De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

   

                                           Psalm 91

                                                                                          

 

 1. Wie in de schuilplaats van de allerhoogste is gezeten,

Zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

 

2.1 Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevluchten mijn burcht,

mijn God op wie ik vertrouw!

 

 1. Want Hij zal u redden van de strik van de            vogelvanger

van de zeer verderfelijke pest.

 

 1. Hij zal u beschutten met zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.

 

 1. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

voor de pijl die overdag komt aanvliegen,

 

 1. Voor de pest, die in het donker rondgaat,

voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

 

 1. Al zullen er duidend vallen aan uw zijde

en tienduizend aan uw rechterhand

bij u zal het onheil niet komen.

 

 1. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,

u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

 

 1. Want u Heere, bent mijn toevlucht.

De allerhoogste heeft u tot uw woning gemaakt.

 

 1. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen.

 

 1. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven

dat zij u bewaren op al uw wegen.

 

 1. Zij zullen u op handen dragen,

zodat uw voet aan geen steen stoot.

 

 1. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen.

U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

 

 1. Omdat Hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden: Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam.

 

 1. Hij zal Mij aanroepen en ik zal hem verhoren,

in de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

 

 1. Ik zal hem met een lengte van dagen verzadigen,

ik zal hem mijn heil doen zien.

 

Amen.

 

Psalm 91 is misschien wel de belangrijkste psalm waarmee God aangeeft wat Hij voor ons doet in tijden van nood en ook in tijden van rust. Het is in ieder geval de bekendste. Het is een woord van vertrouwen, hoop en hulp. Een krachtige en duidelijk aanbod van bescherming en hulp.

Als we ons bekeert hebben en op weg gaan met de Heere Jezus en Hij ons alle wegen uit stuurt om geestelijk te groeien en dichter bij Hem te leven dan is bescherming ook nodig.

Want voorheen wandelde u in duisternis, maar nu bent u overgezet in het licht van Christus. We zijn aangekomen in de schuilplaats van de allerhoogste. We zitten in de schuilplaats van de allerhoogste, en zullen daar ook overnachten, daar zijn, tot Hij komt of ons opneemt.

Dit is niet wat satan wil en Hij zal u dus willen belemmeren op deze weg en proberen u te laten struikelen.

 

De Allerhoogste tot uw woning gemaakt.

91 : 9 De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt, u gaat dit niet vandaag of morgen, doen nee u heeft daar al voor gekozen en bent overgezet! Goed om te beseffen en om u zelf er aan te herinneren wat uw plaats is in Christus.

Hij staat klaar om u te helpen, het komt aan op geloof, 91:2, geloof in zijn woord, en om een beroep te doen op wat er verder in de Psalm staat geschreven. 91 : 15 Hij zal mij aanroepen en Ik zal Hem verhoren.

Je kunt de psalm of een onderdeel ervan ook hardop bidden, je bevestigd ermee dat je het geloofd en de vijand weet dit dan ook.

Dit kunnen geestelijke vijanden zijn, maar ook in de vorm van mensen. Ik kan er persoonlijk van getuigen dat God de vijand niet bij je laat komen, wel zien zoals staat geschreven, maar niet naderen.

De Engelen van God komen om u te helpen.

91 : 11. Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen.

Dit is een aangelegenheid van God, we kunnen zelf niet om hulp van engelen vragen als u een volger bent van de Heere Jezus zijn ze actief in uw leven. Dit is een Bijbelse waarheid, een gerstellende wetenschap.

 

De engelen gaan en komen van de Hemel naar de aarde, mogelijk gemaakt door de Heere Jezus.

 

Johannes 1:51"Voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen. Van nu af zult u de Hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

 

Jacob heeft hier al een droom over gehad. Wie kent niet het verhaal van de Jacobs ladder? Genesis 28:12-22. Handelingen 3:25.

 

Vele Psalmen gaan over de Heere Jezus, zo ook Psalm 91.

 

In 91:3 staat geschreven “de Vogelvanger” het is een synoniem voor satan, “de zeer verderfelijke pest” zijn de plagen.

 

Gebed

Heere Jezus ik dank u dat ik in de schuilplaats mag zijn – verder in uw eigen woorden ….

Bid altijd in de naam van de Heere Jezus. Dan komt uw gebed bij God. Sinds het Nieuwe Testament is dit ingesteld door Hem. Johannes 16:24. Want alleen via Hem krijgen we namelijk toegang tot de Vader.

 

In tijden van geestelijke strijd is het een goed idee om deze Psalm dagelijks hardop te lezen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan of in de morgen bij het begin van een nieuwe dag.