Van harte welkom op de blogpagina. U vind hier de meest recente berichten op een rij. Het betreft aanzeggingen van de Heer en daaruit voortvloeiende  Bijbelstudies. God heeft een eigen kalender en Zijn waarheid om u te vertellen wat Hij vraagt om behouden te blijven of te worden.  De gebeurtenissen op Zijn kalender staan  vaak niet op de kalender van de wereld. Het is de wens van God dat iedereen behouden wordt, eeuwig leeft en niet verloren gaat. Vandaar deze artikelen, zodat u dichterbij God leven gaat en u niet verrast wordt door de gebeurtenissen die komen gaan. En dat u waardig geacht wordt om te kunnen sttan voor de Zoon des Mensen. Lukas 21:36 Waak dan ten aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden, te ontvlieden al deze dingen,die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des mensen.

Week 06 2024

De komst van de gevallen engelen.

Kom naar voren, heidenvolken, om te luisteren !

Jesaja 34:4

Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan, de hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen zoals de bladeen vallen van een wijnstok en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. 

en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. Openbaring 6:13.

Openbaring 12:4.

En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de Hemel en wierp die op aarde.

 

De komst van de gevallen engelen, oordeel over de wereld voor de zonden van de wereld.

 

 

Onze wereld zal ook bevolkt worden door gevallen engelen die zich willen mengen met het menselijke ras ze zullen onder ons leven, en met ons leven.

Hun motivatie is niet liefde maar juist het tegenovergestelde. De komst van de gevallen engelen is onderdeel van Gods oordelen over zonden van de wereld. Een oordeel over Babylon. De viering van de overwinning op Babylon, de gerchtigheid van de oordelen over haar zonden en de viering hiervan in de hemel worden genoemd in openbaring 19:1-5.

Hun komst en de vermenging van deze wezen met het menselijke ras is ook geprofeteerd in de droom van Nebukadnezar, Daniel 2:42-43.  Dat u gezien hebt ijzer vermengt met modderig leem ze zullen zich door menselijk zaad vermengen.  

Hun komst wordt in de ook gemeld in. Joel 2.2. Ook in Judas 1:6 en in het boek van Henoch, noemt de Heere deze engelen en het verlaten van hun oorspronkelijke staat, het waren namelijk engelen van God, ze zijn afvallig geworden en samen met lucifer opstandig geworden tegen God. In de tijd van Noah hebben ze vreselijke dingen gedaan die ook nu weer terug zullen komen. Ze waren al uit de Hemel verbannen voor de tijd van de mensheid. Samen met satan regeerden ze op aarde. Het zijn werkwrs van satan, die komen om ons te verleiden, het is ook een test, de test van het geloof.

Ooit was hun woonplaats de hemel. Ze komen als de dage raad, de tijd voor de zon opkomt het weer zal veranderen tegen die tijd, het zal donker worden. In Openbaring 6:14 en Lukas 21:26 Wordt gesproken over het terugwijken van de hemel, Dit is wat ik noem de beschermende hand van God, de genade van God, die er steeds voor zorgde dat we vergeving konden krijgen en vragen voor onze zonden, keer op keer. Dit is veranderd.

De genade die ons nog voor een deel beschermde is afgebouwd en we vallen daarmee onder het oordeel waar geen zonde meer geaccepteerd wordt. Het staat beschreven in openbaring 14.14. De graanoogst en de wijnoogst. We leven in de tijd van het vlugge oordeel, de wijn oogst is de oogst van zielen die deze tijd niet meegaan maken maar wel zalig zijn en heilig leven, de andere zielen die genoemd zijn zielen die nog steeds in zonde leven ze kunnen weggenomen worden terwijl ze in zonde leven. Het is de Heere Jezus die genoemd wordt in openbaring en met de sikkel rondgaat.

We kunnen nog vergeving krijgen van zonden bij bekering. En daarna wordt het geen vanzelfsprekendheid meer maar van heilig leven. Doe daarom voor zo ver dat er nog is zonden weg uit uw leven en vraag om vergeving verzoen u met God en leef heilig.

 Het is de genade en wil van God dat het niet helemaal uit de hand zou lopen op aarde. Het is de profetie over de eindtijd dat de wereld geheel overgegeven wordt, voor een korte tijd, aan satan. Het is zo bepaald en voorzien door het verlaten van God en de collectieve zonden van de mensheid.

En wij zullen leven in deze wereld. In deze wereld is geen ruimte voor compromissen. Want het licht kan zich niet mengen met de duisternis. 2 Korinthe 6:14. Zelfs de meest toegewijde christen kan zich vergissen en tot een compromis verleid worden in deze tijd. Bijbelkennis, zelfcontrole en onderscheidingen vermogen ook, het zijn kenmerken van de Heilige Geest. Laat de Bijbel in deze tijd de meetlat zijn waarnaast u uw leven legt, en wees trouw aan de Heere Jezus. Want zonder Hem beginnen we niets, Zijn licht zal blijven schijnen, een baken waarin mensen veilig Zijn. En we ontvangen kracht door zijn Geest.

Het is de wil, en de genade van God die de werelden van het kwaad en die van ons min of meer gescheiden houdt op aarde. Als de hemel terugwijkt, Lukas 21:26. In Jesaja 13:13 lezen we heel duidelijk dat het God zelf is die de aarde zal doen wankelen dan krijgt de andere wereld toegang tot onze wereld. Onze wereld wordt opgerold als een mantel en zal verwisseld worden. Hebreeën 1:10-12. Het klimaat zal hierdoor veranderen.

 Het is ook een indicatie dat de wederkomst van de Heere Jezus dichtbij is, hij heeft immers gezegd dat de tijd waarin Hij terugkomt zal zijn als in de dagen van Noah. Door de rebellie tegen God, is Satan, de draak, uit de hemel geworpen op aarde, samen met een derde van alle engelen. Openbaring 12:4-17.  alle profetie moet eerst vervuld zijn. En wij leven in de tijd dat dit gebeurt.

