Angst en andere ondermijnende gedachten.

Onderdeel van de Geestelijke strijd.

Oorzaken en oplossingen in Gods woord en

geloof.

 

 

 

Angst komt niet van God, angstige gedachten of zorgen zijn niet van God. Ze horen niet thuis in het leven van een Christen. Dat is goed nieuws en makkelijker gezegd dan gedaan. toewijding en liefde voor Gods woord maken het mogelijk om bevrijding te krijgen en te groeien in je innerlijke geloof. Om deze gedachten, want dat zijn het meestal uit te sluiten. 

 

Angst is een insrument van de vijand om ons te vertragen of weg te houden van God, van ons zelf. Het ondermijnt, en het doel is de relatie met de Heere Jezus te vertroebelen, je geloof te roven en je tot andere "oplossingen" te verleiden. Angst is niet vanjezelf als je in christus bent. Dat is positief nieuws want het draaid alles om, van angst naar vreugde en vrijheid.

Het goede nieuws is dus dat angst  niet van God komt. Het is geestelijke invloed, de vijand, gedachten bolwereken. die we met het woord van God kunnen verbannen uit ons leven. Angst begint vaak in onze gedachten, het onstaat door allerlei redenen, daar ga ik hier niet verer op in.  In deze brief krijgt u insrumenten aangereikt om angst uit uw leven te bannen, namelijk Gods woord en geloof. De beloften om geen angst te hebben staan overal in de Bijbel. Als we deze beloften kennen worden we stukje bij beetje verlost van angst. En wordt ons vertrouwen opgebouwd. Vertrouwen in Hem. De vijand zal wijken omdat Hij geen vat meer op u heeft geen grond meer gegeven wordt waarop hij mag staan. Want een Christen staat op heilge grond. 

 

Door inwoning van de Heilige Geest, is het mogelijk om volgens de Geest en het Woord van God te leven,  zijn beloftes, en geboden na te leven. En het daardoor ook mogelijk om kracht te krijgen en te hebben om geestelijke strijd te voeren. We kunnen daarbij door geloof ook deelhebben aan de beloftes die God ons heeft gedaan op dit gebied.

 Wij hebben niet gekregen een geest van angst 2 Timotheüs 1:7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van angstigheid maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Is er angst bij God? Bij God zijn geen angst en geen problemen. Als wij wel deze sensaties kennen dan komt het meestal van buitenaf en is het mogelijk op grond van de schrift hiervan af te komen. en

Geestelijk sterker en vrij te worden. Mogelijke oorzaken kunnen zijn; niet genoeg kennis van het woord, invloed van buitenaf en gedachten patronen.

(bolwerken) Als iemand tot geloof komt. Dat wil zeggen de Heere Jezus aanneemt als redder en verlosser dan worden we aangespoord om onze gedachten te vernieuwen Efeze 4:23Oude gedachten te veranderen in Bijbelse gedachten. Zodat u meer en meer op de Heere Jezus gaat lijken in spreken, denken en doen. En rust vindt te midden van alle rumoer in de wereld en in uw eigen leven.

 Dit is een werk wat God niet voor ons kan doen omdat wij nu eenmaal deze keuze zelf moeten maken. Hulp hierbij is er zeker en die komt van de Heilige Geest.

 

 

Het is goed mogelijk om deze gedachten die de oude mens vertegenwoordigen te veranderen. En daarmee bevrijd te worden van tal van problemen of gedachten. Het is een proces en niet in een middag opgelost. Het vereist in het begin zeker alertheid en volharding. Het is ook het gevecht van de vleselijke mens, die ons altijd op het verkeerde been zet en de vernieuwde geest. Deze vernieuwde Geest krijgt meer ruimte naar verloop van tijd en oefening. Het is een misverstand dat deze vernieuwing van je denken door God wordt gedaan, een automatisme is. Hij reikt echter wel de middelen aan en het is aan ons hoe we daar mee omgaan en hoever we hierin willen gaan. Wat ook onderschat wordt is de werking van satan in dit proces. Als we in een periode zijn van hevige strijd om ons denken dan is het fijn om een aantal beloften die God heeft te kunnen herinneren en deze te gebruiken om stelling te nemen. Onderaan dit artikel vindt u een paar en ik raad u aan om deze zelf te lezen en u eigen te maken.

