Welkom op de pagina over de bevrijding van zonden en de gevolgen van zonde.

 

 

 

Wordt bevrijd uit de ketenen van Satan waaraan u gebonden bent door de zonde.  

Geeft de vijand geen legale grond om in uw leven te zijn.

Er is bevrijding mogelijk door de Heere Jezus.

 

Het nieuwe testament voorziet in vergeving van zonden zonder hiervoor te werken. Deze vergeving is eenmalig op het moment van bekering. Daarna worden we geacht heilig te leven voor God. Het voorziet niet in het aanhouden van een onheilge levenswandel. De doctrine eens vergeven altijd vergeven is niet Bijbels het is een satanische leer, 666, die verspreid wordt om velen te misleiden bewust of onbewust, verzonnen in de Hel zelf en een doctine van demonen. . 1:Timotheus 4:1. 

 

 

                          

                                

 Het woord van God is levendig en krachtig,

En scherper dan een twee snijdend zwaard:

Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken.

 En het Is in staat de opvattingen en gedachten van

Het hart te ontleden.        Hebreeën 4:12

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                           

Waarom zonde gevaarlijk is

De gevolgen van zonde en de bevrijding

van zonde

 

 

Zondigen tegen God.

Als wij zondigen dan zondigen we tegen God. Ook zetten we de poorten open naar demonische krachten en het oordeel van God over onze zonden, we verwijderen we ons zelf daarmee van God en de zonde kruipt verder in uw hart, dit gaat hand in hand het ene sluit het andere niet uit. We geven ons over aan iets wat op zich leuk lijkt en plezierig maar het is van korte duur omdat we ons eeuwige leven er mee verliezen.

 Het kan op een punt komen dat u niet meer terug kunt of zelfs depressief raakt of wanhopig wordt, alles wil opgeven en overgeven aan het zondigen. Daarom is het goed te weten dat het woord van God u helpt met deze vaak geestelijke strijd.

Zonde is niet alleen tegen Gods verordeningen ingaan, maar het geeft ook ruimte aan de demonische krachten om verder uw leven binnen te komen. Dit kan fysiek of geestelijk zijn. Het is ontrouw aan God en gevaarlijk. Mensen voelen zich veroordeelt als je over zonde praat, terwijl het nu juist geen veroordeling is maar een waarschuwing van God. Het is confronterend, het dwingt je om naar je zelf en je relatie met God te kijken. Het heeft een doel en dat is de creatie van de nieuwe mens die u wordt na uw bekering. Een vrij mens in de Geest en ziel.

 

Het bedroeft de Heilige Geest.

Het is volgens de Bijbel mogelijk om uit genade te vallen maar ook om de Heilige Geest te verliezen als u blijft zondigen, de Heilige Geest zal u ervan overtuigen de zonde op te geven en als u dit niet doet of inmiddels niet meer zelf kunt, (door de openingen naar de duistere wereld) dan zal de Heilige Geest zich terugtrekken en kan van u vandaan gaan. De zegeningen van God worden erdoor geblokkeerd. Het heeft vele gevolgen. God heeft ons echter niet hulpeloos gemaakt. De Heilge Geest zal u helpen het zonde probleem uit uw leven te bannen. God heeft voor ieder vraagstuk ook een oplossing!

Dit heeft natuurlijk dramatische gevolgen want leven zonder de Heilige Geest is heel lastig, je voelt het vanzelf als je eens een dag niet bidt of de Bijbel niet leest of gewoon aan God denkt. Dat kan niet het is niet mogelijk om uit contact te gaan zonder dat je je onprettig voelt. Dat wordt dan een permanente werkelijkheid. Koning David smeekte God in Psalm 51:13 om niet zijn Geest van Hem weg te nemen.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van Mij weg.”

 

Bescherming

We hebben de Heilige Geest nodig voor onze bescherming tijdens dit verblijf op aarde, het is ons zegel van God (openbaringen 9:4) die we in de komende jaren hard nodig gaan hebben. Tijdens oordelen zal het ons beschermen, het is een teken om onze deur voorbij te gaan. Zeker tijdens de drie dagen van duisternis.