Een van de indicaties dat deze engelen zullen verschijnen is de vorming van ongebruikelijk "mooie" of "van een nieuw soort" luchten in rood tinten en het noorderlicht op plaatsen waar het normaal niet voorkomt. Momenteel zie je deze luchten over de gehele wereld al verschijnen.

Ze, de gevallen engelen, worden aan de wereld voorgesteld als aliens vanuit andere melkwegstelsels zouden ze komen, ver weg in werkelijkheid zijn ze dichtbij. Ze komen met nieuwe technologieën en andere verleidingen. Ze lijken niet op engelen, het woord engel geeft misschien de indruk dat ze nog iets goeds in zich zouden hebben, dat is niet zo. Hun bestemming is de hel, aan het einde van de regeerperiode van satan de antichrist en de valse profeet. Ze komen als “vrienden ”maar zijn uit op uw ziel.

Het zijn engelen van satan en niemand zou zich hiermee in moeten laten, mensen die zich met deze kwaadaardige wezen in laten gaan naar dezelfde bestemming als waartoe zij al zijn veroordeelt, het is demonisch. 

 

Als u meer wilt lezen over de komst van het laaste koninkrijk op aarde het ijzeren koninkrijk, voor de komst van de Heere Jezus klik dan hier 

 

"En onze Heere Jezus christus Zelf en onze Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw hart vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. 2 Thessalonicenzen 2:16-17.

 

 

In de tijden die komen gaan hebben we een schuilplaats nodig, deze vinden we in Christus zoals dat zo mooi is beschreven in Psalm 91 Maak u schuilplaats bij de Heere in moelijke en in goede tijden. Hij is er voor ons en wil graag dichterbij  zijn en hoog op uw agenda staan. 

Lees meer »
Week 04 2024

Ezechiel 38 en 39 eintijd oorlogen en oordelen. update

 

 

 

Als u het artikel over de profetie van  Ezechiel wilt lezen dan kunt u het onderaan downloaden. Het artikel gaat over de eindtijd oorlogen en de start van de grote verdrukking. Het sluit aan op de profetie over Babylon die volgt op deze tijd. Grote verwoesting en verdrukking zijn op komst. God openbaart veel over de eindtijd in deze profetie en hij is daarom, gezien de recente gebeurtenissen heel actueel. Er is geen profetie die opzicht zelf staat alle profetieen, psalmen etc zijn met elkaar verbonden.we kunnen daarom de loop van de dingen zien in Gods woord, want alleen daar stat gods waarheid geschreven.

Lees meer »
Week 03 2024
Week 02 2024

Korte uitleg over bekeren.

 

Bekering en belijden van zonden.

 

Wat vraagt God van ons om behouden of gered te worden voor de eeuwigheid?

Een korte uitleg om behouden te worden voor de eeuwigheid.

 

 

De enige manier om gered te worden, zalig te worden zoals de Bijbel vermeld, voor de eeuwigheid is bekering. Bekering is omkeren naar de Heere Jezus en belijden van onze zonden. We ontvangen vergeving door genade we hoeven er niets anders voor te doen dan ons te bekeren. We bekeren ons naar de Heere Jezus en Hij zal u graag vergeving schenken! Vergeving en schoongewassen worden van zonde kan alleen plaatsvinden door het bloed van de Heere Jezus. Het bloed dat Hij heeft vergoten aan het kruis voor u en mij. En door zijn opstanding op de derde dag. Is het mogelijk geworden om door zijn Heilige Geest ons te onderwijzen, te leiden en nog veel meer. Zonde staat dit alles in de weg. En wat de zonden van iemand ook zijn er is geen enkele die God niet wil vergeven als u door zijn Zoon tot bekering komt.

God heeft dit zo bepaald er is alleen vergeving mogelijk door wat de Heere Jezus heeft gedaan tijdens zijn leven op aarde en zijn kruisiging.

 

Waarom moet een mens zich bekeren van de wereld en zich omkeren naar de Heere Jezus? Omdat wij van ons zelf niet rein zijn. Geen mens is rein of kan rein worden dan door bekering. De zonde waarin we leven, bewust of onbewust moet van ons weggenomen worden als we door de nauwe poort binnen willen gaan. Dat doet de Heere Jezus voor u. Zonder ritueel of speciale regels. Hij wil graag een persoonlijke relatie met u opbouwen. Daarin kunnen we dan investeren, bijvoorbeeld door gebed en aanbidding. Bijbel lezen en leven volgens zijn geboden en niet volgens onze eigen inzichten. Deze overgave is onderdeel van uw wedergeboorte de Heiligmaking. Soms is dit een lastig pad maar hoeven het niet op onze eigenmanier te doen of in eigen kracht. We hebben de Heilige Geest.

 

 

Heilige Geest.

 

Bekering is het begin van het leven met de Heere Jezus. U ontvangt de Heilige Geest als wij zijn woord en geboden gaan leven de Heilige Geest helpt daarbij. Zodat wij Heilig voor God kunnen gaan leven. Deze heiliging is het werk van God. Een werk wat Hij In ieder mens gaat doen en Hij zal het ook volbrengen. De Geest komt onze zwakheden te hulp. Heiliging is leven zonder zonde en de wil van God doen. De wil van God staat beschreven in de Bijbel.

 

Het fijne van bekeren is dat je je een helper en troostster hebt gekregen en ook dat je al je zorgen bij Hem neer kan leggen. Het is niet altijd een makkelijke weg maar wel een die ons het eeuwige leven brengt. Bekeren is ook omkeren of afkeren van je oude levensstijl en gedachten. Ook daarvoor is hulp beschikbaar in de Bijbel, ook door de Heilige geest.

