Het woord van God is levendig en krachtig,

En scherper dan een twee snijdend zwaard:

Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken.

 En het Is in staat de opvattingen en gedachten van

Het hart te ontleden.        Hebreeën 4:12

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                           

Waarom zonde gevaarlijk is

De gevolgen van zonde en de bevrijding

Van zonde

 

 

 Redding of behoud is geen werk.

Er gaat een leer rond die verkondigt dat stoppen met zondigen, werken is voor je behoud.  En door werken voor je behoud word je niet gered. Althans dat is de kern van deze leer.

Deze leer komt niet voort uit de Bijbel, Gods waarheid. Het is een leer die bijna de gehele Bijbel negeert. Het is de leer van de valse Jezus, die gepredikt wordt. Het is de leer die de oordelen van God over de wereld negeert, en de nog niet vervulde profetieen, oordelen die komen vanwege alle zonden. Op deze pagina bekijken we gevolgen van het zondigen voor uw huidige leven en waar u uw toekomstige verblijf plaats vind.

 

Werken 

Werken voor je behoud is inderdaad niet nodig als het betreft de vergeving van zonden. Daarvoor is de genade bedoelt, want we kunnen er niet voor werken, het zou onmogelijk zijn. Daarom heeft God besloten om Zijn zoon te sturen. Om daarmee af te rekenen.

We vragen om vergeving van onze zonden aan de Heere Jezus en keren ons af van onze oude levensweg en ook van de zonden, het is ook gaan leven voor God en niet meer voor jezelf. 

 Daarom wordt er van de desbetreffende persoon verwacht dat Hij of zij heilig gaat leven. Zodat er op een gegeven moment geen zonde meer bestaat in het leven van de bekeerling. En als we wel zondigen dan wordt dit weer beleden en krijgen we vergeving voor de zonden. Want we blijven zondigen. Dit is geen werk maar de weg naar heiliging. Werken is religieus zijn of doen voor je behoud. De uitleg over “werk” betreft alleen het verkrijgen van vergeving voor je zonden. Niet het “werken” aan je heiliging, niet te leven naar het vlees maar naar de Geest. Hoe dit in zijn werk gaat lees je in het nieuwe testament. De bovenstaande leer  kom je in heel de Bijbel niet tegen.

Ook mensen die 20 jaar geleden hun zonden hebben beleden zijn niet zonder zonde en moeten weer vergeving vragen. Er zijn een paar Bijbelsteksten die uitgelicht worden door de verkondigers van deze leer en vergeten te vertellen dat uw ziel hiermee gevaar loopt. Lees en handel daarom naar wat er in de Bijbel staat dan heeft u zekerheid.

 

Jeremia 6:16-18 Zo zegt de Heere:

Ga staan op de oude wegen, en zie vraag na de oude paden, waar toch de goede weg is, bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet. Ik heb wachters over u aangesteld Sla acht op het geluid van de bazuin! Maar zij zeggen daar slaan wij geen acht op.

 

Zondigen tegen God

Als wij zondigen dan zondigen we tegen God. Ook zetten we de poorten open naar demonische krachten en het oordeel van God over onze zonden, we verwijderen we ons zelf daarmee van God en de zonde kruipt verder in uw hart, dit gaat hand in hand het ene sluit het andere niet uit. We geven ons over aan iets wat op zich leuk lijkt en plezierig maar het is van korte duur omdat we ons eeuwige leven er mee verliezen.

 Het kan op een punt komen dat u niet meer terug kunt of zelfs depressief raakt of wanhopig wordt, alles wil opgeven en overgeven aan het zondigen. Daarom is het goed te weten dat het woord van God u helpt met deze vaak geestelijke strijd.

Zonde is niet alleen tegen Gods verordeningen ingaan, maar het geeft ook ruimte aan de demonische krachten om verder uw leven binnen te komen. Dit kan fysiek of geestelijk zijn. Het is ontrouw aan God en gevaarlijk. Mensen voelen zich veroordeelt als je over zonde praat, terwijl het nu juist geen veroordeling is maar een waarschuwing van God. Het is confronterend, het dwingt je om naar je zelf en je relatie met God te kijken. Het heeft een doel en dat is de creatie van de nieuwe mens die u wordt na uw bekering. Een vrij mens in de Geest en ziel.

 

Zondigen bedroeft de Heilige Geest.

Het is volgens de Bijbel mogelijk om uit genade te vallen maar ook om de Heilige Geest te verliezen als u blijft zondigen, de Heilige Geest zal u ervan overtuigen de zonde op te geven en als u dit niet doet of inmiddels niet meer zelf kunt, (door de openingen naar de duistere wereld) dan zal de Heilige Geest zich terugtrekken en kan van u vandaan gaan. De zegeningen van God worden erdoor geblokkeerd. Het heeft vele gevolgen.

