• De zegels uit openbaringen 6 worden een voor een verbroken, de eerste twee zijn verbroken.
Welkom » Vertrouw niet op u zelf!

Vertrouw niet op u zelf!

                       

Gezegend is de man wiens vertrouwen de Heere is.

Jeremia 17-7

 

 

In alles vertrouwen op Gods beloften.

 

Als u geloofd dan gelooft u ook de beloften van God. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar het werk wel zo. Het enige wat u ervoor nodig heeft, is geloof en geloof in het woord van God, overgave en vertrouwen. U wordt door God uitgenodigd om bij Hem te komen voor raad en bescherming.

Laten we eens kijken naar de beloften die God in de bijbel doet aan ons als we in gevaar verkeren of in geestelijke strijd verkeren.

In beide gevallen is kennis van het woord noodzakelijk. Het is ook goed om te weten wie we zijn in Christus. Dit geeft ons namelijk al een enorme voorsprong op de moeilijkheden die op ons af komen of worden gestuurd. Want als we in Christus Zijn dan kunnen we alles aan omdat Christus kracht geeft. Fil.4:13 Alle dingen kan ik aan door Christus Die mij kracht geeft. Er is kracht in de naam van Jezus. Ook heeft een gelovige de autoriteit over demonen en kan hij of zij vloeken verbreken in Zijn naam.

Lukas 10” Zie ik geef u de macht om op slangen en Schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand”.

Als we in Christus Zijn dan genieten we bescherming van de Heilige Geest, de Heilige Geest is onder meer ons pantser en waarschuwt voor gevaar, geeft kracht en onderscheidingsvermogen. We worden in alles voorzien om de goede strijd te strijden van het geloof.

In Jeremia 17:7-8 lezen we wat het betekent als we vast staan in het geloof en in Gods woord.

We worden of zijn gezegend, gezegend met de belofte van de hulp.

 

Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt,

Wiens vertrouwen de Heere is.

Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is.

En die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.

Hij merkt het niet als er hitte komt,

Zijn blad blijft groen,

Een jaar van droogte deert hem niet,

En Hij houdt niet op om vrucht te dragen.

 

God is altijd bij ons!

Ook dit is een belofte van God, het is goed te beseffen dat God altijd bij ons is. In welke omstandigheden we ook verkeren, zowel in goede tijden als in benauwde tijden.

In goede tijden kunnen we God danken en alle glorie aan hem geven voor de zegeningen in ons leven. Ook in minder goede tijden kunnen we dit doen zodat we altijd een dankbaar hart hebben en laten we de omstandigheden ons niet overweldigen.

In Deuteronomium 31:8 staat het zo: De Heere is het die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

Psalm 4:8. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen want u alleen Heere, doet mij veilig wonen.

 

Psalm 91

Gods bescherming bij gevaren.

 

Als wij in de schuilplaats zijn gezeten van de allerhoogste dan hebben wij een permanente schuilplaats gevonden voor onze veiligheid. Zowel fysiek als geestelijk zorgt God voor ons. De Almachtige, de Heere Jezus zorgt voor ons onder alle omstandigheden. Deze schuilplaats is permanent want als wij tot de Heere Jezus zijn gekomen verblijven wij in deze schuilplaats. Goed om te beseffen!

We kunnen wel uit de schuilplaats raken natuurlijk als we ons verwijderen van God door allerlei oorzaken. Maar als u actief geloofd en uw relatieonderhoud met de allerhoogste dan verblijft u ook in de Schuilplaats. Tijdens gevaar geestelijk of fysiek kunt u naar de schuilplaats gaan. Probeert u maar eens het is een innerlijk gebeuren een plaats van vrede en veiligheid.

Mattheus 11:28 Kom naar Mij toe allen die vermoeit en belast zijn, en ik zal u rust geven.

 

1. Wie in de schuilplaats van de allerhoogste is gezeten,

   Zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

 

 1. Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevluchten mijn burcht,

   mijn God op wie ik vertrouw!

 

 1. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger.  (satan)

     van de zeer verderfelijke pest.

 

 1. Hij zal u beschutten met zijn vlerken,

   onder Zijn vleugels zult u toevlucht nemen,

   Zijn trouw is een schild en een pantser.

 

 1. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

   voor de pijl die overdag komt aanvliegen,

 

 1. Voor de pest, die in het donker rondgaat,

   voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

 

 1. Al zullen er duidend vallen aan uw zijde.

en tienduizend aan uw rechterhand

bij u zal het onheil niet komen.

 

 1. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,

      u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

 

 1. Want u Heere, bent mijn toevlucht.

     De allerhoogste heeft u tot uw woning gemaakt.

 1. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen.
 2. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven.

     Dat zij u bewaren op al uw wegen.

 1. Zij zullen u op handen dragen,

     zodat uw voet aan geen steen stoot.

 1. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen.

     U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

 1. Omdat Hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden, Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam.
 2. Hij zal Mij aanroepen en ik zal hem verhoren,

     in de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

 1. Ik zal hem met een lengte van dagen verzadigen,

     ik zal hem mijn heil doen zien.

 

Amen