De Heilige Geest beschermt ook ons huis en de omgeving waar wij wonen en onze geliefden. Als er van “buitenaf” gezien wordt dat er “deuren” open staan dan komen de niet uitgenodigde gasten daar naar binnen. Er komen gaten in de bescherming.

In de Bijbel word veelvuldig gesproken over de vijand en het beschermen hier tegen met de Helm van de hoop op zaligheid en de hele wapen uitrusting van Christus. Dit is niet zo maar genoemd dit is omdat wij in een donkere wereld leven. We moeten ons wapenen tegen demonishce invloeden door geen deuren open te zetten.

Dat is in deze dagen niet zo makkelijk maar wel te doen. Het leven van een Christen is nu eenmaal lastig in een wereld die duister is. Vele verleidingen liggen op de loer. De verleidingen beginnen meestal in onze gedachten en komen binnen via onze ogen (wat we zien) en onze oren (waar we naar luisteren).

 

Kan een christen bezeten raken?

Een Christen kan bezeten raken als hij of zij blijft zondigen waardoor de Heilige Geest zich terug trekt, er komt steeds meer ruimte voor demonische activiteid in uw geest of lichaam. De strijd is soms erg fel en hardnekkig geef u dus niet over aan de zonde. Een christen die de Heilige Geest niet heeft omdat er geen bekering heeft plaats gevonden kan ook een andere geest ontvangen. Het voorbeeld van de doop door de Heere Jezus en die van Johannes maakt dit duidelijk. In Handelingen 19:1-20. Lezen we dat het mogelijk is om met een andere Geest gedoopt te worden dan de Heilige Geest.

Als u overgezet wordt uit het koninkrijk van de duisternis naar Het Koninkrijk van het licht dan zal Satan u niet zomaar laten gaan. Hij zal proberen u terug te krijgen in zijn macht en proberen u te vernietigen, zonde is een wapen van hem om dit te bereiken. Vooral sexuele zonden zijn een gemakkelijk middel om zijn doel te bereiken ,namelijk uw verwijdering van God.

Hij werkt in op emoties, gevoelen en gedachten. Hij is immers de vader van de leugen, en mensendoder, als u zich bekeerd begint deze strijd. Geloof is een strijd niet tegen mensen maar tegen machten en krachten van de duisternis. Efeze 6.

 

Samenvattend:

 

Zonde is rebelie tegen God en je verliest het eeuwige leven door te zondigen.

Zonde maakt ons ontvankelijk voor de werken van satan. De Heilige Geest wijkt,

De bescherming neemt af.  

Zonde verhard je hard.

God geeft je over aan je zelf als je niet stopt. dit zal niet direct gebeuren maar het

is wel mogelijk vooral als je bewust blijft zondigen. Judas 1:4. Het is misbruik maken van de genade.

 

Stoppen met zondigen is niet alleen bedoelt om regeltjes te op volgen, het heeft geestelijke consequenties als we zondigen, het is een van de redenen waarom het pad zo smal is. God waarschuwt voor de gevolgen in zijn woord.

Bekeren is veel meer dan genade ontvangen voor uw zonden uit het verleden het is geen

vrijbrief om te gaan of blijven zondigen. God is er heel duidelijk over.

De eerste stappen naar volwassen geloof komen met vallen en opstaan, totdat je genoeg kennis hebt en dan wordt er ook meer van je veracht. Tijdens dit proces kun je gerust om vergeving vragen de Heere Jezus zal je die heus wel schenken.

Romeinen 15:2

Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

 

De vreze Gods.

Hoe kan het dat we zondigen en daarmee door willen gaan of er zelfs helemaal niets over willen horen? Dit kan komen door het ontbreken van de vreze Gods, het respect en ook ontzag voor God, of het ontbreken van kennis over de gevolgen van zondigen. want hoewel Hij liefde is Hij ook rechtvaardig en hebben onze daden gevolgen, nu of in de toekomst. Een gezonde vrees is dan heel erg gezond en daar begint ook de wijsheid want je wilt God eren en daarbij helpt het te weten dat het goed is en prettig om naar zijn wil te leven.