 

 

De eerlijkheid gebied te zeggen dat we niet in een erg gunstige tijd leven, het is beschreven in de Bijbel wat er komen gaat.  We zien en horen het om ons heen. Het fijne is dat we ons gezekerd weten onder Zijn vleugels, de vleugels van de allerhoogste.

 

Op de website vindt u artikelen die u verder kunnen helpen op uw weg met de Heere Jezus. In deze artikelen wordt ook verwezen naar de schriftplaatsen.

 

Ik wens u Gods zegen.

 

 

 

Lees meer »
Week 01 2024
Week 51 2023

Angst komt niet van God.

Angst is niet van God.  

 

Angst is een insrument van de vijand om ons te vertragen of weg te houden van God, ons zelf. Het goede nieuws is dat het niet van God komt. Het is geestelijke invloed die we met het woord van God kunnen verbannen uit ons leven. Het begint vaak in onze gedachten, het onstaat door allerlei redenen. Daar ga ik niet verder op in. In de brief krijgt u insrumenten om angst uit uw leven te bannen, namelijk Godswoord. De beloften om geen angst te hebben staan overal in de Bijbel. Als we deze beloften kennen worden we stukje bij beetje verlost van angst. En wordt ons vertrouwen opgebouwd. Vertrouwen in Hem. Een mooi voorbeeld van geloof onder alle omstandigheden staat beschreven in Markus 5:36  waar de Heere Jezus iedereen op roept om geen angst te hebben maar geloof in Hem en een passende oplosing of het ontvangen van kracht."Wees niet bevreesd geloof alleen".

 

Lees meer »

De late regen een handreiking in benauwde tijden.

De late regen voor de laatste dagen.

 

De late regen is een opleving of terugkeer in de eindtijd naar de eerste gemeente, de eerste gemeenten die volgens het woord van God bijelkaar kwamen, zoals de gemeente in Korinthe en Efeze. Een gemeente waar Chrisus het hoofd van is en Zijn Heilge Geest aanwezig is. 

Gebaseerd op de geboden van God en de gehele schrift vlak voor de wederkomst en tijdens veel rumour in de wereld. Mensen gaan op zoek naar de waarheid.

Jesaja 44:3.5. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.

Het is een zegen van God, een handreiking, deze gemeente zal vervolgt worden want zij onstaat temidden van het opkomende (ijzeren) beest systeem waar ieders geloof getest wordt. 2 Korinthe  4:9. Wij worden vervolgt maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.

 

Zalig is de man die verzoekingen verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

1 Jacobus 12. Openbaring 3:10.

 

 

Lees meer »
Week 41 2023

Hef de banier omhoog een waarschuwing voor wat er komen gaat.

Hef de banier omhoog.

Jeremia 4:6. 

 

Waarschuwing voor wat komen gaat.

 

Er komen belegeraars uit een ver land.

Een volk van van ver weg Jeremia 5:15.

 

 

Dit is een update over de komende gebeurtenissen, een aankondiging of waarschuwing voor de grote ramp die er staat te gebeuren. De redenen kunt u lezen in onder andere Jeremia 4. De aard en reden van de ramp vindt u daarin ook. Het is de tweede keer in 2 jaar tijd dat God mij hiervan iets heeft laten zien in een visioen en dat nu het tijd is om uw huishouden en uw wegen met de Heere Jezus in orde te brengen.

Er zijn tal van christeneen die niet geloven in de gezonde leer die in de Bijbel staat en de profetieen negeren. God echter heeft in heel zijn woord duidelijk gemaakt dat er in de laast tijden, nu, oordelen komen over Christeneen en ook vervolging. Zoals we kunnen lezen in Openaringen 6:9 en openbaring 14:12.

Een van de redenen is de prediking van een andere Christus dan er in de bijbel staat. Deze wereldse Jezus zou alles goed zou vinden en alleen liefde  zijn. Zonde is geen issue meer het is de zelfde retoriek als die satan tegen Eva heeft gehouden namelijk dat zonde niet tot straf zou leiden.

Velen leven nu ook in deze illusie, gepreekt door mensen maar omarmd door de toehoorders. Beide krijgen te maken met het oordeel van God. Deze tijd wordt op mijn website al een poosje verkondigd iedere keer als ik hierover iets moet publicren. Mensen hebben geen idee wat er staat te gebeuren en hoe ver ze zijn afgeraakt van de , levensbrengende waarheid die in Christus is. Er is geen andere weg zoals geleerd wordt.  2 Korinthe 11:3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid t heeft, zo  misschien  ook uw gedachten bedorven worden, van de weg eenvoid die in Christus is. Want als er iemand komt die een ander Evangelie predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest heeft ontvang dan die u ontvangen hebt (anders dan de Heilge Geest) of een ander Evangelie dan die u ontvangen hebtdan verdraagt u dat best. 

 

Jeremia 2 :19. Uw eigen kwaad straft u en uw eigenafdwalingen bestraffen u, Erken en zie in, dat het kwaad bitter is, de Heere uw God, te verlaten en dat er geen vreeze voor Mij bij u is, spreekt de Heere, de Heere van de legermachten.

De banier die uitgerold werd, is de waarschuwing hiervoor, de tijd is nu. Het is tijd werd er gezegd. En dan weet ik genoeg door al mijn studie en het verwerken van profetieen weet ik door deze twee woorden genoeg. Laat de scepticie sceptisch blijven en laat de persoon wie God en zijn ziel lief heeft onderzoeken of hij of zij nog in het geloof is. 

 

We hebben ondertussen van de inval van Israel gehoord en dat was precies twee dagen na het visioen van de Heere over de Banier.

In een andere boodschap kunt u meer lezen over wat de Heere gaat doen en waarom. Het onheil zal uit het noorden komen zoals we kunnen lezen in Jeremia. 1:2. Jeasja 66:3. 

