De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

                             

             Hartelijk welkom op de contactpagina

 

 

Contactgegevens gezegende hoop en sociale media.

E-mail: info@onzegezegendehoop.nl

 

Instagram @gezegendehoop

Twitter: @gezegendehoop

onzegezegendehoopblog.wordpress.com

 

 

Douwe Bakker