Vertrouw niet op u zelf

                       

Gezegend is de man wiens vertrouwen de Heere is.

Jeremia 17-7

 

 

In alles vertrouwen op de Heere Jezus.

In goede en slechte tijden.

 

Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt,

en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Hebreeën 11:1-2

 

Als u geloofd dan gelooft u ook de beloften van God. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar het werk wel zo. Het enige wat u ervoor nodig heeft, is geloof en geloof in het woord van God, overgave en vertrouwen. U wordt door God uitgenodigd om bij Hem te komen voor raad en bescherming. Ons geloof is een actief geloof, zeker als het om geestelijke strijd gaat. We mogen onszelf sterken voor de geestelijke strijd.

Efeze 6:1 Verder mijn broeders wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht.

Wij kunnen onszelf dus opbouwen om te kunnen strijden tegen de vijand die als een brullende leeuw rond gaat, 1 Petrus 5:8.

De Heere Jezus is onze verlosser, wij zijn overgezet in het licht en leven in een gebroken duistere wereld waar de Geest van deze wereld heerst namelijk Satan. Omdat Satan een hekel heeft aan Christenen en andere mensen zal hij die in het licht zijn en deel uitmaken van het lichaam van Christus, blijven verzoeken,en met leugens bombarderen, maar Hij is een verslagen vijand die moet gehoorzamen aan de Heere Jezus. Wij zijn in Jezus en Hij in ons, dus hebben wij ook die autoriteit.

We kunnen zonder Jezus niets beginnen tegen de duisternis, in zijn naam zeker wel. Daarom is het goed om uw kennis te vergroten en uw geloof sterker te maken. Om de vijand die als een Brullende leeuw tekeer gaat te kunnen weerstaan. Tekeer gaat om mensen te verslinden. Dat betekent liegen en bedriegen en doden zodat velen in hun zonden sterven. Dat is zijn doel. Sterven in je zonde betekent dat je niet het Koninkrijk van God binnen gaat, daar is Hij op uit. Daarom is het van belang om dit met velen te delen.

 

Laten we eens kijken naar de beloften die God in de bijbel doet aan ons als we in gevaar verkeren of in geestelijke strijd verkeren.

In beide gevallen is kennis van het woord nodig. Het is ook goed om te weten wie we zijn in Christus. Dit geeft ons namelijk al een enorme voorsprong op de moeilijkheden die op ons af komen of worden gestuurd.

Want als we in Christus Zijn dan kunnen we alles aan omdat Christus kracht geeft.

. Fil.4:13 Alle dingen kan ik aan door Christus Die mij kracht geeft. Er is kracht in de naam van Jezus. Ook heeft een gelovige de autoriteit over demonen en kan hij of zij woord vloeken verbreken in Zijn naam.

Lukas 10” Zie ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand”.

Als we in Christus Zijn dan genieten we bescherming van de Heilige Geest, de Heilige Geest is onder meer ons pantser en waarschuwt voor gevaar, geeft kracht en onderscheidingsvermogen. We worden in alles voorzien door het woord van God om de goede strijd te strijden van het geloof. Efeze 6. Het betekent dat wij zelf actief de strijd aan gaan in zijn naam.

Jezus is de Generaal en wij zijn de soldaten op de grond. Soldaten oefenen (in geestelijke oorlogsvoering) we worden van wapens voorzien en die moeten we ook oppakken om onszelf te beschermen en onze familie en ook anderen .

In Jeremia 17:7-8 lezen we wat het betekent als we vast staan in het geloof en in Gods woord.

We worden of zijn gezegend, gezegend met de belofte van de hulp.

 

Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt,

Wiens vertrouwen de Heere is.

Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is.

En die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.

Hij merkt het niet als er hitte komt,

Zijn blad blijft groen,

Een jaar van droogte deert hem niet,

En Hij houdt niet op om vrucht te dragen.

 

God is altijd bij ons!

Ook dit is een belofte van God, het is goed te beseffen dat God altijd bij ons is. In welke omstandigheden we ook verkeren, zowel in goede tijden als in benauwde tijden.

