Over Engelen gesproken, de Engelen die onder ons zijn.

God heeft engelen geschapen om ons te helpen op ons levenspad. Dienende geesten worden ze genoemd. Ze verdienen meer aandacht, erkenning van het feit dat ze ons helpen op manieren die we zelf niet door hebben.

Op vele plaatsen in de bijbel komen we ze tegen, de engelen, altijd mannelijk om te waarschuwen of om aan te sporen tot actie en te beschermen tegen het kwaad. Ook in deze tijd stuurt God soms engelen op iemands pad. Ze zijn onder ons en dat is heel Bijbels. Het zijn geen engelen die we zelf kunnen of mogen oproepen, we kunnen geen engelen oproepen. Ze worden gezonden. Psalm 91 : 11 " Want hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen."

 

God zelf geeft de opdracht zoals we kunnen lezen. Dit is belangrijk om te weten wat er zijn veel mensen die claimen contact met engelen te hebben en de zogenaamde boodschappen doorgeven. Ze werken niet zo, het zijn geen boodschappers die aan iedereen te pas en te onpas boodschappen doorgeven. Soms werken ze in het verborgene en soms verschijnen ze zelfs in een menselijke gedaante.

 

Hebreeën 1: 14. Zijn zei niet dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven (wedergeboren mensen).

Op deze pagina ga ik dieper in op het fenomeen engelen en waar u ze kunt vinden in de Bijbel.