De oorlog zal komen uit het noorden, voor israel en de steden van Juda, dat is de rest van Europa. Het is God zelf die deze legers roept vanwege de rebelie en ongehoorzaamheid aan Hem. In Jeremia 1:13-15. Er is geen stad in Europa die zal ontkomen aan deze oordelen.

 Het corrspondeert met openbaringen 14:14. De graan en wijnoogst. 

 Hier leest u waarom God dit gaat doen. Dit is pas het begin van alle oordelen die er over ons gaan komen, het begin van het einde en de weeen van de geboorte van de bruid van Christus. Want alle oorlogen waarvan we horen zijn nog niet het einde maar het begin van de weeen. Mattheus 24:8. Daar staan we dan nu aan het begin van de geprofeteefde tijd van de visioen van Daniel. De tijd voor de grote verdrukking en over niet al te veel jaren de komst van de antichrist staande in de tempel. E nhet verbieden van het offeren. voor die tijd echter zal er ook al vervolging zijn. 

Wij leven echter nu en God wil u graag de gelegenheid bieden om u te verzoenen met hem. Doe dit door de Heere Jezus aan te nemen en uw zonden te belijden. Leef Heilig en doe zijn geboden.

 

In de boodschap over de val van Babylon wordt beschreven hoe de wereld in oorlog verzeilt zal raken. De legers uit het noorden zijn de landen die nu al in oorlog zijn en de naties die Rusland te hulp schieten, Noordkora is ook al betrokken, De actualiteid van de profetieen is zeer naukeurig. Want God liegt niet en spreekt altijd de waarheid. U kunt alle artikelen lezen door ze te downloaden op de website. 

Mensen die zich bekeren of al bekeerd zijn, zijn spiritueel beschermd voor de komende gebeurtenissen. Openbaringen 9 en Psalm 91 bivoorbeeld. Vertel dit aan zowel mogelijk mensen. 

 

Iedereen die geloofd in zijn hart en belijd met zijn mond (aan Hem) zal zalig worden. Geloven is ook Zijn woord de Bijbel geloven en zijn geboden in acht nemen. Geloven is geen kennis maar een relatie.  Romeinen 10:9. Als u met uw mond de Heere Jezus beleid en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

 

God doet ons twee beloftes als we ons bekeren, namelijk de zaligheid, het eeuwige leven en de belofte van de Heilige Geest. Deze beloften zijn ook gedaan voor onze kinderen en kleinkinderen. Het zal ze beschermen en ze zijn voor eeuwig in goede handen.

Bid Psalm 91, Psalm 23 en 103. Om in de schuilplaats te verblijven en proclameer het bloed van de Heere Jezus over uw huis en dat van uw uitwonende kinderen. Sta sterk in het geloof en de beloften van God. Wat er ook om u heen gebeurt. De beloften zijn geen loze beloften maar bestemd voor iedereen die gelooft in het woord en de Heere Jezus ernaar vraagt.

 

Als we naar de wereld kijken dan is alles onder controle en is er vrede maar de tijd van voor de globale epidemie komt niet weer terug. De agenda van God is een andere dan die wij hier op aarde menen te zien.

 

Hij is er in de komende storm voor iedereen die hem aanroept.

 

Het oprichten van een banier is een daad of gebruik om aan te tonen dat we ons moeten verzamelen in dit geval in Sion, de burcht die de Heere Jezus is, een vesting om je in terug te trekken. Jesaja profeteert over de Heere Jezus als de banier voor de volkeren Jesaja 11:10. De rustplaats waarin we nu al plaats kunnen nemen. De veilige vesting.

 Want er staat geschreven dat we geen angst moeten hebben maar alleen geloof. Hij is er direct voor wie Hem aanroept. Psalm 91: 14-15, Markus 5:36. In Markus wordt het belang van geloof beschreven ook al lijkt alles hopeloos. Uw geloof heeft u behouden.

 

Matheus 14:24 en verder. De Heere Jezus loopt over een ruwe zee naar het schip, met de discipelen aan boord, wat in nood is door de harde wind. Hij is aan boord gestapt en meteen ging de wind liggen. Hij waarschuwt hier voor klein geloof In de storm.

 

Deze drie voorbeelden zijn ondermeer geschreven om ons duidelijk te maken dat Hij er altijd is in welke storm of omstandigheid. Het is een kwestie van geloof dat Hij ook bij u zal zijn in ruw weer. Ook al lijkt het onmogelijk, de omstandigheden zijn hierbij niet belangrijk. Uw geloof wel. Markus 5:36 Wees niet bevreesd, geloof alleen. Deze mensen geloofden in de Heere Jezus, wie Hij was en wat er mogelijk was. Zelfs het hoofd van de synagoge geloofde dat hij zijn dochter kon genezen.

 

De Banier heeft ook een geestelijke betekenis en staat voor de Heilige Geest die in de geestelijke strijd tot de overwinning zal leiden. Het oprichten van de banier is het teken dat we strijdvaardig mogen zijn in de geestelijke strijd die tegen iedere gelovige wordt gevoerd. En alleen in de naam van de Heere Jezus is te overwinnen.

 

We hoeven niet bang te zijn want de heere Jezus is altijd bij ons en zijn geest, de Heilge Geest is geen geest van angst maar van liefde , kracht en zelfbeheersing.

 

 

 

 

 

www.onzegezegendehoop.nl

 

 

Lees meer »

Halloween, de poort naar de duisternis.

Holloween is niet zo onschuldig als het lijkt. 

 

Het is een van oorsprong keltische traditie en daarmee een afgoden dienst. Het zet bovendien de deur open voor demonische machten omdat er toestemming voor gegeven wordt. Halloween moet daarom ten zeerste worden afgeraden.

 

Lees meer »

De aankondiging van het oordeel.

