Van harte welkom op de blogpagina. U vind hier de meest recente berichten op een rij. Het betreft aanzeggingen van de Heer en daaruit voortvloeiende  Bijbelstudies. God heeft een eigen kalender en Zijn waarheid om u te vertellen wat Hij vraagt om behouden te blijven of te worden.  De gebeurtenissen op Zijn kalender staan  vaak niet op de kalender van de wereld. Het is de wens van God dat iedereen behouden wordt, eeuwig leeft en niet verloren gaat. Vandaar deze artikelen, zodat u dichterbij God leven gaat en u niet verrast wordt door de gebeurtenissen die komen gaan. En dat u waardig geacht wordt om te kunnen staan voor de Zoon des Mensen.

Lukas 21:36 Waak dan ten aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden, te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des mensen.

Alle glorie voor deze artikelen en website zijn ter Glorie van God.

Gods engelen als dienende geesten.

God heeft engelen geschapen om ons te helpen op ons levenspad. Dienende geesten worden ze genoemd. Ze verdienen meer aandacht en erkenning van het feit dat ze ons helpen op manieren die we zelf niet altijd door hebben,  ze zijn door God gezonden.

Lees meer »