“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft,

Hem zal Mij vader liefhebben; en ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren”.

Johannes 14:21-22.

 

 

Geen goedkope Genade.

Welkom op de pagina over Genade.

 

 

Er is in de Bijbel nergens geschreven dat de verzoening met God en het proces van heiliging makkelijk zou zijn.

Het aanbod van verzoening wat de Heere Jezus aan ons doet, is een prachtig geschenk. Het betekent ook dat we daarmee het proces van heiliging in willen gaan, we zeggen ja tegen Zijn wil voor ons, namelijk herenigd worden met Hem door te dienen, zijn geboden na te leven, en overwinning op de zonde te behalen om eeuwig te kunnen leven met Hem. Dit proces is de noodzakelijke heiliging die ons een plek in de eeuwigheid verschaft.

Heiliging is mogelijk door onze wil om voor Jezus te leven. Als we tot de Heere Jezus gaan dan geven wij ons leven aan Hem, concreet betekent dat we Hem de regie over ons leven geven. Dat klink gemakkelijk maar dat is het niet. Hoewel we na de bekering op weg zijn om geestelijke mensen te worden zal ons eigen ik of vlees steeds weer blijven strijden om de eerste plaats. Afhankelijk van de persoon zal dit voor de een lastiger zijn dan voor de ander. Een andere factor, is de strijd met de duisternis, satan wil niet dat u, hoewel overgezet, dat u overwinnaar blijft. En toch is dit mogelijk! Hij heeft geen recht meer op u maar zal het toch proberen. Jezus Christus heeft macht over alles, de hemel, de aarde en machten en krachten van de duisternis. We zijn in goed gezelschap.

 

 Bekeren betekent niet dat we niet weer zondigen, het betekent wel dat we deze zonden dan belijden. Dit is een dagelijks terugkerend gebruik, tot we ontslapen of tot we de zonden hebben overwonnen. Daarna is van belang alert te blijven en dichtbij de Heere Jezus te blijven wat de omstandigheden ook worden. De Heere Jezus bouwt ons op in het woord en karakter. Alleen Hij kan dit omdat Hij u kent en zijn geest in ons leeft, het is een heel persoonlijke relatie.

Bij moeilijkheden weet Hij de reden waarom zaken ons overkomen. Als we getest worden dan weet Hij waarom, het is aan ons hoe we er mee omgaan. Willen we antwoorden dan gaan we naar Hem, Zijn Geest zal het je duidelijk maken.

Alleen Hij kan ons beschermen, als wij actief meewerken. Door trouw te zijn, het woord te bestuderen, te bidden, zelfcontrole, en nederig te zijn.

 Nederigheid is een voorwaarde om te kunnen groeien en meer als de Heere Jezus te worden. Lukas 14:11, Mattheus 18:4. Al de wijsheid in de Bijbels wijsheid uit de hemel, en daar kan geen aardse wijsheid iets tegen inbrengen. Koop daarom uw goud bij de Heere Jezus en wordt niet als de vijf maagden uit Mattheus 25 die hun olie, het geestelijke voedsel bij anderen hebben gekocht dan bij de Heere Jezus.  Als Jezus worden is zonder zonde zijn zoals hij dat zelf ook was.

 

Openbaring 3:18-19.

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf u ogen met ogenzalf opdat u zult kunnen zien”.

 

Een oproep om te bekeren en nederig te worden, uw zonden af te leggen (witte kleren aan doen) en uw geestelijk leven (naaktheid) te verrijken door Zijn woord, uw ogen te openen om de dingen te kunnen zien die ertoe doen. Want hoewel rijk in spullen en kennis kan een mens toch nog in armoede leven als er geen geestelijk leven is. De engel van de Heer spreekt hier tot de gemeente van Laodicea. Een vooruit schouw naar de huidige tijd. Er staat ook geschreven dat we een keuze moeten maken, heet of koud. Er is geen tussenweg bij de Heere Jezus, je kan niet de wereld dienen en Hem. Wie vrienden van de wereld wil zijn en Hem wil dienen komt bedrogen uit. Jacobus 4:4. Neem de waarschuwing van de Heere Jezus dan ook serieus.

 

Openbaring 19:8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiliging.

Bedroef de Heilige Geest niet.

 

Als we gehoorzamen ontvangen we de Heilige Geest, Handelingen 2:38-40.

 Er staat geschreven de heilige geest niet te bedroeven, dit gebeurt als we ons ons bezig te met onheilige zaken, zeker als het bewust gebeurt.

Belijd uw zonden elke dag. Als het bewust gebeurt ook en het niet lukt om te stoppen, vraag hulp van de Heere Jezus om u te verlossen van deze zonden, en de kracht om het vol te houden, want er is geen ruimte voor zonden in de hemel. En op eigenkracht lukt het vaak niet om te stoppen. Het kan zijn dat er sprake is van een demonische invloed en die kan alleen verbroken worden door de Heere Jezus door iemand met genoeg geloof, in zijn naam.

