Psalm 91

 

Beschermd tegen alle onheil. Dat biedt God ons als wij verblijven in de schuilplaats van de allerhoogste.

 

Gods beloften, ook in deze Psalm worden actief in ons leven als we ze geloven en ons er op beroepen. Door deze tekst hardop te lezen te bidden en te gebruiken in verschillende situaties.

Er staat immers ook geschreven dat God ons nooit verlaat, als wij dit geloven. Zo ook de beloften in Psalm 91. In het algemeen wordt het woord van God actief in je leven als je erin geloofd en het aanneemt als waarheid. Dan wordt het een levende realiteit. Dan is er uitwiseling tussen u en God. Er is dan ook sprake van vertrouwen en dat is wat God ook van ons vraagt Hem te vertrouwen. Vertrouwen is een besluit, net als geloof een besluit is, vandaar uit groeit de relatie. 

De relatie groeit en u wordt vrij. Het is wel een proces een dagelijks terugkerende oefening. U traint  uzelf in het vernieuwen van uw gedachten, Efeze 4"23, wat onderdeel is van onze bekering tot Chrsitus. Het is geen automatisme, het komt voor dat de vijand u in uw gedachten bestookt en daarmee moeten we dan zelf aan de slag. Dit kan door onze autoriteid in Christus. Gedachten zijn een wapen tegen de gelovige, gedachten van de vijand kunnen we isoleren door er niet in mee te gaan, ze te verwerpen zelfs en te vervangen met een tekst uit de Bijbel. Volharding brengt ook hier een ommekeer in uw denken.

 

Psalm 91 is een aanbod van God het is een overeenkomst met de persoon die in zijn woord geloofd en vertrouwd op zijn beloftes zoals in Psalm 91 wordt gezegd. Het is God die tot ons spreekt en zijn beloftes kenbaar maakt. Hij belooft ons bescherming tegen alle onheil en pandemieën en aanvallen zowel overdag als in de nacht. Als wij dit geloven en actief beoefenen, door deze Psalm te bidden, of in te zetten in situaties die erom vragen.

 

Alle beloften in de Bijbel zijn beschikbaar als we ze geloven, ongeacht onze omstandigheden kunnen we er een beroep op doen en erin gaan wandelen.

Zo ook voor de beloften in Psalm 91. Het is een prachtig aanbod voor u en voor uw kinderen, een waar je blij van wordt. 

 

"Geloven is een relatie onderhouden met God door zijn Zoon en Zijn woord

 En te vertrouwen ongeacht de omstandigheden. De bovennatuurlijke

Werking van Gods woord werkt niet volgens de logica van de wereld."

 

De zegeningen van God zijn als een kadoo gereed om uitgepakt te worden. Want dan is er sprake van actief geloof. 

Om alles met betrekking tot wat God voor ons heeft, werkzaam te laten zijn in ons leven. Psalm 91 is daarvan een voorbeeld. 

 

Efeze 1:3

"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus,

Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus".

 

"Dank u Heer dat wij ons onvoorwaardelijk kunnen beroepen op uw beloften als wij geloven, en als we u betrekken in elk gebied in ons leven. Want uw woord is Geest, wat als levend water in ons leeft door uw Geest, want U bent een levende God.  u trouw is een schild en een pantser.

Amen

 

 

 

Psalm 91 Gods Bescherming Bij Gevaren
PDF – 67,2 KB 64 downloads