Bidden

Bidden, praten met God.

Openbaringen 8:3  En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan Hem werd veel reukwerk gegeven. Opdat hij dat samen de gebeden van alle Heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het steeg met de gebeden van de Heiligen, uit hand van de engel op tot voor God.

 

Praten met God,  bidden is belangrijk!

Op deze pagina heb ik een aantal regels geschreven over het bidden, het is praten met God, je kunt op deze wijze alles bij hem brengen en ook je relatie met God opbouwen en onderhouden. Geeft het tijd, relaties opbouwen kost tijd...

 Praten met God, de vader het opent de deuren van de Hemel. Als u uw relatie met God wilt onderhouden en intiemer wilt maken is het goed, en ook noodzakelijk om een relatie op te bouwen met God, om te bidden, alrijd in de naam van de Heere Jezus..

Doe dit gewoon thuis op een rustige plek met weinig woorden, want God kent u en weet waar u voor bij Hem komt. Waarom dan nog bidden? Omdat u dan uw hart openzet en God kan alleen dan met u communiceren het is geen een richting verkeer.

 

Voorbede 1. Timotheus 2:1

Voorbede kun je ook bidden voor anderen noemen het is heel belangrijk om voorbede te doen voor iemand of een situatie, omdat God dan in kan grijpen en bijsturen, een probleem verzachten of iemands hart kan beroeren bv bij een conflict, maar altijd op zijn tijd. God laat zich niet dwingen of sturen.

U zult zien dat er duren opengaan voor anderen. Bid niet wat u wilt dat er gebeurt, maar bid om te vragen of God zijn wil of zegen kan geven. Bidden is ook luisteren! Dus als u bid neem dan ook wat tijd voor stilte, zodat God tegen u kan spreken.

 

Gebeds- verhoring

 

Soms zijn de omstandigheden nog niet rijp om te verhoren daarom moet u bidden en daarna loslaten. Daar is vertrouwen voor nodig en dat is nu net wat God wil van ons dat wij  op hem vertrouwen en dat we weten dat we niets zonder Hem kunnen.

Dank zeggen en prijzen

Dank zeggen is ook belangrijk als we bidden, Als u God dankt dan komt er een uitwisseling tussen u en hem op gang zo kan hij u nog meer leiden en zegenen. Deuren gaan dan open, anderen soms dicht maar u bent op weg met God!

En prijs de Heer in alles! Ook als u moeilijkheden ondervind in uw leven. Juist dan!

 

Bidden en vasten

Vasten is een periode van onthouding van bijvoorbeeld voedsel om je zo nederiger te maken voor God. In deze periode wordt ook aangeraden om te gaan bidden om zo dichter bij God te komen en Hij bij jou en meer kan bereiken in je leven.

 

Geestelijke oorlog.

De belangrijkste plek waar Satan ons wil aanvallen is in onze gedachten wereld en ons gebeds- leven, hij wil je ervan afhouden, zodat je relatie verwatert.

Onlangs werd ik gewezen op de kracht van het gebed het onze vader, Mattheus 6:10. Het gebed in zijn geheel is een bescherming tegen de invloeden van buitenaf. Het biedt geestelijke bescherming. 

 

Bescherming van de Allerhoogste

Wie heeft er geen bescherming of hulp nodig op zijn tijd. Als u door moeilijkheden gaat of bent gegaan, u wordt geestelijk aangevallen en ziet hierdoor geen uitweg meer dan hoop ik dat deze pagina met Bijbelteksten,  over hulp, bescherming en richting u kan ondersteunen en helpen.

We kunnen natuurlijk altijd bidden om bijstand, het lezen van een schrift gedeelte of psalm kan u net even meer aanspreken, omdat het woord Geest is. Psalm 25:2: Heer maak me Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend. 

Psalmen

De aller bekendste is ik wel psalm 91, deze psalm wordt veel gelezen in tijden van nood. Roept u de Heer aan voor u zelf en uw geliefden.  Download hem hier.

 

Psalm 27 is een psalm die hoop en troost kan bieden bij dreigend gevaar in donkere tijden, geborgen zijn bij de Allerhoogste daar gaat deze prachtige psalm over.

 

De Heer is mijn licht en mijn redder.

Voor wie zou ik dan bang zijn?

De Heer is mijn levenskracht.

Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?

De volledige tekst kunt u hier downloaden

 

Psalm 116: 6.De Heer bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij  verlost.

 

Psalm 121: 7 . De Heer zal u bewaren voor alle kwaad, hij zal uw ziel bewaren.

 

Het is natuurlijk in deze tijd al helemaal altijd fijn om te weten dat u beschermd bent door het zegel van de Heilige Geest. Het beschermd tegen alle onheil. Maakt u dus vooral geen zorgen over de tijd waarin wij leven en over eventuele ziektes want God zal ons beschermen. HEe is beter om ons op Hem te richten dan op de storm...

 

In Christus bent u, door uw geloof, gemerkt met het zegel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden. Efeze 1:13-14 (vgl. 4:30).

Bidden voor redding

Als u zich heeft bekeert, Jezus heeft aangenomen en wedergeboren bent dan kent u vast wel mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Deze mensen gun je natuurlijk ook het eeuwige leven. U kunt ze helpen door te bidden voor ze. 

Maak een lijst met mensen en bid deze lijst met namen voor bij De Heere Jezus, velen zijn zo al gered.

U spreekt ze dan misschien wel als zo 'boven' zijn en aan de welkomst tafel zitten die God voor ons heeft bereidt. Ze zijn u eeuwig dankbaar, verwacht niets en laat het aan God over hoe het zal verlopen.

U gebed kan eenvoudig zijn en kan ook meerdere keren herhaald worden voor dezelfde mensen. Bid of Jezus hun hart wil openen of voor redding van iemand.

 

Ik wens u veel zegen toe en dank de Heilige Geest voor alle wijsheid en hulp.

 

Bid altijd in Jezus naam zo wordt uw gebed geheiligd en komt terrecht bij God de vader.