-15. Is de Heere Jezus duidelijk over wie wel en wie niet het Koninkrijk binnen kunnen gaan..

 

 

Zonde is meer dan ongehoorzaamheid aan God,

het heeft geestelijke consequenties en verwijdert ons

van de Heere Jezus. 

Het nieuwe testament voorziet in vergeving van zonden zonder hiervoor te werken. Deze vergeving is eenmalig op het moment van bekering. Daarna worden we geacht heilig te leven voor God. Het voorziet niet in het aanhouden van een onheilge levenswandel. De doctrine eens vergeven altijd vergeven is niet Bijbels, 

Het is een doctrine die verzonnen is in de hel zelf om velen te misleiden. 

Waarom Is Zonde Gevaarlijk
Word – 65,1 KB 6 downloads
Het Wonder Van Bekering
PDF – 160,2 KB 8 downloads

Leren en oefenen om voor God heilig te leven. Een geheimenis uit het Nieuwe Testament.

Godsvrucht
PDF – 202,7 KB 8 downloads

«   »