 Het vervelende van zondigen is dat daarmee ruimte gegeven wordt aan demonisch invloeden, en daarmee ook een verwijdering van God omdat het hart verhard en op een gegeven moment is er geen weg terug. God geeft u dan over aan uw verharde hart.

1 Romeinen 28.

 

De Heere Jezus wil u graag vergeven maar dan moeten wij wel meewerken.

Jesaja 59:1-21. Zie de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen,

en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God.

 

De vergeving van zonden is geen automatisch doorlopend abonnement. Elke dag weer inchecken betekent dat je dichter bij de Heere Jezus komt en de relatiedoor Zijn Heilige Geest hechter wordt.

 

De Heere Jezus zegt: Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen.

 

 Mattheus 10:39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden.

Hier staat het, als we ons leven vinden, de Heere Jezus, verliezen we ons eigen leven.

 

Als we besluiten om de Heere Jezus te volgen kunnen we niet ons oude volhouden, we veranderen en “verliezen “veel wat ons bindt aan het oude leven. Dit is soms lastig maar zeker gunstig omdat we deze oude zaken niet mee kunnen nemen naar de hemel. We kunnen niet gelijkvormig zijn aan de wereld. En niet alles wat vanuit ons verlangen of begeerte goed lijkt, is ook goed voor ons. We worden een nieuwe creatie een nieuw zelf. De oude en de nieuwe mens zoals beschreven in kolossenzen 3:10.

 

 Wil je niets verliezen dan verlies je je eeuwige leven.

 

Wil je leven dan hoort stoppen met zondigen daar ook bij. Anders ben je net als een persoon die zich niet bekeerd heeft en op weg is naar een leven zonder God en geliefden in het leven hierna. Het kost je dus wat, deze omkering of bekering. Je krijgt er veel meer voor terug dan je nu kunt weten of beseft op het moment van strijd met jezelf. Ieder mens heeft een verzameling levenservaringen die we achter ons moeten laten of accepteren om door te kunnen gaan. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt is Mij niet waard. Mattheus 10:38 Het is een radicale stap die je neemt. Jezelf verloochenen Lukas 9:23. Hij zei tegen al “Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen”. Lukas 9:57:62.

 

We kunnen beginnen om ons leven aan de Heere Jezus te geven en tegen Hem te zeggen Heer ik geef mijn leven aan u en vraag vergeving van mijn zonden, ik vertrouw u alles toe, in de wetenschap dat u weet wat goed voor mij is want alleen u kent mij. Geef vervolgens alles aan de Heere Jezus en laat het zelf doen maar gaan. Leef zoals de Heere Jezus dit beschrijft in de vier evangeliën, de nieuwe wijn. De smalle weg. Dan ben je op de goede weg….

 

Als er zich hoopvolle dingen ontwikkelen dank daar dan voor en bij problemen kun je de Heere ook prijzen voor zijn goedheid omdat hij ook in die tijd bij je is en hij aan de oplossing werkt. Blijf altijd je aandacht op Hem houden en focus nooit op je problemen. Problemen ontstaan meestal in ons denken en dat is ook een gebied wat we kunnen veranderen door te vertrouwen. En vergeet niet dat satan ook nog een schepje bovenop onze problemen wil doen door onze gedachten te voeden met allerlei afval. Bedenk dan dat de Heere Jezus meer macht heeft dan satan en dat u onder de vleugels van de Heere Jezus schuilt, psalm 91. Verwerp deze gedachten in de naam van de Heere Jezus, doe dit hardop in, geloof.

 

 De beloften die God doet aan Zijn kinderen zijn beloften die net zo robuust zijn als de rots waarop u nu uw leven wordt gebouwd. God komt altijd zijn beloften na, niet altijd op onze tijd en daarmee word je trouw en geloof getest. Het kan zijn dat de omstandigheden voor een volgende stap of oplossing nog niet perfect zijn. Wat het ook is vertrouw en prijs de heer. Dan ervaar je ook de vrijheid die geloof met zich meebrengt. Overgave is vrijheid.

Lukt het niet om u over te geven? Bid dan of de Heere Jezus u hierbij wil helpen. Het is een dagelijks gebeuren om jezelf weer opzij te zetten en God op de eerste plaats te zetten.

 

Ontwikkel ook de gewoonte om bijvoorbeeld te vragen voordat de dag begint wat je Zijn wil voor jou is die dag.

Zo leer je de Heilige Geest te gehoorzamen, en in de geest te wandelen, te doen wat we zelf niet kunnen overzien.

 

In Romeinen 8:18-30. Schrijft Paulus bemoedigende woorden over het lijden en de moeilijkheden die we op ons levenspad tegenkomen. We hebben een helper en trooster in de Geest van de Heere Jezus. Romeinen 8:26 en vergeet niet dat Hij u van tevoren heeft gekend om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Romeinen 8:29-30.