• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • De Heilige Geest ontvangen door bekering.

Onze Gezegende Hoop

"Bekeert u want het koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen"

 

Hartelijk welkom op mijn website. Deze website is gemaakt om de weg naar de Hemel te tonen die in de Bijbel wordt beschreven voor uw eeuwige leven. De weg is smal, en de beloning is groots.

Hindernissen zijn er genoeg op het pad en daarbij helpt het woord van God als wegwijzer en uw innerlijke helper de Heilige Geest om deze hindernissen te kunnen nemen of omzeilen.

Het gesproken woord als bevrijder bij geestelijke strijd. God biedt u geestelijke hulp.

Door zijn Geest en woord. In het oude en nieuwe testament wordt veel gesproken over geestelijke strijd en de

veroorzakers daarvan. Op de pagina Geestelijke weerbaarheid vertel ik er iets over. En hoe u dit zelf kunt overwinnen.

Door het offer van Jezus kunnen wij de Hemel binnengaan als we de door de nauwe poort binnen gaan.

Genade alleen is niet genoeg, heilig leven is er een onderdeel van.  Een persoonlijke relatie met Jezus is een vereiste zoals Hij dat zelf heeft aangeven. Daarom onderzoek uzelf  bent u klaar om hem te ontmoeten? lees verder op de pagina recept voor het redden van uw ziel.

Titus 2:13

De titel van mijn website is, ontleent aan Titus 2:13. "Terwijl wij verwachten de Zalige Hoop en de verschijning van de Heerlijkheid van de Grote God en onze Zaligmaker, Jezus christus. "

Deze Hoop is zalig omdat God ons de Zaligmaking, het Eeuwige leven, de wederkomst en de opname heeft beloofd. Daar mogen en kunnen we  op hopen en ook hoop uit putten voor de tijd die voor ons ligt. Hoop doet leven.

 

 

 

De opname - voorzegd in de Bijbel.

"Zie ik vertel u een geheimenis: wij zullen wel niet allemaal ontslapen, maar wij zullen allen verandert worden" In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. 1 Korinthe 1:15

 

 

Christen en onder de wet!?

Als Christenen (gedeeltelijk) weer onder de

wet zijn dan zijn ze onder de vloek waar Jezus ons nu juist van heeft bevrijd door zijn kruisiging Galaten 3:10 meer info

op de pagina Genade alleen is niet genoeg.

Bestudeer het Bijbelboek Galaten hierover en verlies uw genade niet.

Een voorbeeld van weer onder de wet zijn is het betalen van tienden.

Een Christen heeft maar een gebod nl. "U zult uw naaste liefhebben als uzelf "Matheus 22.

 

 

Zonde en ziekte

Alles vergeven? Ja inderdaad, maar na uw bekering is het zaak niet te blijven zondigen, niet per ongeluk

maar ook niet bewust.

Veel zonden en problemen hebben een vleselijke, geestelijke of demonische oorzaak. Bevrijd u ervan zodat u overwinnend gaat leven. Gemoedstoestanden, ziektes of andere problemen kunnen ook veroorzaakt worden door geesten, of beter demonen want dat zijn het. Het goede nieuws is dat we ze uit ons leven kunnen bannen.

Een voorbeeld daarvan staat in Jesaja 61:3 Dit Schriftgedeelte gaat over het Jubeljaar het jaar van de verlossing, het is prachtig om te lezen en er wordt gesproken over een benauwde geest, dit is een demonische kracht die depressie veroorzaakt. Dit kan een generatie vloek zijn, of uit dit leven stammen.

Op de pagina Geestelijke weerbaarheid leest u er meer over.

 

 

Door het bloed van Jezus is vergeving van zonden mogelijk.

Het bloed van Jezus wordt in de Bijbel beschreven. Door het bloed van Jezus zijn we bevrijd en

verlost.  Efeze 1: 7 "In Hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade.

Een nieuwe pagina over het bloed van Jezus en wat het nog elke dag voor ons doet. Paulus benoemt het omdat het nog steeds een verlossende werking heeft. Ik heb beschreven hoe het werkt en waar het staat. Het is onmisbare kennis om overwinnend te gaan leven en maakt ook duidelijker wat het betekent om in Christus te zijn.

 

 

Op de hoogte blijven

De site wordt regelmatig aangevuld of uitgebreid met nieuwe pagina's of actualiteiten.

Als u hiervan op de hoogte gehouden wilt worden dan kunt u een mailtje sturen en dan zet ik

uw adres op de maillijst.