De oordelen van God. die over de wereld komen voor de komst van de antichrist, zijn aangekondigd in de Bijbel. Als we begrijpen dat profetie voor ons bestemd is en de oude profetieen een vooruitblik voor onze tijd zijn, zoals dit ook is voorzegd in het nieuwe testament. dan begrijp je ook beter wie God is en wat Hij gaat doen en waarom. God roept iedereen op om zich te verzoenen met Hem door Zijn zoon.

Lees meer »

Namens Christus smeken wij! Laat u met God verzoenen. 2 corinthe 5:20

Gods wil voor u.

 

Voordat wij ons bekeren (omkeren) naar God, door zijn Zoon Jezus Christus waren wij vijanden van God. Althans, vanuit het standpunt gezien van God namelijk door onze wandel in zonde, en (nog)niet vergeven of gerechtvaardigd door Hem. Romeinen 5:1-2. DE aansporing tot heilig leven vinden we overal in de Bijbel terug.

Dat is niet de wil van God voor u, Hij wil dat u zich met hem verzoend, en weer terugkomt bij Hem. Dat wij dat zelf niet kunnen bewerkstelligen is de reden van de komst van de Heere Jezus, Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding tot leven, waardoor wij vergeving van zonden kunnen krijgen,  gerechtvaardigd door zijn bloed, en eeuwig kunnen leven als we ons aan zijn geboden houden. Het spreekt vanzelf dat wij hiervoor zelf moeten kiezen, de keuze is aan u zelf. Want zoals geschrevenstaat isieder persoon verantwoordelijk voor zijn eigen redding. Wij mogen deze zelf uitwerken in dit leven Filippenzen 2:12 "Met vrees en beven". De aansporing tot heilig leven vinden we overal in de Bijbel terug.

 

 

www.onzegezegendehoop.nl

 

Lees meer »

De bevrijding en gevaren van zonde. Zonde hoort niet thuis in het leven van een gelovige.

Zonde het is een onderwerp waar niemand over wil horen of nadenken, het is een onderwerp wat vermeden wordt.

Zonde is niet alleen een daad die in gaat tegen Gods woord maar ook werkelijk een spiritueledeken die over iemands leven ligt. Bovendien verliest u uw eeuwige leven door te zondigen, de Heere Jezus is er heel duidelijk over.

Vandaar dat we in dit artikel even wat dieper op de zaak ingaan en verduidelijken wat zonde is en welke gevogen het heeft.  Voor uw levnu en uw verblijfplaats na dit leven want zonde hoort niet thuis in het leven van een gelovige.

 

Zonde zet  o.a de deur open naar de vijand, het is een van de reden voor de geestelijke strijd waar mensen door heen gaan. 

Er is een oplossing voor en God vergeeft uw zonden Als u ze bij Hem brengt, altijd via de Heere Jezus.

Deze dagen de laaste dagen van de laatse dagen maakt dat we hier niet te licht over moeten denken.

De oplossing ligt in het geloof en het woord van God. En de wil om voor God te leven en het verlangen om smetteloos voor Hem te staan. Kijk nog eens goed naar uw leven en vraag u zelf af of u zonder zonde bent en maakt het eventueel orde met de Heere Jezus als dit niet zo is. Uiteindelijk is Hij degene die over de toekomst van uw ziel beslst. Hij komt voor een smetteloze Bruid, Efze 5:27

opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Met behulp van de Heilige Geest en uw wil en leifde voor de Heere Jezus zal dit zeker lukken.

De Heere Jezus is voor ons tot zonde gemaakt en daarmee is niet gezegd dat wij, eenmaal dit geschenk aangenomen, door kunnen gaan met onze oude levenswandel.

Hij is voor allen gestorven zodat, opdat zij die leven, niet meer voor zich zelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 2 Corinthe 5:13. 

 

Want dat is wat Hij verlangt van ons zoals we in de bijbel kunnen lezen. Tradities en cultuur veranderen hier niets aan.Gods woord staat daar boven. 

In Openbaring 22:14-15. Is de Heere Jezus duidelijk over wie wel en wie niet het Koninkrijk binnen kunnen gaan.

Ook in Efeze 5:5. staat beschreven wie niet het koninkrijk binnen kunnen gaan. 

Het is uw eigen persoonlijke relatie die er toe doet nu en voor later. Op eigenkracht en inzicht lukt het niet om heilig te leven  de Heilge Geest die ons ook beloofd wordt help ons hierbij.

 

Zo goed is God voor ons dat Hij niet alleen Zijn Zoon heeft gezonden maar na zijn opstanding ook Zijn Heilge Geest.

 

 

 

 

 

 

Zonde is meer dan ongehoorzaamheid aan God,

het heeft geestelijke consequenties en verwijdert ons

van de Heere Jezus. 

Lees meer »
Week 40 2023

De val van Babylon en de kustlanden.

Babylon en de kustlanden. Openbaring 17 en 18. Amerika en de wereld worden geoordeeld door God om haar zonden die opgestapelt zijn tot aan de hemel. Openbaring 18:5.

 

"Vlucht weg uit het land van Babel uit het land van de Chaldeeen" Jeremia 50:8"

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. openbaring 18.4. 

De plagen uit het oude testament komen terug. De plagen uit exodus.

 

 

 

Voor meer artikelen www.onzegezegendehoop.nl

 

Lees meer »

Godsvrucht oefenen. Een Bijbelse opdracht en de weg naar eeuwig leven.

Klik hier om een tekst te typen.

Godsvrucht, de weg naar het eeuwige leven. God heeft een mooie toekomst klaar gelegd voor iedereen die zich aan Hem overgeeft, verootmoedigt, en Zijn wegen bewandeld. Geef uw leven aan de Heere Jezus, geloof zijn woord  en geef Hem de controle over uw leven.   Godsvrucht is een van de vele geheimenisen die in de Bijbel staan opgetekend , je leest er vlot overheen misschien maar ze zijn er wel. Het was immers de Heere Jezus zelf die zijn dicipelen vertelde dat Hij nog veel te zeggen had maar dat ze dat op dat moment niet zouden begrijpen. Ondermeer dat deel heeft Paulus verkondigd, de aanvullingen op het evangelie van Jezus Christus. Johannes 16: 12-13. Hier kondigt de Heere Jezus de komst van de Heilge Geest aan. Die zoals bekend is door iederen ontvangen wordt door bekering. En de weg wijst in heel de waarheid.

lees het artikel op de pagina Het beoefenen van de Godsvrucht.

