Namens Christus smeken wij! Laat u met God verzoenen. 2 corinthe 5:20

Gepubliceerd op 10 oktober 2023 om 10:43

Gods wil voor u.

 

Voordat wij ons bekeren (omkeren) naar God, door zijn Zoon Jezus Christus waren wij vijanden van God. Althans, vanuit het standpunt gezien van God namelijk door onze wandel in zonde, en (nog)niet vergeven of gerechtvaardigd door Hem. Romeinen 5:1-2. DE aansporing tot heilig leven vinden we overal in de Bijbel terug.

Dat is niet de wil van God voor u, Hij wil dat u zich met hem verzoend, en weer terugkomt bij Hem. Dat wij dat zelf niet kunnen bewerkstelligen is de reden van de komst van de Heere Jezus, Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding tot leven, waardoor wij vergeving van zonden kunnen krijgen,  gerechtvaardigd door zijn bloed, en eeuwig kunnen leven als we ons aan zijn geboden houden. Het spreekt vanzelf dat wij hiervoor zelf moeten kiezen, de keuze is aan u zelf. Want zoals geschrevenstaat isieder persoon verantwoordelijk voor zijn eigen redding. Wij mogen deze zelf uitwerken in dit leven Filippenzen 2:12 "Met vrees en beven". De aansporing tot heilig leven vinden we overal in de Bijbel terug.

 

 

www.onzegezegendehoop.nl

 

Heilige Geest Up Date 29 12
PDF – 5,8 MB 55 downloads
Over Vegeving 2
Word – 98,2 KB 50 downloads
Waarom Is Zonde Gevaarlijk
PDF – 125,1 KB 54 downloads
De Opkomende Anti Christelijke Wereld Orde
Word – 645,5 KB 48 downloads
Godsvrucht
PDF – 202,7 KB 49 downloads
Het Wonder Van Bekering 2 Dev
PDF – 160,2 KB 49 downloads