Psalm 91 een beschermend schild.

Gepubliceerd op 23 september 2023 om 10:49

 

 

 

Beschermd tegen alle onheil. Dat biedt God ons als wij verblijven in de schuilplaats van de allerhoogste.

Deze Psalm verwoord de bescherming die God biedt als u zijn woord geloofd en heilig leeft.

Gods beloften dus ook in deze Psalm worden actief in ons leven als we ze geloven en ons er op beroepen

door deze tekst hardop te lezen en te gebruiken in verschillende situaties. Er staat immers ook geschreven dat God ons nooit verlaat, als wij dit geloven. Zo ook de beloften in Psalm 91. In het algemeen wordt het woord van God actief in je leven als je erin geloofd en het aanneemt als waarheid. Dan wordt het een levende realiteid.

 

Psalm 91 is een aanbod van God het is een overeenkomst met de persoon die in zijn woord geloofd en vertrouwd op zijn beloftes zoals in Psalm 91 wordt gezegd. Het is God die tot ons spreekt en zijn beloftes kenbaar maakt. Hij belooft ons bescherming tegen alle onheil en pandemieen en aanvallen zowel overdag als in de nacht. Als wij dit geloven en actief beoefenen, door deze Psalm te bidden, of in te zetten in situaties die erom vragen.

 

Alle beloftes in de Bijbel zijn beschikbaar als we ze geloven, ongeacht onze omstandigheden kunnen we er een beroep op doen.

Zo ook voor de beloften in Psalm 91. Het is een prachtig aanbod voor u en voor uw kinderen, een waar je blij van wordt. 

 

"Geloven is een relatie onderhouden met God door zijn Zoon en Zijn woord

 en te vertrouwen ongeacht de omstandigheden. De bovennatuurlijke

werking van Gods woord werkt niet volgens de logica van de wereld."

 

De zegeningen van God zijn als een kado gereed om uitgepakt te worden. Want dan is er sprake van actief geloof

om alles met betrekking tot wat God voor ons heeft, werkzaam te laten zijn in ons leven. Psalm 91 is daarvan een voorbeeld. 

 

Efeze 1:3

"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus".

 

"Dank u Heer dat wij ons onvoorwaardelijk kunnen beroepen op uw beloften als wij geloven, en als we u betrekken in elk gebied in ons leven. Want uw woord is Geest, wat als levend water in ons leeft door uw Geest, want U bent een levende God."

Psalm 91:4 want u trouw is een schild en een pantser.

Amen

 

 

God doet u een aanbod om u te beschermen, ons aandeel in dit aanbod is dit te geloven en er in te wandelen. Dan wordt de bescherming actief en wandelt u dichtbij of dichterbij God. Dank daarom God voor zijn bescherming en geloof het!. opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Efeze 1:17.

 

Psalm 91 Gods Bescherming Bij Gevaren
PDF – 67,2 KB 45 downloads
Het Wonder Van Voorbede
Word – 91,8 KB 43 downloads
De Doop Van Uw Hele Huishouden Het Wonder Van Bekering Deel 4
Word – 169,1 KB 48 downloads