De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

Welkom op de download pagina. 

 

 

Wanneer de wederkomst is weet niemand. Dat staat ook beschreven in Mattheus 24-36-44. "Maar die dag en uur is aan niemand bekend". Zelf niet aan de Engelen, alleen God weet die dag. Ook vertelt de Heere Jezus ons om waakzaam te zijn totdat Hij komt. Want Hij komt als een dief in de nacht. Voorbereid zijn is alert zijn en uw aandacht gericht op de Heere Jezus houden, dan krijgt u zijn rust, zelfs in een storm.

Jacobus maand ons om geduldig te zijn Jac. 5-7:8. 

Nu is het zo dat de Heere Jezus heeft aangegeven wat er nog aan de wederkomst vooraf gaat en dat zijn o. a. de weeën uit Mattheüs 24:28, deze zijn weer te vinden in Openbaring. Ook de oordelen over Babylon gaan er aan vooraf. Ik heb het uitgewerkt in de onderstaande artikelen. Er zijn drie weeën en ergens onderweg zult u een geheimenis lezen en over de laatste trompet. Dan ergens rond die tijd....worden de doden opgewekt en gaan zij hun Koning tegemoet.... Wie daarna nog leven worden gered, dan is de opname. De opname van de levenden is niet direct na de opname van de gestorvenen in Christus, er is een tijd tussen de twee gebeurtenissen. Een tijd van vervolging. Openbaringen 14 :13.

 

De graanoogst en wijnoogst. We leven in de oordeeltijd voor de wederkomst.

En vanaf deze tijd tot de wederkomst van de Heere Jezus is oordeel tijd. Dat betekent dat parallel aan de agenda van satan God mensen oordeelt en ook voortijdig weg kan nemen, dit is de zogenaamde Graan oogst en wijnoogst. Openbaringen 14:14-20. We hoeven niet op de laatste dag te wachten om geoordeeld te worden, God heeft alles in het vizier en deze oordelen gaan tijdens deze periode van redelijke rust ook gewoon door. Vandaar dat de leer over de opname een gevaarlijke leer is die niet inhoudt dat er mensen zijn die zonder kleerscheuren hier weggehaald worden. Zou God dat werkelijk doen en de rest, die niet goed is onderwezen of helemaal niet is onderwezen hier achterlaten, dat is niet Bijbel. Is er een opname? Ja, die komt, maar niet voor iedereen ook niet voor mensen die helemaal zonder zonde zijn. Maar voor hen die overwinnen. Openbaring 14:12. Openbaring 14 is bovendien het bewijs dat de Heilige Geest niet helemaal van de aarde wordt weggenomen.

De opname is niet onze redding, die begint al veel eerder, vandaag is het begin als u ervoor kiest, door onze bekering tot Jezus en het pad wat we volgen met Hem. We weten immers niet of ons de dag van morgen ons ook gegeven is. Een ding is wel zeker, we staan zeker op weer op als we in Christus sterven. U leest het in de artikelen over de opname, de Heilige Geest en Het wonder van bekering.

God vind het zeker zo belangrijk dat we nu al Heilig leven voor Hem en niet wachten tot het ons beter uitkomt. Een belangrijke waarschuwing in de Bijbel van Jezus aan de gemeente in openbaring, de gemeente van Laodicea. "Was u, maar koud of heet, maar omdat u louw bent zal ik u uit mijn mond spugen." Openbaringen 3:15-16.

Bovendien komt er een dag dat we voor de Heere Jezus staan en verantwoording afleggen voor al onze gedachten, daden, etc. Het is dus verstandig om, terwijl we hier op aarde zijn, ons hiervan bewust te blijven en overeenkomstig zijn woord te leven. De Wederkomst . We hebben maar een aards leven en laten we daarom dit leven benutten om de deur naar huis te vinden. De Heilige Geest zal ons hierbij helpen. En nog een belangrijke reden is dat we niet met onze zonden aangenomen worden. Het is zeker mogelijk om voor God te leven op een manier die Hem behaagt dat ligt binnen ieders bereik. Betrek de Heere Jezus in alle aspecten van uw leven en u zult leven! En geloof het woord.

"Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen maar in kracht van God".

2 Korinthe 5:10. Hebreeën 4:13.

 

 

 

Alles op de download pagina's kunt u vrij downloaden.

 

 

Er zijn meer artikelen onderweg. Als u ze niet wilt missen

is een mailtje naar info@onzegezegendehoop.nl met het woord, mailinglijst,

genoeg om de nieuwste artikelen in uw mailbox te krijgen. of stuur een bericht via de contactpagina.

 

 

Mijn taak is om de gegeven Schriftplaatsen en boeken, geleid door de Heilige Geest, te bestuderen en uit te schrijven.

Ze zijn, bedoelt als Bijbelstudie, om te waarschuwen, om geloof op te bouwen en om uw eeuwige leven zeker te stellen in

Jezus Christus.

