Welkom op de download pagina. 

Hier vind u artikelen over de opname, openbaringen, geloof, de Heilige Geest en andere onderwerpen die u kunt downloaden.

De Heilige Geest, Geest van God, hoe ontvangen we de Heilige Geest en waar komt Hij vandaan? Het is onze Trooster en Helper bij onze wedergeboorte, onze reis op aarde ook na dit leven, het is de Geest van God en van Christus, altijd bij ons.

Deze pagina's nemen u mee op een reis door de Bijbel van kaft tot kaft want zoals de Heere zelf heeft gezegd in zijn woord dat Hij niet verandert nu niet in de toekomst niet en ook in het verleden niet. Hij is door heel de tijd dezelfde God met dezelfde geboden. Hij hoeft zich niet aan te passen aan de mens, want dan zou Hij zijn eigen Woord en wezen verloochenen. En at kan God niet. Hij kent geen tijd en is de Almachtige God van heel de schepping, zijn schepping.

 

Uit Genade heeft Hij ons redding aangeboden door zijn zoon De Heere Jezus die ook niet is veranderd in de tijd. Zijn Evangelie is onveranderlijk gisteren, vandaag en in de toekomst. De enige die verandert en met de tijd meegaat is de mensheid die als de Heere niet was gekomen geheel verloren zou gaan.

Als wij de Bijbel naast ons leven leggen dan dient we God in waarheid en met ons leven. En daarmee geeft u God de eer die Hem toekomt. En het is niet belangrijk dat het niet strookt met de wereld want die ligt geheel in de duisternis. De vooruitgang die de mensheid heeft bereikt op het materiële vlak heeft een enorme achteruitgang tot gevolg gehad in relatie met onze Schepper en op het Geestelijke vlak, met dramatische gevolgen.

 

God waarschuwt u hiervoor,door de eeuwen heen, via profeten en in deze tijd door zijn Heiige Geest. Hij is liefde en wil niet dat er iemand verloren gaat. Als we het Evangelie kennen dan gebeurt dit ook niet. Het is echter wel uw eigen verantwoordelijkheid en een smal pad. Maar ook een pad wat veel vreugde oplevert.

 

De eeuwigheid is in uw hart gelegd.

Daarom de roep om terug te keren naar Hem en de dwaalwegen te verlaten. Velen hebben deze oproep gehoord. In Prediker 3 staat geschreven namelijk dat God alles mooi heeft gemaakt op zijn tijd. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd (van ieder mens.) De eeuw staat voor de eeuwigheid, het verlangen om naar huis te gaan, je te verenigen met God.

Hij de enige is die dit verlangen kan vervullen door zijn Zoon Jezus Christus, Bij wie we dan eeuwig zullen zijn, het is in ieders hart gelegd....

U bent gekend, Hij weet alles van u en daarom roept Hij. Hij kent uw moeilijkheden uw worstelingen en zorgen. Geef het allemaal maar aan Hem. Doe de koffer dicht en nooit meer open.

 

Geestelijke strijd.

Geestelijke terreur door de vijand komt heel veel voor en zal steeds meer toenemen nu de mensheid steeds verder wegvalt van het geloof en het woord van God en zich massaal heeft went tot andere Goden.

We leven in de tijd dat goede dingen als slecht worden gezien en slechte dingen als goed.

 


De verdrukking is al begonnen, we zitter er midden in

Wanneer de wederkomst is weet niemand. Dat staat ook beschreven in Mattheus 24-36-44. "Maar die dag en uur is aan niemand bekend". Zelf niet aan de Engelen, alleen God weet die dag. Ook verteld de Heere Jezus ons om waakzaam te zijn totdat Hij komt. En Jacobus maant ons om geduldig te zijn Jac. 5-7:8. 

Nu is het zo dat de Heere Jezus wel heeft aangegeven wat er nog aan de opname vooraf gaat en dat zijn o. a. de weeën uit Mattheüs 24:28 deze zijn weer te vinden in Openbaringen. Ik heb het uitgewerkt in de onderstaande artikelen. Er zijn drie weeën en ergens onderweg zult u een geheimenis lezen en over de laatste trompet. Dan ergens rond die tijd....worden de doden opgewekt en gaan zij hun Konink tegemoet.... Daarna komt de antichrist de man van zonde en vervolging... u leest het in de opname reeks. Geloofd u niet in de opname of dat we in de eindtijd leven van de menselijke heerschappij op aarde. Leest u dan ook over mijzelf daar schrijf ik iets over de eindtijd kerk, teken van het einde.

De opname is niet onze redding, die begint al veel eerder door onze bekering tot Jezus en het pad wat we volgen met Hem. We weten immers niet of ons de dag van morgen ons ook gegeven is En/of we de opname gaan halen.

