De doop van uw gehele huishouden

Gods genade is zeer groot voor wie Hem liefheeft. Hij is zelf genadig voor ons nageslacht. We vinden deze toezegging op vele plaatsen in de Bijbel. InPsalm 103 of Jesaja 44:3. 

 

De doop van iedereen in uw huishouden is een Bijbelse belofte. Het is de genade van God, ook voor uw kinderen, uw nageslacht. 

Als we eenmaal in het Hemelse Jerusalem zijn dan leven we eeuwig met ze verder. 

Ik dank de Heilge Geest voor het onderwijs hierover zodat mijn ziel op dat punt rust heeft gevonden.

Want zoals de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken, voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere.

Jesaja 66:22-23. Openbaring 9:21-9.

 

 

Lees en download het artikel.

 

De Doop Van Uw Hele Huishouden Het Wonder Van Bekering Deel 4
Word – 134,6 KB 35 downloads

 

Godsvrucht beoefenen brengt u dichter bij de Heere Jezus. Het is een manier van leven waarin de belofte van het eeuwige leven gevonden wordt.

Het is net als vele andere geheimenissen geopenbaard  in. 1 Timotheus 1-6. Het gaat hier niet om een religieus leven maar om de relatie.

Iets wat God van ons vraagt, intimiteid met Hem.. En intimiteit vinden we alleen in Hem, door Zijn wil te leven.

Geen traditie maar waarheid.

Godsvrucht
PDF – 202,7 KB 74 downloads