                           

Onze gedachten zijn een machtig wapen.

 

Het machtigste wapen van satan is ons denken. Daar begint over het algemeen de strijd. Er worden gedachten in ons geplant die als we niet opletten kunnen uitgroeien tot bolwerken waar je naar gaat leven op een gegeven moment. Een gedachte die geplant wordt zal, als er niets tegen gedaan wordt, uitgroeien tot een waarheid. Gedachten zijn krachten en daarmee worden deze gedachten tot werkelijkheid.

 

Train jezelf

 

Angst is een ondermijnende gedachte het is dus zaak om niet in de angst te schieten en er zondermeer in mee te gaan. Ook de voortkomende emoties die uit onze gedachten voorkomen zijn er niet om erin mee te gaan. Een mooie tekst die mij werd aangereikt in een periode van strijd 1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lenden van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het is een aanbeveling om u te verdiepen in het woord van God. Het woord wat waarheid is en de waarheid maakt ons vrij.

 

 Dat is het begin, de angst gedachte kun je verwerpen en vervangen voor een opbouwende tekst uit Gods woord. Een bekeerde mens wordt een nieuwe creatie en deze wedergeboorte komt met tal van uitdagingen. Het overkomen van je eigen gedachten patronen zal vrijheid brengen in je geest. De rust die de Heere Jezus ons belooft in Johannes 14.27 Vrede laat ik u, Mij vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

 

De beloften van God

 

Vervang uw oude angstige gedachten met de beloften van God, maak ze tot uw dagelijkse gedachten, Angst heeft natuurlijk vele vormen en gezichten. Deze zijn allemaal ondergeschikt aan het woord van God. Het komt hierbij aan op te geloven wat er in het woord van God staat het zijn woorden van hoop en leven. Letterlijk. Het woord is geest en uw nieuwe geest zal de woorden van God opnemen, herkennen en u in herinnering brengen.

 

In het algemeen

 

Een christen heeft geen problemen, dit is wat kort door de bocht maar het is wel zoals je het woord van God gelooft en toepast in je leven.

Vertrouwen is een sleutelwoord in deze vertrouwen is geloof in wat God je heeft beloofd. Wat de omstandigheden ook zijn, deze doen niets af aan het woord van God en Zijn intenties voor ons.

 Als u bent overgezet in het lichaam van christus dan leeft u niet meer in de wereld met de wereldse “oplossingen” voor wereldse problemen.

Dat gaat niet samen. De Geest van God is vrijheid er is geen gebondenheid meer in uw leven. De Heere Nu is Geest en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Efeze 3:17.

 

God voorziet in alles

 

God heeft ons bijvoorbeeld beloofd om ons te beschermen voor alle onheil in de wereld, dit lezen we in Psalm 91. Dit is geen loze belofte maar werkelijkheid. Het wordt werkelijkheid door dit te geloven en God er elke dag voor te danken. Als wij ons realiseren dat God met ons strijd dan geeft dat ook alweer en stuk rust en kracht. Hij verlaat ons immers nooit. Je staat er nooit alleen voor Goed om te dit te beseffen. Daarnaast is het zo dat degenen die voor ons zijn meer zijn dan die tegen ons zijn. 2 Koningen 6:15. Je leest hier hoe God mensen bij staat in de strijd. Een onzichtbaar leger voor wie niet in de Geest kan kijken maar wel degelijk aanwezig. Zo is het ook met de Engelen uit Psalm 91. Vertrouw daar maar op. Bid tot God om hulp.

 

De wereld zal reageren op allerlei problemen en er een podium, of aandacht aan geven. Dat is niet de bedoelingen van God.  Advies van een gevallen wereld werkt niet vandaar dat God ons Zijn woord heeft gegeven ook op het gebied van de vernieuwing van onze gedachten. Efeze 4-23

Het komt aan op geloof, Efeze 4 13. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat; ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook.