 

Of download hier het artikel.

Lees meer »
Week 39 2023

Psalm 23 God voorziet in al onze behoeften.

 

Psalm 23

Een psalm van David.

 

De Heer is mijn Herder

Mij zal niets ontbreken.

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

 

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijen; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen. 

 

 

God voorziet in al onze behoeften zoals Hij ons toezegd in Psalm 23.

Ook hier geld als wij geloven dat Gods woord waarheid is en God voorziet als wij Hem naderen en vertrouwen.

Ook deze Pslam is bij een actief geloof in dagelijks gemeenschap met de Heere Jezus. Het komt niet automatisch door te lezen of te weten, het is er als u zegt ja Heer u voorziet en ik vertrouw op u. Ongeacht de omstandigheden. Omstandigheden zijn van de wereld God staat daar boven want Hij is almachtig.

Het komt er op neer dat we ons zelf meer en meer overgeven aan Hem.

 

 

 

Lees meer »
Week 38 2023

Psalm 91 een beschermend schild.

 

 

 

Beschermd tegen alle onheil. Dat biedt God ons als wij verblijven in de schuilplaats van de allerhoogste.

Deze Psalm verwoord de bescherming die God biedt als u zijn woord geloofd en heilig leeft.

Gods beloften dus ook in deze Psalm worden actief in ons leven als we ze geloven en ons er op beroepen

door deze tekst hardop te lezen en te gebruiken in verschillende situaties. Er staat immers ook geschreven dat God ons nooit verlaat, als wij dit geloven. Zo ook de beloften in Psalm 91. In het algemeen wordt het woord van God actief in je leven als je erin geloofd en het aanneemt als waarheid. Dan wordt het een levende realiteid.

 

Psalm 91 is een aanbod van God het is een overeenkomst met de persoon die in zijn woord geloofd en vertrouwd op zijn beloftes zoals in Psalm 91 wordt gezegd. Het is God die tot ons spreekt en zijn beloftes kenbaar maakt. Hij belooft ons bescherming tegen alle onheil en pandemieen en aanvallen zowel overdag als in de nacht. Als wij dit geloven en actief beoefenen, door deze Psalm te bidden, of in te zetten in situaties die erom vragen.

 

Alle beloftes in de Bijbel zijn beschikbaar als we ze geloven, ongeacht onze omstandigheden kunnen we er een beroep op doen.

Zo ook voor de beloften in Psalm 91. Het is een prachtig aanbod voor u en voor uw kinderen, een waar je blij van wordt. 

 

"Geloven is een relatie onderhouden met God door zijn Zoon en Zijn woord

 en te vertrouwen ongeacht de omstandigheden. De bovennatuurlijke

werking van Gods woord werkt niet volgens de logica van de wereld."

 

De zegeningen van God zijn als een kado gereed om uitgepakt te worden. Want dan is er sprake van actief geloof

om alles met betrekking tot wat God voor ons heeft, werkzaam te laten zijn in ons leven. Psalm 91 is daarvan een voorbeeld. 

 

Efeze 1:3

"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus".

 

"Dank u Heer dat wij ons onvoorwaardelijk kunnen beroepen op uw beloften als wij geloven, en als we u betrekken in elk gebied in ons leven. Want uw woord is Geest, wat als levend water in ons leeft door uw Geest, want U bent een levende God."

Psalm 91:4 want u trouw is een schild en een pantser.

Amen

 

 

God doet u een aanbod om u te beschermen, ons aandeel in dit aanbod is dit te geloven en er in te wandelen. Dan wordt de bescherming actief en wandelt u dichtbij of dichterbij God. Dank daarom God voor zijn bescherming en geloof het!. opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Efeze 1:17.

 

Lees meer »

EXODUS 10 laat mijn volk gaan. Oordeel over de kerk.

 

Laat mijn volk gaan.

Exodus 10.

 

Dit is een dringende oproep, een profetie ontvangen van de Heere, voor de kerkleiders en Bijbel leraren van Nederland.

Juli 2023

 

God roept kerkleiders, voorgangers en anderen die het Evangelie verkondigen, in Nederland op om hun mensen niet langer gevangen te houden.

Geestelijk gevangen in een on-Bijbelse waarheid en een verdraaid Evangelie. Het is een oproep om u te verootmoedigen voor de Heer en uw mensen te laten gaan. De waarheid is niet van u of voor het bevorderen van geestelijke ontrouw, het wegdrijven van de Heere Jezus en de eeuwige duisternis, maar van iedereen en dient overeenkomstig te worden verkondigd ter ere en glorie van God zelf.

 

. Hij zal iedereen die de “waarheid” onderricht in zijn naam testen en ter verantwoording roepen. Iedereen die het woord van God onderwijst doet dit met een enorme verantwoordelijkheid, voor zichzelf maar ook naar uw mensen toe heeft u een verantwoordelijkheid, namelijk het behoud van hun ziel. Want de Heere Jezus is naar de aarde gekomen om te redden en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10. niet om te gronde te richten, maar om ze te behouden.

Lukas 9:10. niet om te gronde te richten, maar om ze te behouden. 

 

 Als mensen verloren gaan zonder te zijn gewaarschuwd dan wordt hun bloed van uw hand opgeëist. Ezechiël 3:18-21.