 

Overgave

Want dat is ook een onderdeel van het nieuwe verbond wat ieder mens maakt met de Heere Jezus, als je naar Hem toe gaat, je geeft je leven in zijn hand je bent duur betaalt op Golgotha, en niet meer van jezelf.  We worden geacht naar zijn wil te leven. Daarbij past ook het zondigen niet. Het goede nieuws is dat het mogelijk is om overwinnend te leven voor Jezus als wij ons helemaal overgeven aan Hem.

Het is lastig, in het begin, want je oude natuur komt in opstand, bidt ervoor en vraag aan de Heer of hij je wil helpen om je over te geven aan Hem. Jezus heeft je lief en Hij wil je helpen hiermee.

We leven een leven gehoorzaam aan God en daar past onze oude natuur niet meer bij dat is verleden tijd. Het andere is ongerechtigheid leest u Romeinen 6:16-17.

 

Bedenk ook dat je bent overgezet in de wereld van licht en dat is een Heilige plaats!

 

Psalm 34:12

Kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des Heeren leren.

 

Hij kan ons niet opnemen in zijn Koninkrijk als we niet rein zijn. In openbaringen lezen we dat er mensen in de Hemel aankomen die hun gewaden wit gewassen hebben in het bloed van het Lam, zij hebben vergeving gekregen en zijn volkomen rein. Ook wordt er duidelijk gemaakt in Openbaring 22:15 wie niet het Koninkrijk der hemelen binnen gaan.

Test u zelf op u nog in het geloof bent.  Beproef u zelf het is een aansporing om heilig te (blijven) leven. 

2 Korinthe 13.5. 

 

1 Petrus 1:16

Want er staat geschreven: Wees Heilig, want ik ben Heilig”. En als u Hem als Vader aanroept: Die zonder aanziens des persoon naar iemands werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. 

Het leven van een christen is een smalle weg, de weg van het woord. We hoeven het niet aleen te doen maar we blijven verantwoordelijk voor onz eigen redding.

 

Voor de komende tijd

De zonde die in ons leven is staat de uitstorting of het ontvangen van de Heilige Geest in de weg. Dat is logisch de Heilige Geest wil in een schoon huis ( hart )wonen. Bij uw bekering ontvangt u vergeving en bent u verlost van uw zonden, u kunt daarna de Heilkge Geest ontvangen. Zie hiervoor de talrijke voorbeelden in het boek handelingen.  Bijvoorbeeld in Handelingen 2:38.

 

 

Genoeg is genoeg

Als u wilt stoppen met zondigen stop er dan gewoon mee, vraag om vergeving  en om kracht dit vol te houden, de ene zonde is makkelijker op te geven dan de andere. Liegen kun je makkelijker laten dan seksuele zonden of drank en drugs gebruik. Hierbij zijn andere partijen betrokken die vanuit een andere wereld, een onzichtbare wereld, actief betrokken zijn. Dit geld voor veel verslavingen. Je geeft je over aan de lusten van de demonen. Het is misschien een verschrikkelijk beeld maar wel de waarheid.

Het is lastiger om je hiervan te bevrijden want er is in principe toegang verleent en dat moet verbroken worden in de naam van de Heere Jezus. Maar het is zeker niet onmogelijk als de wil en geloof er maar is.

 

 

Als u wilt stoppen met zondigen dan kan dit door het te laten en kracht te vragen aan de Heere Jezus.

Hij geeft je de kracht maar ook inzicht en maakt dat je vergeving vraagt voor de zonde. Deze vergeving is noodzakelijk voor het

Reinigen door zijn bloed.

 

De opluchting van het vragen om vergeving.

 

Als we de Heilige Geest in ons is dan zal deze ons

Overtuigen van zonden en ook van het vragen van vergeving.

Het blijft knagen tot de stap naar de Heere Jezus is gezet en om verging

Is gevraagd. Het zal verlichting brengen, ruimte voor blijdschap en het schuldgevoel is verdwenen.

Uw relatie is weer zuiver.

 

Laten we de Heere Jezus danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan.

 

In Efe 5: 1-21. staat een oproep om als kindeen van het licht te wandelen op deze aarde.

Het is een andere levenswandel dan mensen die zonder geloof en de Heere Jezus leven. Het is het een of het ander want het mixt niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom Is Zonde Gevaarlijk
Word – 65,1 KB 58 downloads