De tien geboden weggedaan in een ceremonie. Het einde van de eeuwen is inzicht.

Gepubliceerd op 5 oktober 2023 om 12:11

De vorming van de wereld religie is in volle gang. Het ligt op schema en zoals is geprofeteerd; als het getal van de afvalligen (gelovigen) vol is dan verschijnt de antichrist. Daniel 8:23.

 

Wegvallen naar de antichrist.

Openbaringen13:2

 

 

Onlangs zijn de tien geboden uit de bijbel, Gods geboden, weggedaan in een seremonie op de berg Sinai, deze ceremonie werd bijgewoont door de paus en andere religieuze leiders.

Het is een teken van de tijd, een belangrijk keerpunt. Het weg doen van de tiengeboden is een stap in de richting van het ijzeren tijdperk waar we langzaam in worden gemanipuleerd. Het is voorzegd in Daniel 8:23.Dat als de afvalligen, (van hun geloof). de maat hebben volgemaakt, het aantal is bereikt wat God heeft vastgesteld, er een medogenloze koning zou opstaan. Howel er nog wel gaat gebeuren voordat dit zover is er een lichtpunt waar te nemen in deze duistere wereld namelijk de komst van de Heere Jezus. Dat is onze gezegnde hoop en waar we kracht uit kunnen putten. Vrees niet , Jesaja 41:10 . 

De vervolging van Christenen zal o.a gebeuren op grond van de Noahide wetten. Een aantal niet Bijbelse wetten die bedacht zijn door rabbi's om de wereld te verlossen, door het invoeren van deze wetten. Het klingt heel vriendelijk maar het wordt lastig om ze te houden en bij niet naleving wordt de strengste mogelijke straf opgelegd die denkbaar is, het zijn wetten om christenen te vervolgen maar ook anderen die niet kunnen of willen voldoen aan deze wetten.

De wereld wordt echter niet verlost door mensen of hun eigen inspanningen. De verlossing van de mens en de wereld komen van de Heere Jezus. Dit is door God zo bepaald, we zien in de wereld wat er in de Bijbel staat geschreven. Dank God daarvoor. Als u zich wilt voorbereiden op de grote verdrukking en andere aangelegenheden oefen dan in de Godsvrucht

Want wie hem verwacht geeft hij kracht Jesaja 40:29-30.  Jesaja 40:31 Maar wie de Heere verwachten..

 

 

Http The Sinister Noahide Laws
PDF – 1,3 MB 53 downloads