Het verdraaien van het Evangelie, de boodschap veranderen in een zoeker vriendelijke versie of een persoonlijke versie waardoor mensen niet tot bekering komen en verloren gaan wordt iedereen aangerekend die zich hieraan schuldig maakt en in de naam van onze Heer spreekt. “Want als u weigert mijn volk te laten gaan, zie dan zal ik morgen sprinkhanen op uw grondgebied brengen. Exodus 10:4-5.

 

De enige weg is terugkeer naar Gods woord, Zijn waarheid, roep iedereen op tot bekering en vraag vergeving voor het brengen van een afwijkende leer.  Aan God en aan de mensen wie u onderwijst. God is geen God die met zich laat zich spotten en zal dienovereenkomstig oordelen, landelijk en op persoonlijk niveau.

God is niet verandert in de loop van de eeuwen en laat ook niet met zich spotten.

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8.

 

In de nabije toekomst zal de Heere Jezus de kerk oordelen zoals is voorzegd in de Bijbel. vanwege het ongehoorzaam zijn aan het woord van God.

Deze aankondiging kunt u vinden in 1 Petrus 4:17a Want het is tijd dat het ooreel beginne van het Huis van God.

In de kerk van de toekomst en dat is nu, is geen plaats meer voor zonde en God zal zijn Geest uit storten als een verterend vuur. 

 Want Hij komt met de Heilge Geest en vuur. Hebreen 12:29. Voor een smetteloze bruid. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwlijk gegeven aan een man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. 2 Korinthe 2:11.

Als er nog zonde is in uw leven dan is het nu de tijd om dit op te geven en vergeving te vragen.

 

We leven in de eindtijd, dat moge duidelijk zijn het is daarom heel belangrijk om bij het woord van God te blijven en niet mee te gaan in de vele niet Bijbelse leringen die zijn onstaan de afgelopen twee duizend jaar. We worden hiervoor gewaarschuwd.

 

2 Petrus 3:17-18. U dan geliefden , omdat u dit van te voreren weet, wees dan op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastigheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij die heerlijkheid, zowel nu al. inde dag van de eeuwigheid.

Hier staat het duidelijk, groei in de kennnis en in uw relatie met de Heere Jezus.

 

 

Laat mijn volk gaan een aanzegging van de Heere over het oordeel wat over de kerk zal komen.

Lees meer »
Week 36 2023

Drie dagen duisternis en de plagen.

In de eindtijd zal er een periode zijn van drie dagen duisternis. Een tijd waarin de gehele aarde is gehuld in duisternis. Het maakt deel uit van de plagen die terug keren. 

In dez duistenis schuilt veel gevaar. U leest er meer over in het artikel.

 

Lees meer »

Stromen van levend water....

In de eindtijd zal er een opleving komen van het ware Evangelie, het woord van God. Het evangelie van de waarheid. Ook wel genoemd het levende water. Het is de Geest van God, de Heilige Geest die dit mogelijk zal maken. 

De oplevingen de betekenis van het levende water is in de Bijbel op verschillende plaatsen benoemd. Het levende water komt in een tijd waarin de waarheid ver te zoeken is en mensen dorstig zijn naar het verlossende woord. Wegens het verwerpen van het woord zal God zelf het vinden van het woord lastig maken. Dit is onderdeel van de oordelen die over de aarde gaan. De late regen is een zegen in tijden van chaos. 

 

Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het rode Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten.

Johannes 7:37-39

En op de laaste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij dan tot Mij komen en drinken.

Johannes 3:14

Johannes 3:maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.

 

Joel 2:23

 Want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid Die zal regen op u doen neerdalen, vroege en late regen in de eerste maand.

 

 

 

Inhet artikel over de aankondiging van het oordeel leest u over het oordeel over rabba. Het oordeel over de eindtijd kerk.

 

www.onzegezegendehoop.nl

 

 

Ga hier naar de download pagina  of de website

Lees meer »

Voorbede is een Bijbelse opdracht.

Voorbede voor iemand doen kan een opening geven voor de Heilge Geest om zijn werk te beginnen in iemands hart.

 

"Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen.

1 Thim. 2:1

 

Lees meer »
Week 35 2023

De doop van uw gehele huishouden.

Gods genade is groot.

 

 

De doop van iedereen in uw huishouden is een Bijbelse belofte. Het is de genade van God, ook voor uw kinderen, uw nageslacht. Handelingen 2:38-39.Er zijn meer schriftplaatsen waar gesproken wordt over de doop van het gehele huishouden.

Geloof in de Heere Jezus christus Handelingen 16:14-15 en 16:31. Zover rijkt de genade van  de Heere Jezus als we in Hem geloven en zijn geboden navolgen. Want geloof in Hem betekent ook geloven in Zijn woord en dit doen. 

Hieruit wordt ook duidelijk dat de waterdoop niet vereist is.

 

Een heerlijke toekomst.

Als we eenmaal in het Hemelse Jerusalem zijn dan leven we eeuwig met ze verder. 

Ik dank de Heilge Geest voor het onderwijs hierover zodat mijn ziel op dat punt rust heeft gevonden.

 

Want zoals de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken, voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere.

Jesaja 66:22-23. Openbaring 9:21-9.

 

Blijf ook voor u naasten bidden en vergeef anderen.

2 Korinthe 5-11

 

Alle artikelen vind u ook op de downloadpagina.

www.onzegezegendehoop.nl

Lees meer »
Week 34 2023
Week 33 2023

Gebed voor het verbreken van occulte banden

 

Kennis is vrijheid.

 

Dit gebed is een gebed tegen occulte belasting van een vloek of ban die over u is uitgesproken.

 

De vijand, duivel of satan heeft geen macht over u als u weet dat de Heere Jezus boven alle machten van de duisternis staat,

en u ook als u in zijn autoriteid gaat staan. Deze kennis geeft ons de macht om ons te bevrijden van occulte belasting.

 

U vind hier ook een artikel met mogelijke oorzaken van occulte beinvloeding. En hoe deze te voorkomen.