 

En dit is te bereiken door alles over te geven aan God en uw gedachten te bewaken. Onze gedachten, en oude overtuigingen komen hierdoor in opstand. En dat laten we meer niet toe.

 

Hoe te beginnen

 

Om te beginnen wordt ons aangeraden om elke gedachte in gevangenschap te brengen bij Christus. 2 Korinthe 10:5. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken, Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.

 

Concreet betekent dit om vervelende gedachten te weren door deze in de naam van Jezus te verwerpen en te denken aan de beloften die God u heeft gedaan. Wat ook een mogelijkheid is en die beveel ik aan is om uw intimiderende of vervelde gedachten in gevangenschap te brengen bij de Heere Jezus. Hij zal ze wegnemen en vaak ook de veroorzaker zal stoppen. Doe dit zo vaak als nodig is. Zeg tegen de Heere Jezus:” Heere Jezus ik breng mijn gedachten in gevangenschap bij u en onder uw gehoorzaamheid. In Jezus naam Amen”.

 

We kunnen in voorkomende gevallen:

De Heere Jezus aanroepen.

Bijbellezen.

Bidden. Bid met kracht en vuur.

God aanbidden en prijzen.

Schriftplaatsen oplezen.

Zo bouw je aan je Geestelijke wapenuitrusting.

 

 

U zult merken dat naarmate er meer kennis is van het woord het gemakkelijk gaat en er steeds prettiger gedachten binnenkomen, de stomen van levend water, het woord van God krijgen meer ruimte. Vergeet ook de Heilige Geest niet in dit proces naar vrijheid in het denken. Als we Heilige Geest vergeten en Hem niet elke dag vragen onze dag te leiden en Hem te danken voor alles dan al deze een waakvlam worden, aanwezig maar geen kracht. En meer ruimte voor de duivel en zijn gedachten of anders. Als we echter de Heilige Geest voor het opstaan bijvoorbeeld uitnodigen om ons te leiden de dag die voor ons ligt dan zal de Heilige Geest in ons uitgroeien tot een heilig vuur.

 

Het is van belang is om te weten wat u positie is in christus, welke autoriteit u heeft om gedachten te verwerpen. Wij hebben elke autoriteit gekregen die de Heere Jezus ook heeft, wij hebben immer Zijn geest die in ons woont. Lukas 10:19 Zie ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. Het is niet onze eigen kracht of verdienste, maar de Geest van God. Ga dus nooit alleen, vanuit eigenkracht het vlees de strijd aan maar vraag om bijstand. Vraag om kracht en bescherming.

 

Laat u dan ook niet door angst beheersen maar werp het van u af in de naam van Jezus Christus en leef, denk en pas het woord van God toe.

 

Ik weet waar ik over schrijf want ik ben er zelf mee geconfronteerd en weet dus wat wel en niet werkt. Het is een proces van in de wildernis zijn en het enige waar je dan terecht kunt is de Heere Jezus en Zijn woord. Het heeft ook voordelen. Het sterkt je geloof, de relatie wordt inniger, dichter bij God. En dat is in deze tijd nodig. Je dachten veranderen is een onderdeel van de Geestelijke wapenuitrusting. Efeze 6:10 en verder. Als wij onze gedachten in overeenstemming brengen naar Gods woord verandert er veel meer in je leven. In positieve zin, het zal je zoveel meer vrijheid en rust geven. Stel je voor geen angstige gedachten, geen boosheid of andere onprettige zaken die je beheersen. En Je wordt overwinnaar!

 

De oorzaken van ondermijnende gedachten zijn divers en voor ieder mens anders Er zijn geen stappen plannen wel overgave aan de Heere Jezus. Want als wij de duivel weerstaan en dat kan bij volledige overgave dan zal hij van je vluchten. Johannes 4:7.

 

 

Schrift plaatsen met beloften en aanmoediging van God.

 

*Wees in geen ding bezorgd: Filippenzen 4:6-7.

*Elk wapen wat tegen u wordt vervaardigd zal niets uitrichten. Jesaja 43:17.

*Wees niet bevreesd ik ben met u. Jesaja 43:5. Lees heel Jesaja 43.