In goede tijden kunnen we God danken en alle glorie aan hem geven voor de zegeningen in ons leven. Ook in minder goede tijden kunnen we dit doen zodat we altijd een dankbaar hart hebben en laten we de omstandigheden ons niet overweldigen.

In Deuteronomium 31:8 staat het zo: De Heere is het die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld

En in Jesaja 41:10 -…

Psalm 4:8

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen want u alleen Heere, doet mij veilig wonen.

 

Psalm 91

Gods bescherming bij gevaren.

Als wij in de schuilplaats zijn gezeten van de allerhoogste dan hebben wij een permanente schuilplaats gevonden voor onze veiligheid. Zowel fysiek als geestelijk zorgt God voor ons. De Almachtige, de Heere Jezus zorgt voor ons onder alle omstandigheden als wij Hem aanroepen. Deze schuilplaats is permanent want als wij tot de Heere Jezus zijn gekomen verblijven wij in deze schuilplaats.

We kunnen wel uit de schuilplaats raken natuurlijk als we ons verwijderen van God door allerlei oorzaken.

Maar als u actief geloofd en uw relatie onderhoud met de allerhoogste dan verblijft u ook in de schuilplaats. Tijdens gevaar, geestelijk of fysiek kunt u in gebed, in Jezus naam, naar de schuilplaats gaan. Probeert u maar eens het is een innerlijk gebeuren een plaats van vrede en veiligheid. Lees de Psalm hardop voor aan u zelf, hiermee declareert u het woord van God met meer kracht en macht over uw leven en de vijand.

 

1. Wie in de schuilplaats van de allerhoogste is gezeten,

   Zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

 1. Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevluchten mijn burcht,

   mijn God op wie ik vertrouw!

 1. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger   (Satan)

     van de zeer verderfelijke pest.

 1. Hij zal u beschutten met zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u toevlucht nemen,

   Zijn trouw is een schild en een pantser.

 1. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

   voor de pijl die overdag komt aanvliegen,

 1. Voor de pest, die in het donker rondgaat,

     voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

 1. Al zullen er duidend vallen aan uw zijde

en tienduizend aan uw rechterhand

bij u zal het onheil niet komen.

 1. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,

u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

 1. Want u Heere, bent mijn toevlucht.

     De allerhoogste heeft u tot uw woning gemaakt.

 1. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen.
 2. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven

     dat zij u bewaren op al uw wegen.

 1. Zij zullen u op handen dragen,

     zodat uw voet aan geen steen stoot.

 1. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen.

     U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

 1. Omdat Hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden, Ik zal hem in                   
 2.  een vesting zetten, want hij kent mijn naam.
 3. Hij zal Mij aanroepen en ik zal hem verhoren,

     in de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

 1. Ik zal hem met een lengte van dagen verzadigen,

     ik zal hem mijn heil doen zien.

 

Ik zal u rust geven, en leer van mij, Matheus 11: 28-30

Niet op u zelf vertrouwen, maar op de Heere Jezus zal u rust geven. Want wij zijn in Hem en Hij in ons.

 

Gehoorzaam in goede tijden.

Als we in een periode leven dat het leven bijna zorgeloos lijkt dan is het ook van belang om op de Heere Jezus te vertrouwen zodat u de juiste beslissingen neemt. Onze beslissingen worden  dan niet genomen door ons vleselijke lichaam maar door de Geest. We kunnen ons dan ook maar beer oefenen om alles eerst voor te leggen aan de Heere Jezus voordat we zelf iets ondernemen.

Zo leven we in Zijn wil en in de Geest. Dit zal in het begin strijd opleveren tussen u en de Geest, want het lichaam zal naar eigen begeerten willen leven.

Nu we de Heilige Geest hebben ontvangen leven we vanuit de geest en de waarheid, het Woord.

Het is dus logisch om eerst je beslissingen voor te leggen aan de Heere Jezus. Uiteindelijk leef je zo een overwinnend leven op het zondigen.  Begin eenvoudig met uw leven langs het woord van God te leggen en bouw uzelf op die manier op.