De doop van uw gehele huishouden.

Gepubliceerd op 3 september 2023 om 11:20

Gods genade is groot.

 

 

De doop van iedereen in uw huishouden is een Bijbelse belofte. Het is de genade van God, ook voor uw kinderen, uw nageslacht. Handelingen 2:38-39.Er zijn meer schriftplaatsen waar gesproken wordt over de doop van het gehele huishouden.

Geloof in de Heere Jezus christus Handelingen 16:14-15 en 16:31. Zover rijkt de genade van  de Heere Jezus als we in Hem geloven en zijn geboden navolgen. Want geloof in Hem betekent ook geloven in Zijn woord en dit doen. 

Hieruit wordt ook duidelijk dat de waterdoop niet vereist is.

 

Een heerlijke toekomst.

Als we eenmaal in het Hemelse Jerusalem zijn dan leven we eeuwig met ze verder. 

Ik dank de Heilge Geest voor het onderwijs hierover zodat mijn ziel op dat punt rust heeft gevonden.

 

Want zoals de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken, voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere.

Jesaja 66:22-23. Openbaring 9:21-9.

 

Blijf ook voor u naasten bidden en vergeef anderen.

2 Korinthe 5-11

 

Godsvrucht
PDF – 202,7 KB 49 downloads
De Doop Van Uw Hele Huishouden Het Wonder Van Bekering Deel 4
Word – 103,6 KB 25 downloads
Over Vegeving en het gebed des Heeren.
Word – 98,2 KB 56 downloads

Alle artikelen vind u ook op de downloadpagina.

www.onzegezegendehoop.nl