Godsvrucht de weg naar intimiteit met God, en de weg naar de Hemel.

 

De Godsvrucht is het resultaat van het dicht bij God leven, door zijn geboden en wil na te leven voor Zijn eer en Glorie, door zelf verloochening.

De "gereedschappen" of sleutels hebben we gekregen toen de Heere Jezus deze sleutels aan Paulus heeft gegeven die Hij vervolgens in de brieven aan de eerste gemeenten heeft beschreven en geopenbaard. Mattheus 16:19 En ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen geven. De gemeente in de eindtijd die zal ontstaan, zal gebouwd worden op de waarheid en volgens Gods eigen voorschriften.

Hieronder kunnen we onder ander de geheimenissen van God rekenen zoals de Godsvrucht ook een geheimenis was. Het is een van de sleutels om God te eren met ons leven. Voor mij persoonlijk de mooiste manier om God te dienen. Door Lichaam, geest en ziel aan hem over te geven, Hij is immers de schepper ervan en door terugkeer naar Hem geef ik mijn alles in Zijn handen. 

De gemeente in de eindtijd, die zal ontstaan, zal gebouwd zijn op de waarheid, de rots en volgens Gods voorschriften.

 

Download hier de volledige tekst

en verdiep en uw geloofs leven en relatie met de Heere 

Jezus.

 

 

Godsvrucht
PDF – 202,7 KB 78 downloads