Satan maakt gebruik van het ontbreken van kennis over geestelijke oorlogsvoering en het gebrek aan kennis over de positie van een christen ten opzichte van de wereld en de geestelijke strijd, terwijl deze kennis in de Bijbel is te vinden. Hij weet dat we macht hebben en kracht. We zijn ook verzegelt met de Heilge geest en beschermd dor het bloed en daarom heeft hij en zijn dienaren geen macht over ons. Het kan wel zo lijken door aanvallen op ons denken en gedoe in huis of anders. Hij heeft geen enkele macht over u. Het kan echter wel gebeuren als we geen weet hebben van zijn invloed op ons leven. We zoeken dan naar oplossingen voor onze vragen en problemen bij iemand anders dan de Heilge Geest. 

De heere Jezus heeft ons de macht gegeven om alles te weerstaan en te verwerpen. We kunnen wel de deur open zetten voor de duisternis als we in zonde leven. Ook is het mogelijk dat u zonder er erg in te hebben onder een vloek bent gekomen door allerlei verschillende redenen. Geen nood het is te verbreken. Als we in Christus zijn zijn we vrij ook van gebondenheid als we deze verbreken en ons zelf vullen met de kennis van zijn woord.

 

Zonder deze kennis is het in de opkomende antchristelijke wereld onmogelijk om staande te blijven of genoeg onderscheidings vermogen te hebben. Versterk uw innnerlijk door uw geloof op te bouwen in Jezus.

 

Het neerhalen van bolwerken is een onderdeel van het christelijke leven, deze bolwerken bevinden zich meestal in ons denken.

Onze wapenuitrusting is ervoor om dit te kunnen volbrengen en we worden bijgestaan door God.

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbreken van bolwerken.

2 Korinthe 10:3-

 

 

De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw allen. Fill 4:23.

 

De sleutel naar een overwinnend leven is een persoonlijke relatie met God en te wandelen in zijn wil en beloften.

Deze beloften om ons te beschermen zijn te vinden in de Bijbel zoals in de Psalmen. Geloof in het woord activeert uw geloof.

De beloften worden werkelijkheid door de mate van ons geloof het is geen automatisme. Dit geld voor bescherming en aanvallen van de vijand. 

De bijbel is waarheid, twijfel aan de waarheid brengt stagnatie in de beloften. Het is geen platte tekst maar een levend woord van een levende God. De vijand wil verhinderencdat we geloven en hopen. Bestudeer daarom uw Bijbel en breng alles bij de God.

Mijn volk gaat ten onder door het gebrek aan kennis staat geschreven in de Bijbel. Des te meer redenen om zelf u Bijbel te bestuderen en in actie te komen tegen de aanvallen. 

 

Lees meer »
Week 31 2023

Profetie een toelichting

Welkom op de pagina over profetie, u kunt hier lezen waarom profetie heden ten dage nog van belang is. het is Gods manier om te waarschuwen en om duidelijk te maken wat God belangrijk vind zodat Hij geeerd wordt in ons leven en door ons leven. De beloning hiervoor is eeuwig leven. 

Deze tekst , die u kunt downloaden maakt het hopelijk wat inzichtelijker. 

Want het getuigenis van de Heere Jezus is de Geest van de profetie Openbaring 19:10.

Lees meer »
Week 24 2023

De zegeningen van de verlossinging.

 

Efeze 1

 

De zegeningen van de verlossing.

Terwijl we hier op aarde zijn kunnen we al deelhebben aan de zegeningen die de bekering met zich mee brengt. Dit is mogelijk door de Heilige Geest. We zijn onderweg om nieuwe mensen te worden, van binnenuit, bestemd voor de eeuwigheid in Christus. Prachtig verwoord door de Apostel Paulus. De gebeden in dit artikel brengen ons dichterbij de ware aard van Christus en wie wij zijn in christus.

 

 

Lees meer »

Geen goedkope Genade

De genade voor vergeving van zonden

en het proces van heiliging is geen makkelijke weg.

U leest het in het artikel of op de pagina van de website.

 

Zonder bekering is er geen sprake van vergeving van zonden en het ontvangen van de Heilge Geest. Genade is het aanbod van God om zonder werken vergeving van je zonden te krijgen, alleen door Jezus Christus is dit mogelijk. Genade is niet bedoelt om een onheilige leefstijl te rechtvaardigen. Handelingen 2:28-29.

 

 

Jesaja 59:1-21. Zie de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, 

 

 

 

Lees meer »
Week 23 2023

De Heilge Geest

Er zijn drie getuigen op de wereld die het Evangelie verkondigen. De Geest, het water en het bloed.

Johannes 5:8.

                           

 Ik zal het hart van steen uit uw lichaam nemen en een hart van vlees geven. Ezechiël 36:25- 27

De Heere Jezus roept iedereen die is afgedwaald van Hem, en Hij ontvangt u met open armen.

  deHeere Jezus is ook liefde en vergeeft. “Als u mij liefhebt, neemt dan mijn geboden in acht". 

En ik zal de vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid namelijk de Geest van de waarheid  Johannes 14:15-31.

 Lukas 21:3

 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen staan voor de Zoon des mensen. 

Zonder de Heilge Geest zal het lastig zijn om de dingen die over de wereld komen te weerstaan of te kunnen onderscheiden. Het is niet voor niets dat de Heere Jezus heeft gezegd dat Hij ons niet als wezen zou achterlaten. Zijn Geest is onder ons. Johannes 14.

 

 

Lees meer »
Week 22 2023

Het dal van de dorre beenderen

Het dal van de dorre beenderen Ezechiel 37.

Deze profetie is gericht aan iedereen die nog slapend is en tot het leven worden geroepen door de Heer. 

Wordt wakker en hoor de roep van de Heer. Want de tijden zijn ernstig. 

 

www.onzegezegendehoop.nl

www.onzegezegendehoop.nl

Lees meer »