Alle eer gaat dan ook uit naar de Heilige Geest.

Het is het woord van God waar ik een dienaar van ben, door Jezus Christus, onze Heer en zaligmaker.

Ik raad u aan om alles zelf te toetsen aan de Bijbel en vooral de profetieën te lezen.

Bouw uw geloof op in Hem en weet hoe u daar kracht vandaan krijgt, en nergens anders. Hij is de gezegende hoop voor wie Hem zoeken en hun leven bouwen op de rots die Hij is.

Het is van belang om te beseffen dat de profetieën uit het oude en Nieuwe Testament ook een vooruitblik

zijn voor onze tijd, de eindtijd, de tijd waarin alles wat voor velen vanzelfsprekend is volledig verandert

wordt, zoals het in de Bijbel wordt beschreven. De agenda van God, die tegelijkertijd bestaat met de agenda van de

heerser van deze wereld.  Alleen Gods agenda is voor ons van belang want die voorziet in redding van de ziel

waarvoor de Heere Jezus voor naar de aarde kwam. Door de eeuwen heen heeft de mensheid steeds weer

de waarschuwingen genegeerd die God aan de mensen heeft gezonden, tegenwoordig is dit niet anders, ook nu klinken de

waarschuwingen weer om terug te keren naar Hem. En ook nu gaat God weer de mensheid oordelen, nu vlak voordat Hij terug komt

aan het einde van de eeuwen.

 

Psalm 34

"Vrees de Heere, u Zijn Heiligen

want wie Hem vrezen hebben geen gebrek."

 

Amen.

 

De Heilige Geest het eeste deel in de Heilge Geest serie. Omgang en relatie met de Heilige Geest .
PDF – 5,8 MB 104 downloads

Johannes 14 is het evangelie uitgelegd door de Heere Jezus. Over de opname, Zijn wederkomt, en de Heilige Geest.

Johannes 14.
PDF – 69,4 KB 137 downloads
De Late Regen .. deel twee in de Heilge Geest serie. De late regen komt samen met tijden van chaos als handrijking van God.
Word – 378,5 KB 68 downloads
Het Gebod Van De Liefde. Gegeven om onze relatie via de Heere Jezus te onderhouden met de Vader.
Word – 12,1 KB 94 downloads

"Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die midden in het paradijs Gods is ". Openbaringen 2:7.

Openbaringen 22:2-27. In het midden van haar straat en aan de ene zijde en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens.

Het is de Heere Jezus die spreekt tot Johannes en Hem visioenen laat zien over de eindtijd en de Heerlijkheid daarna, in het boek Openbaring.

 

Het wonder van bekering een serie artikelen over de wonderen en zegeningen van het Koninkrijk der Hemelen.

 

Verzoening, het begin van uw relatie met de Heere Jezus.
PDF – 66,9 KB 45 downloads
Het Wonder van bekering. Deel een.
PDF – 160,2 KB 38 downloads
Het wonder van bekering deel twee Het bloed van Christus.
PDF – 149,6 KB 11 downloads
De Wederkomst Het wonder van bekering deel drie
Word – 472,7 KB 4 downloads
De doop van uw hele huishouden, het wonder van bekering deel 4.
Word – 169,1 KB 5 downloads

Bijbelse profetieën over Gods oordelen

We leven in de eindtijd, de laatste dagen van de laatste dagen, de tijd die voorafgaat aan het begin van de 1000 jaar vrede, en de oordelen van God over de aarde. Voor de wederkomst.

Het is tijd om de balans op te maken en uw relatie met de Heere Jezus te herzien of terug te keren naar Hem.

 

De Aankondiging Van Het Oordeel Over Babylon 26 januari 2023.
PDF – 3,9 MB 5 downloads
Profetieeen over de val van Amerika, "Mystery Babylon" openbaringen 17 en 18. oorlogen in Europa. God gaat de wereld oordelen om haar zonden die tot in de Hemel rijken, openbaringen 18.3-5, de aarde gaat gebukt onder al deze zonden .
PDF – 67,4 KB 84 downloads

God is trouw en rechtvaardig, Tijdens de oordelen die de wereld gaan overkomen is het van belang te weten dat wat er in Israël gebeurd is door de eeuwen heen, een waarschuwend voorbeeld voor ons is in deze tijd, de eindtijd. Zoals o. a geprofeteerd in Jeremia 50 en 51.en Jesaja 13 en 47. En anderen. Dit heeft Paulus ook al bekend gemaakt, het oordeel wat komen gaat en is.

Drie dagen van duisternis en de plagen van Exodus. Het komt terug lees hier wat de oorzaak is en wat u kunt doen om u te beschermen. Zoals al benoemd op de voorpagina is alles wat er ooit is, gebeurt een waarschuwing voor onze generatie.