*Wij zijn meer dan overwinnaars Romeinen 8:31. Als God voor je is wie kan dan tegen je zijn? Lees heel Romeinen 8 voor jezelf.

*Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8:35. De vijand wil proberen om ons bij God en het woord weg te houden of te halen. Dit heeft geen effect als wij dit weten en in ons opnemen.

*Vraag of je onder de vleugels van de allerhoogste mag schuilen Psalm 91:1

*Vraag of de Heere Jezus zijn Engelen wil groeperen in en rond jouw huis of tussen jou en je vijanden. Psalm 91:11.

 *Lees Psalm 27!

*Luistern naar psalm 43.

*Psalm 23. De Goedheid en liefde van onze Vader laat God je door alles heen lijden naar rustige wateren…

*Geloof dat hij er is dat er een einde komt aan de strijd, wees wel altijd waakzaam.

 

 

Invloeden op onze gedachten

 

Waar kijk je naar?

Waar gaan je verlangens naar uit? Je kunt niet in twee werelden tegelijk leven. Het is of Jezus of de wereld jouw wereld en verlangens. Wie vriend is met de wereld is geen vriend van God. 1 Johannes 2:15.

Welke muziek luister je? Niet alle christelijke muziek is christelijk. Muziek van Johannes de Heer of beter, de teksten zijn ingegeven door de Heilige Geest.

De Heere Jezus heeft ons lief, en helpt overal mee. Hij zegt: Zonder mij begin je niets, breng daarom alles bij Hem en wordt zelf actief in de strijd.

 

Tot slot. Bid voor alles, ook voor rust en bescherming. Altijd en overal. Bedenk en weet dat de vijand een verslagen vijand is, onderworpen aan de Heere Jezus. Hij gaat te keer maar ons geloof is een machtig wapen en hij is daaraan onderworpen. Onderschat het niet maar het is ook niet het einde van de wereld. Blijf ook de Heere Aanbidden, prijzen en danken. Hoe moeilijk het ook is. Weet ook dat u mag vragen om achter het bloed van de Heere Jezus een schuilplaats te zoeken.

Belijd eventueel je zonden. Geef de vijand geen legitieme reden om je te belagen.

Bedenk dat God er altijd is, ook in de strijd, In de nacht, overdag. Hij is omnipresent overal aanwezig op dezelfde tijd.

 

Alles wat ik hierboven heb geschreven is ook van toepassing op dromen van de vijand. Ook dit is een manier tot intimidatie. Ook deze verwerpen we in de naam van Jezus Christus.

 

 

Dit is eerst voldoende de basis wordt gelegd door dit toe te passen en het fundament te leggen voor een rijk leven in Jezus.

 

In het algemeen nog een opmerking. Luister naar de Heilige Geest, Hij waarschuwt ons als er gevaar is of we beter een straatje om kunnen gaan, letterlijk en figuurlijk. Negeer het niet hoe gek of raar het ook mag overkomen. Bedenk ook de dingen die boven zijn, onze heerlijkheid in Christus onze eeuwige bestemming waartoe wij al zijn overgezet.

 

Dat dit tot zegen mag zijn voor iedereen die gebonden is in zijn of haar gedachten.

 

Gebed.

Heer wij danken u dat we tot deze kennis mogen komen.

En dat u er altijd voor ons bent, zowel in de lichte dagen als in de donkere dagen.

Vader ik dank u voor uw woord en het onderwijs van de Heilige Geest.

Alle glorie voor deze onderwijs brief komt ter ere van u. Want zonder u beginnen wij niets.

Wij werken en leven tere ere van u.

Vader ik bid voor de lezers van deze brief dat ze bevrijd mogen worden van hun angst en zorgen en dat u hen bijstaat in hun strijd. Amen.

 

 

 

Ik wens u vele zegeningen en overwinningen

 In de naam van Jezus christus.

 

 

U kunt het artikel ook downloaden op onderstaande pagina of de

Downlod pagina

Angst En Andere Ondermijnende Gedachten
Word – 110,3 KB 10 downloads
Heilge Geest Update Jan 24
Word – 60,0 KB 10 downloads