Onze gezegende hoop Titus 2:13
  • Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • Jezus houdt van u.

Onze Gezegende Hoop

Hartelijke welkom op de website van onze gezegende hoop.

 

Deze website belicht in het bijzonder het Evangelie van de Heere Jezus Christus aangaande de wederkomst en de opname van de gelovigen in Christus. De eindtijd profetieën en het evangelie van het koninkrijk der Hemelen. De informatie op de website is nodig en moet gedeeld worden omdat er hele moeilijke tijden gaan aanbreke.

 

 

"Zie ik vertel u een geheimenis: wij zullen wel niet allemaal ontslapen, maar wij zullen allen verandert worden" In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. 1 Korinthe 15:51".

 

Geestelijke hulp.

Volgens de opdracht die de Heere Jezus geeft aan elke gelovige om in zijn naam mensen te bevrijden en te helpen. Op grond van die opdracht bieden we een helpende hand en een luisterend oor zoals dat beschreven  staat in Markus 16: 17-20.

Op de pagina Geestelijke hulp leest u waar u hulp voor kunt vragen en hoe mij te bereiken. Staat uw hulpvraag er niet bij neem dan gewoon contact met me op voor overleg. Misschien heeft u geen hulp nodig maar wilt u eens praten met een buitenstaander over zaken die u bezighouden  dan kunt u ook, vrijblijvend contact opnemen.

 

 

Nieuwe pagina's of artikelen:

Bent u gered of (zelf)misleid?