Verzoening met God.

Verzoening is vrede met God, en eeuwig leven.

 

Gods wil voor u.

 

Voordat wij ons bekeren (omkeren) naar God, door zijn Zoon Jezus Christus waren wij vijanden van God. Althans, vanuit het standpunt gezien van God namelijk door onze wandel in zonde, en (nog)niet vergeven of gerechtvaardigd door Hem. Romeinen 5:1-2.

Dat is niet de wil van God voor u, Hij wil dat u zich met hem verzoend, en weer terugkomt bij Hem. Dat wij dat zelf niet kunnen bewerkstelligen is de reden van de komst van de Heere Jezus, Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding tot leven, op de derde dag, waardoor wij vergeving van zonden kunnen krijgen,  gerechtvaardigd door zijn bloed, en eeuwig kunnen leven als we ons aan zijn geboden houden. Het spreekt vanzelf dat wij hiervoor zelf moeten kiezen, de keuze is aan u zelf.

 

Dat is Gods liefde voor ons is omdat de Heere Jezus is gestoven voor ons terwijl wij nog zondaars waren.

Maar God bevestigd onze liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is,

als wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8.

Terwijl wij dit niet hebben verdiend, en er niets voor hoeven te doen, was het Gods Genade voor ons om zijn Zoon te sturen, wetende dat Hij een groot offer zou brengen, namelijk de kruisiging, iets wat moest gebeuren op de daarvoor vastgestelde tijd. Het was een groot wonder, ook omdat iedere gelovige daarna ook de Heilige Geest zou kunnen ontvangen, dezelfde Geest die Christus uit de dood heeft doen opstaan. Romeinen 8:11.

 

Aannemen van dit cadeau.

Het wonder van bekering is dat wij vergeving van onze zonden krijgen en ook onze kinderen zalig zullen zijn. Psalm 103. handelingen 2:38.

 

Nu wij dit aanbod hebben aangenomen is er ook vrede met God en kan zijn liefde toenemen in u, uitgestort door Zijn Heilige Geest in ons. Romeinen 5:5, Handelingen 2:38. En zijn wij niet meer bestemd voor de toorn van God. Want daartoe zijn wij niet bestemd.

Want God heeft ons niet gesteld tot toorn maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heere Jezus Christus.

Die voor ons gestorven is opdat wij hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 1 Thessalonicenzen 5:9-10.

 

Romeinen 5:9

Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn.

Er is ook geen oordeel voor Hen die Jezus aannemen,We leggen wel verantwoording af over ons leven en overeenkomstig

worden we beloont. a;ls we heilig leven voor Hem.

Johannes 3:18, want wie niet in Hem geloofd is al veroordeeld.

 

Vergeving om niet

1 Johannes 1: 8-9. Als wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

 

Wij zullen in dit leven tegenstand ondervinden en verdrukking, deze zullen ons niet overweldigen, maar juist sterker maken en dichter bij De Heere Jezus brengen, want we leven in de Hoop op zaligheid. Deze hoop is de rots waarop wij ons leven bouwen. Vertrouwend op Hem en rustend in Hem, een rust die zich niet laat omschrijven met woorden. Rust bij God is te vinden door er niet naar te streven, door overgave aan de Heere Jezus is dit wel mogelijk. Ga naar de Heere Jezus want Hij geeft u rust.

Matheus 11:28.

“Kom tot mij allen, die vermoeit en belast zijn, en ik zal u rust geven.

 

1 Thessalonicenzen 5:16-22

 

Verblijdt u ten alle tijd.

Bidt zonder ophouden.

Dank God in alles.

Blust de Geest niet uit.

Veracht de Profetieën niet.

Beproef alle dingen, behoud het goede.

Onthoud u van alle kwaad.

 

Als u nog niet zeker bent over uw redding, door de Heere Jezus, dan kunt u naar hem toe gaan in gebed en hem vragen in uw leven te komen en om vergeving vragen voor uw zonden of dwaalwegen. Hij is dicht bij, staat naast u en ontvangt u met open armen.

 

Zie ik sta aan de deur en ik klop, ik zal ik bij Hem binnenkomen

en de maaltijd met Hem gebruiken, en Hij met Mij.

Openbaringen 3:20.

 

.

 

 

 

 

 

 

www.onzegezegendehoop.nl

 

Verzoening
Word – 14,8 KB 88 downloads