De bevrijding en gevaren van zonde. Zonde hoort niet thuis in het leven van een gelovige.

Gepubliceerd op 10 oktober 2023 om 10:29

Zonde het is een onderwerp waar niemand over wil horen of nadenken, het is een onderwerp wat vermeden wordt.

Zonde is niet alleen een daad die in gaat tegen Gods woord maar ook werkelijk een spiritueledeken die over iemands leven ligt. Bovendien verliest u uw eeuwige leven door te zondigen, de Heere Jezus is er heel duidelijk over.

Vandaar dat we in dit artikel even wat dieper op de zaak ingaan en verduidelijken wat zonde is en welke gevogen het heeft.  Voor uw levnu en uw verblijfplaats na dit leven want zonde hoort niet thuis in het leven van een gelovige.

 

Zonde zet  o.a de deur open naar de vijand, het is een van de reden voor de geestelijke strijd waar mensen door heen gaan. 

Er is een oplossing voor en God vergeeft uw zonden Als u ze bij Hem brengt, altijd via de Heere Jezus.

Deze dagen de laaste dagen van de laatse dagen maakt dat we hier niet te licht over moeten denken.

De oplossing ligt in het geloof en het woord van God. En de wil om voor God te leven en het verlangen om smetteloos voor Hem te staan. Kijk nog eens goed naar uw leven en vraag u zelf af of u zonder zonde bent en maakt het eventueel orde met de Heere Jezus als dit niet zo is. Uiteindelijk is Hij degene die over de toekomst van uw ziel beslst. Hij komt voor een smetteloze Bruid, Efze 5:27

opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Met behulp van de Heilige Geest en uw wil en leifde voor de Heere Jezus zal dit zeker lukken.

De Heere Jezus is voor ons tot zonde gemaakt en daarmee is niet gezegd dat wij, eenmaal dit geschenk aangenomen, door kunnen gaan met onze oude levenswandel.

Hij is voor allen gestorven zodat, opdat zij die leven, niet meer voor zich zelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 2 Corinthe 5:13. 

 

Want dat is wat Hij verlangt van ons zoals we in de bijbel kunnen lezen. Tradities en cultuur veranderen hier niets aan.Gods woord staat daar boven. 

In Openbaring 22:14-15. Is de Heere Jezus duidelijk over wie wel en wie niet het Koninkrijk binnen kunnen gaan.

Ook in Efeze 5:5. staat beschreven wie niet het koninkrijk binnen kunnen gaan. 

Het is uw eigen persoonlijke relatie die er toe doet nu en voor later. Op eigenkracht en inzicht lukt het niet om heilig te leven  de Heilge Geest die ons ook beloofd wordt help ons hierbij.

 

Zo goed is God voor ons dat Hij niet alleen Zijn Zoon heeft gezonden maar na zijn opstanding ook Zijn Heilge Geest.

 

 

 

 

 

 

Zonde is meer dan ongehoorzaamheid aan God,

het heeft geestelijke consequenties en verwijdert ons

van de Heere Jezus. 

Het nieuwe testament voorziet in vergeving van zonden zonder hiervoor te werken. Deze vergeving is eenmalig op het moment van bekering. Daarna worden we geacht heilig te leven voor God. Het voorziet niet in het aanhouden van een onheilge levenswandel. De doctrine eens vergeven altijd vergeven is niet Bijbels, 

Het is een doctrine die verzonnen is in de hel zelf om velen te misleiden. 

Waarom Is Zonde Gevaarlijk
Word – 66,9 KB 45 downloads
Het Wonder Van Bekering
PDF – 160,2 KB 64 downloads

Leren en oefenen om voor God heilig te leven. Een geheimenis uit het Nieuwe Testament.

Godsvrucht
PDF – 202,7 KB 54 downloads
Heilige Geest Mei 2023 Pdf
PDF – 8,6 MB 41 downloads