Psalm 23 God voorziet in al onze behoeften.

Gepubliceerd op 25 september 2023 om 18:48

 

Psalm 23

Een psalm van David.

 

De Heer is mijn Herder

Mij zal niets ontbreken.

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

 

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijen; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen. 

 

 

God voorziet in al onze behoeften zoals Hij ons toezegd in Psalm 23.

Ook hier geld als wij geloven dat Gods woord waarheid is en God voorziet als wij Hem naderen en vertrouwen.

Ook deze Pslam is bij een actief geloof in dagelijks gemeenschap met de Heere Jezus. Het komt niet automatisch door te lezen of te weten, het is er als u zegt ja Heer u voorziet en ik vertrouw op u. Ongeacht de omstandigheden. Omstandigheden zijn van de wereld God staat daar boven want Hij is almachtig.

Het komt er op neer dat we ons zelf meer en meer overgeven aan Hem.

 

 

 

Psalm 23
Word – 20,3 KB 54 downloads