Drie Dagen Duisternis , Op Vele Plaatsen Genoemd In De Bijbel.
PDF – 199,3 KB 33 downloads

Alleen als je wedergeboren bent kun je de hemel binnengaan, bekeerde mensen hebben immers van de Heere Jezus zelf vergeving gekregen en zijn gereinigd van hun zonden en leven een heilig leven. Het is de Heere zelf die dit heeft gezegd in "Werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk zien". Johannes 3:3.

Jezus en de weeen voor de opname-deel 1. Komt de opname wel of niet? En wat gaat er aan vooraf?
PDF – 301,1 KB 144 downloads
Jezus en de weeen uit openbaringen, het openen van de 7 zegels. Deel 2 van de opname reeks
PDF – 87,9 KB 128 downloads

Openbaringen 19:9 Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. De bruiloftgasten zijn de bekeerden, die smetteloos kunnen staan voor de Heere Jezus als hij komt, als rechter. 

Deel 3 van de opname reeks de opname in openbaringen 11 en 19 en 20.
Word – 20,6 KB 128 downloads
De Twee Getuigen in de eindtijd vlak voor de wederkomst. Deel 5.
PDF – 65,8 KB 117 downloads

Op de pagina Geestelijke bevrijding vind informatie over: geestelijke beïnvloeding en bevrijding.

Gebed Voor bescherming en leiding.
Word – 21,5 KB 26 downloads

God roept ons op in zijn woord om niet op onszelf of op anderen te vertrouwen, maar altijd Hem te vragen om raad, onderscheidingsvermogen of hulp.

en geloof te hebben! Geloof zijn woord en vertrouw op Hem.

Psalm 1. Welzalig de man.......

Vertrouw Niet Op U Zelf
Word – 18,3 KB 7 downloads

Hardop lezen van Psalmen bij geestelijke oorlogvoering zet het woord kracht bij. De psalmen 18 en 71 zijn ook Psalmen die u (hardop) kunt lezen bij geestelijke strijd. Voor alles roept u de naam van de Heere Jezus aan voor hulp.

"Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige". Download op de pagina geestelijke bevrijding de tekst met uitleg.

Bemoediging en Bescherming In De Psalmen 23, 91 en 27.
Word – 131,4 KB 150 downloads
Het gebed des Heeren Mattheus 6:15 .
Word – 11,4 KB 64 downloads

Veel heb ik u nog te zeggen... Johannes 16: 12-15.

Dit vertelde Jezus vlak voor zijn kruisiging aan zijn discipelen, ze zouden het niet allemaal begrijpen wat er nog geopenbaard zou worden.

Het boek openbaringen was nog niet geschreven bijvoorbeeld.

Veel is daarna nog geopenbaard doordat Paulus het Evangelie van Jezus Chrsitus naar ons heeft gebracht. 28 : 28. De zaligheid is aan de heidenen gebracht,

door Hem hebben wij de kennis van het Evangelie mogen horen. En ook alle andere geheimenissen die God nog niet had geopenbaard. Overigens verkondigde Paulus niet een ander Evangelie, maar dat van de Heere Jezus, namelijk Het Koninkrijk der Hemelen.

 

De wederkomst,en de terugkomst van de gevallen engelen aan het einde van de tijden, valt, samen met de drie dagen duisternis. De komst van de gevallen engelen zal de mensen doen bezwijken van angst als ze aan de horizon verschijnen. Het zijn geen vrienden maar vijanden van het menselijke ras. Het maakt deel uit van Gods oordeel en satans eindtijd spel. Ze zullen deel uit gaan maken van onze wereld, zich vermengen met mensen. Althans, dat gaan ze proberen. In christus naam kunnen we ze tegenhouden, uit de buurt te houden. Jezus heeft ons namelijk alle autoriteit gegeven over machten en krachten van de duisternis. Dat is het enige wat ze respecteren. Lucas 10 : 9 "Zie ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade toebrengen."  Ik spreek hier over mensen die zich bekeert hebben, wedergeboren zijn zoals de Schrift vermeld en de Geest van God hebben ontvangen. Deze geeft u namelijk de nodige, want uit onszelf zijn we geen partij voor wat er allemaal komt.

Lukas 21. Openbaringen 9.

Het is niet vergezocht, want het is geprofeteerd in de Bijbel. aanwijzingen zijn er genoeg geven over de eindtijd, ook door de Heere Jezus in het Nieuwe testament. Er is misschien niet veel over onderwezen, dat kan natuurlijk, maar er is niets verborgen gehouden door onze Heer en zaligmaker.

 

 

BOEKEN VAN HENOCH nederlandse uitgave.
PDF – 69,1 KB 138 downloads

Het boek Jasher is  alleen in het Engels te downloaden.

Book Of Jasher
PDF – 2,8 MB 62 downloads
Http The Sinister Noahide Laws
PDF – 1,3 MB 60 downloads