Hef de banier omhoog een waarschuwing voor wat er komen gaat.

Gepubliceerd op 15 oktober 2023 om 17:28

Hef de banier omhoog.

Jeremia 4:6. 

 

Waarschuwing voor wat komen gaat.

 

Er komen belegeraars uit een ver land.

Een volk van van ver weg Jeremia 5:15.

 

 

Dit is een update over de komende gebeurtenissen, een aankondiging of waarschuwing voor de grote ramp die er staat te gebeuren. De redenen kunt u lezen in onder andere Jeremia 4. De aard en reden van de ramp vindt u daarin ook. Het is de tweede keer in 2 jaar tijd dat God mij hiervan iets heeft laten zien in een visioen en dat nu het tijd is om uw huishouden en uw wegen met de Heere Jezus in orde te brengen.

Er zijn tal van christeneen die niet geloven in de gezonde leer die in de Bijbel staat en de profetieen negeren. God echter heeft in heel zijn woord duidelijk gemaakt dat er in de laast tijden, nu, oordelen komen over Christeneen en ook vervolging. Zoals we kunnen lezen in Openaringen 6:9 en openbaring 14:12.

Een van de redenen is de prediking van een andere Christus dan er in de bijbel staat. Deze wereldse Jezus zou alles goed zou vinden en alleen liefde  zijn. Zonde is geen issue meer het is de zelfde retoriek als die satan tegen Eva heeft gehouden namelijk dat zonde niet tot straf zou leiden.

Velen leven nu ook in deze illusie, gepreekt door mensen maar omarmd door de toehoorders. Beide krijgen te maken met het oordeel van God. Deze tijd wordt op mijn website al een poosje verkondigd iedere keer als ik hierover iets moet publicren. Mensen hebben geen idee wat er staat te gebeuren en hoe ver ze zijn afgeraakt van de , levensbrengende waarheid die in Christus is. Er is geen andere weg zoals geleerd wordt.  2 Korinthe 11:3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid t heeft, zo  misschien  ook uw gedachten bedorven worden, van de weg eenvoid die in Christus is. Want als er iemand komt die een ander Evangelie predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest heeft ontvang dan die u ontvangen hebt (anders dan de Heilge Geest) of een ander Evangelie dan die u ontvangen hebtdan verdraagt u dat best. 

 

Jeremia 2 :19. Uw eigen kwaad straft u en uw eigenafdwalingen bestraffen u, Erken en zie in, dat het kwaad bitter is, de Heere uw God, te verlaten en dat er geen vreeze voor Mij bij u is, spreekt de Heere, de Heere van de legermachten.

De banier die uitgerold werd, is de waarschuwing hiervoor, de tijd is nu. Het is tijd werd er gezegd. En dan weet ik genoeg door al mijn studie en het verwerken van profetieen weet ik door deze twee woorden genoeg. Laat de scepticie sceptisch blijven en laat de persoon wie God en zijn ziel lief heeft onderzoeken of hij of zij nog in het geloof is. 

 

We hebben ondertussen van de inval van Israel gehoord en dat was precies twee dagen na het visioen van de Heere over de Banier.

In een andere boodschap kunt u meer lezen over wat de Heere gaat doen en waarom. Het onheil zal uit het noorden komen zoals we kunnen lezen in Jeremia. 1:2. Jeasja 66:3. 

De oorlog zal komen uit het noorden, voor israel en de steden van Juda, dat is de rest van Europa. Het is God zelf die deze legers roept vanwege de rebelie en ongehoorzaamheid aan Hem. In Jeremia 1:13-15. Er is geen stad in Europa die zal ontkomen aan deze oordelen.

 Het corrspondeert met openbaringen 14:14. De graan en wijnoogst. 

 Hier leest u waarom God dit gaat doen. Dit is pas het begin van alle oordelen die er over ons gaan komen, het begin van het einde en de weeen van de geboorte van de bruid van Christus. Want alle oorlogen waarvan we horen zijn nog niet het einde maar het begin van de weeen. Mattheus 24:8. Daar staan we dan nu aan het begin van de geprofeteefde tijd van de visioen van Daniel. De tijd voor de grote verdrukking en over niet al te veel jaren de komst van de antichrist staande in de tempel. E nhet verbieden van het offeren. voor die tijd echter zal er ook al vervolging zijn. 

Wij leven echter nu en God wil u graag de gelegenheid bieden om u te verzoenen met hem. Doe dit door de Heere Jezus aan te nemen en uw zonden te belijden. Leef Heilig en doe zijn geboden.