God vind het zeker zo belangrijk dat we nu al Heilig leven voor Hem en niet wachten tot het ons beter uitkomt. Een belangrijke waarschuwing in de Bijbel van Jezus aan de gemeente in openbaring, de gemeente van Laodicea. "Was u, maar koud of heet, maar omdat u louw bent zal ik u uit mijn mond spugen." Openbaringen 3:15-16. Waak daarom over de eerder genoemde olie.

 

De Heilige Geest helpt ons en beschermt ons Het betekent niet dat het makkelijk wordt, het betekent dat u een helper heeft en deze helper is Heilig en zal altijd de Heere Jezus prijzen, ook verwijst de Heilige Geest altijd naar de Bijbel en maakt toekomstige dingen bekent.

Dit is het onderscheid wat er is tussen de Geest van God en de Geest van de wereld, de geest van de antichrist. Voordat de antichrist aan de macht komt zul er al veel verdrukking zijn op een schaal die nog niet eerder is voorgekomen. Die verdrukking is al begonnen in de geestelijke wereld. En wordt nu meer zichtbaar door alle "beschermende maatregelen".

Psalmen die u kunnen helpen bij geestelijke strijd vind u ook op deze pagina.

 

Alles op deze pagina kunt u vrij downloaden.

U mag het alleen gebruiken voor eigen geruik.

De Heilige Geest deel 1 Omgang en relatie met de Heilige Geest .
PDF – 5,8 MB 56 downloads
De Late Regen ..
Word – 378,5 KB 14 downloads

Artikelen over de opname en wat er nog aan vooraf gaat. De opname volgens  de Bijbel. 

Profetieeen over oorlogen en de opening van het 2e en 3e zegel uit openbaringen.
PDF – 67,4 KB 33 downloads
Jezus en de weeen voor de opname-deel 1
PDF – 301,1 KB 92 downloads
Jezus en de weeen uit openbaringen, het openen van de 7 zegels. Deel 2 van de opname reeks
PDF – 87,9 KB 82 downloads
Deel 3 van de opname reeks de opname in openbaringen 11 en 19 en 20.
Word – 20,6 KB 76 downloads
De Twee Getuigen in de eindtijd vlak voor de wederkomst. Deel 5.
PDF – 65,8 KB 64 downloads
Drie dagen duisternis. Op vele plaatsen genoemd in de Bijbel.
Word – 113,8 KB 92 downloads

Geestelijke weerbaarheid

Geestelijke Bevrijding Deel 1
Word – 25,1 KB 10 downloads

Geestelijke beïnvloeding waar komt het vandaan. Een opsomming van eventuele oorzaken .

Geestelijke Beinvloeding
PDF – 68,4 KB 9 downloads
Liedtekst van u wil ik zingen. God prijzen bij geestelijke strijd of nood. U geeft God eer en de vijand wijkt van uw zijde. lofprijzen, bidden en kennis van het woord zijn middelen en wapens in de geestelijke strijd.
Word – 11,0 KB 49 downloads

God roept ons op in zijn woord om niet op onszelf of op anderen te vertrouwen en altijd eerst Hem te vragen om raad, onderscheidingsvermogen of hulp.

Psalm 1. Welzalig de man.......

Vertrouw niet op u zelf .
Word – 18,4 KB 16 downloads

Hardop lezen van Psalmen bij geestelijke oorlogvoering zet het woord kracht bij. De psalmen 18 en 71 zijn ook Psalmen die u (hardop) kunt lezen bij geestelijke strijd. Voor alles roept u de naam van de Heere Jezus aan voor hulp.

Bemoediging en Bescherming In De Psalmen 23, 91 en 27.
Word – 131,4 KB 92 downloads

Bijbel

Het Gebod Van De Liefde
Word – 12,1 KB 41 downloads
Johannes 14. De complete tekst. Lees in deze tekst alles over de Heilge Geest.
PDF – 69,4 KB 81 downloads
BOEKEN VAN HENOCH nederlandse uitgave.
PDF – 69,1 KB 92 downloads

Het boek Jasher is helaas alleen in het Engels te downloaden.

Book Of Jasher
PDF – 2,8 MB 11 downloads
Het gebed des Heeren
Word – 11,4 KB 10 downloads

Mattheus 6:15 .

Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader u overtredingen ook niet vergeven. Daarom heeft de Heere ons dit gebed gegeven.

Vergeven is een werkwoord, De Heere Jezus heeft uw zonden vergeven, vergeven van anderen hoort daar dan ook bij om zelf ook vergeven te kunnen worden. Bid daarom  het gebed  des Heeren elke dag.

 

Http The Sinister Noahide Laws
PDF – 1,3 MB 11 downloads