 

In de boodschap over de val van Babylon wordt beschreven hoe de wereld in oorlog verzeilt zal raken. De legers uit het noorden zijn de landen die nu al in oorlog zijn en de naties die Rusland te hulp schieten, Noordkora is ook al betrokken, De actualiteid van de profetieen is zeer naukeurig. Want God liegt niet en spreekt altijd de waarheid. U kunt alle artikelen lezen door ze te downloaden op de website. 

Mensen die zich bekeren of al bekeerd zijn, zijn spiritueel beschermd voor de komende gebeurtenissen. Openbaringen 9 en Psalm 91 bivoorbeeld. Vertel dit aan zowel mogelijk mensen. 

 

Iedereen die geloofd in zijn hart en belijd met zijn mond (aan Hem) zal zalig worden. Geloven is ook Zijn woord de Bijbel geloven en zijn geboden in acht nemen. Geloven is geen kennis maar een relatie.  Romeinen 10:9. Als u met uw mond de Heere Jezus beleid en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

 

God doet ons twee beloftes als we ons bekeren, namelijk de zaligheid, het eeuwige leven en de belofte van de Heilige Geest. Deze beloften zijn ook gedaan voor onze kinderen en kleinkinderen. Het zal ze beschermen en ze zijn voor eeuwig in goede handen.

Bid Psalm 91, Psalm 23 en 103. Om in de schuilplaats te verblijven en proclameer het bloed van de Heere Jezus over uw huis en dat van uw uitwonende kinderen. Sta sterk in het geloof en de beloften van God. Wat er ook om u heen gebeurt. De beloften zijn geen loze beloften maar bestemd voor iedereen die gelooft in het woord en de Heere Jezus ernaar vraagt.

 

Als we naar de wereld kijken dan is alles onder controle en is er vrede maar de tijd van voor de globale epidemie komt niet weer terug. De agenda van God is een andere dan die wij hier op aarde menen te zien.

 

Hij is er in de komende storm voor iedereen die hem aanroept.

 

Het oprichten van een banier is een daad of gebruik om aan te tonen dat we ons moeten verzamelen in dit geval in Sion, de burcht die de Heere Jezus is, een vesting om je in terug te trekken. Jesaja profeteert over de Heere Jezus als de banier voor de volkeren Jesaja 11:10. De rustplaats waarin we nu al plaats kunnen nemen. De veilige vesting.

 Want er staat geschreven dat we geen angst moeten hebben maar alleen geloof. Hij is er direct voor wie Hem aanroept. Psalm 91: 14-15, Markus 5:36. In Markus wordt het belang van geloof beschreven ook al lijkt alles hopeloos. Uw geloof heeft u behouden.

 

Matheus 14:24 en verder. De Heere Jezus loopt over een ruwe zee naar het schip, met de discipelen aan boord, wat in nood is door de harde wind. Hij is aan boord gestapt en meteen ging de wind liggen. Hij waarschuwt hier voor klein geloof In de storm.

 

Deze drie voorbeelden zijn ondermeer geschreven om ons duidelijk te maken dat Hij er altijd is in welke storm of omstandigheid. Het is een kwestie van geloof dat Hij ook bij u zal zijn in ruw weer. Ook al lijkt het onmogelijk, de omstandigheden zijn hierbij niet belangrijk. Uw geloof wel. Markus 5:36 Wees niet bevreesd, geloof alleen. Deze mensen geloofden in de Heere Jezus, wie Hij was en wat er mogelijk was. Zelfs het hoofd van de synagoge geloofde dat hij zijn dochter kon genezen.

 

De Banier heeft ook een geestelijke betekenis en staat voor de Heilige Geest die in de geestelijke strijd tot de overwinning zal leiden. Het oprichten van de banier is het teken dat we strijdvaardig mogen zijn in de geestelijke strijd die tegen iedere gelovige wordt gevoerd. En alleen in de naam van de Heere Jezus is te overwinnen.

 

We hoeven niet bang te zijn want de heere Jezus is altijd bij ons en zijn geest, de Heilge Geest is geen geest van angst maar van liefde , kracht en zelfbeheersing.

 

 

 

 

 

www.onzegezegendehoop.nl

 

 

Hef de banier omhoog
PDF – 80,9 KB 48 downloads
De Opname nu een misleidende leer.
Word – 36,3 KB 44 downloads
De Doop Van Uw Hele Huishouden 9 23
Word – 103,5 KB 42 downloads
Profetie
Word – 707,2 KB 41 downloads
Waarom Is Zonde Gevaarlijk
Word – 66,6 KB 44 downloads