Dit heeft natuurlijk dramatische gevolgen want leven zonder de Heilige Geest is heel lastig, je voelt het vanzelf als je eens een dag niet bidt of de Bijbel niet leest of gewoon aan God denkt. Dat kan niet het is niet mogelijk om uit contact te gaan zonder dat je je onprettig voelt. Dat wordt dan een permanente werkelijkheid. Koning David smeekte God in Psalm 51:13 om niet zijn Geest van Hem weg te nemen.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van Mij weg.”

 

Bescherming

We hebben de Heilige Geest nodig voor onze bescherming tijdens dit verblijf op aarde, het is ons zegel van God (openbaringen 9:4) die we in de komende jaren hard nodig zullen hebben. Tijdens oordelen zal het ons beschermen, het is een teken om onze deur voorbij te gaan. Zeker tijdens de drie dagen van duisternis.

De Heilige Geest beschermt ook ons huis en de omgeving waar wij wonen en onze geliefden. Als er van “buitenaf” gezien wordt dat er “deuren” open staan dan komen de niet uitgenodigde gasten daar naar binnen. Er komen gaten in de bescherming.

In de Bijbel word veelvuldig gesproken over de vijand en het beschermen hier tegen met de Helm van de hoop op zaligheid en de hele wapen uitrusting van Christus. Dit is niet zo maar genoemd dit is omdat wij in een donkere wereld leven. We moeten ons wapenen tegen demonishce invloeden door geen deuren open te zetten.

Dat is in deze dagen niet zo makkelijk maar wel te doen. Het leven van een Christen is nu eenmaal lastig in een wereld die duister is. Vele verleidingen liggen op de loer. De verleidingen beginnen meestal in onze gedachten en komen binnen via onze ogen (wat we zien) en onze oren (waar we naar luisteren).

 

Kan een christen bezeten raken?

Een Christen kan bezeten raken als hij of zij blijft zondigen waardoor de Heilige Geest zich terug trekt, er komt steeds meer ruimte voor demonische activiteid in uw geest of lichaam. De strijd is soms erg fel en hardnekkig geef u dus niet over aan de zonde. Een christen die de Heilige Geest niet heeft omdat er geen bekering heeft plaats gevonden kan ook een andere geest ontvangen. Het voorbeeld van de doop door de Heere Jezus en die van Johannes maakt dit duidelijk. In Handelingen 19:1-20. Lezen we dat het mogelijk is om met een andere Geest gedoopt te worden dan de Heilige Geest.

Als u overgezet wordt uit het koninkrijk van de duisternis naar Het Koninkrijk van het licht dan zal Satan u niet zomaar laten gaan. Hij zal proberen u terug te krijgen in zijn macht en proberen u te vernietigen, zonde is een wapen van hem om dit te bereiken.  Hij is immers de vader van de leugen, en mensendoder, als u zich bekeerd begint deze strijd.

Samenvattend:

Zonde is rebelie tegen God en je verliest het eeuwige leven door te zondigen.

Zonde maakt ons ontvankelijk voor de werken van satan. De Heilige Geest wijkt,

De bescherming neemt af.  

Zonde verhard je hard.

God geeft je over aan je zelf als je niet stopt. Dit zal niet direct gebeuren maar het

Is wel mogelijk vooral als je bewust blijft zondigen. Judas 1:4. Het is misbruik maken van de genade.

Openbaringen 22:15. Maakt ook nog eens duidelijk wie het Koninkrijk niet binnen kunnen gaan.

 

 

Stoppen met zondigen is niet alleen bedoelt om regeltjes te op volgen het heeft geestelijke consequenties als we zondigen, het is een van de redenen waarom het pad zo smal is. God waarschuwt voor de gevolgen in zijn woord. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat en roept daarom op om te stoppen met zondigen.

Bekeren is veel meer dan genade ontvangen voor uw zonden uit het verleden het is geen

vrijbrief om te gaan of blijven zondigen. De Bijbel is er heel duidelijk over.

De eerste stappen naar volwassen geloof komen met vallen en opstaan, totdat je genoeg kennis hebt en dan wordt er ook meer van je veracht. Tijdens dit proces kun je gerust om vergeving vragen God zal je die heus wel schenken.

Romeinen 15:2

Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

 

De vreze Gods.

Hoe kan het dat we zondigen en daarmee door willen gaan of er zelfs helemaal niets over willen horen? Dit kan komen door het ontbreken van de vreze Gods, het respect en ook ontzag voor God, of het ontbreken van kennis over de gevolgen van zondigen. want hoewel Hij liefde is Hij ook rechtvaardig en hebben onze daden gevolgen, nu of in de toekomst. Een gezonde vrees is dan heel erg gezond en daar begint ook de wijsheid want je wilt God eren en daarbij helpt het te weten dat het goed is en prettig om naar zijn wil te leven.

Overgave

Want dat is ook een onderdeel van het nieuwe verbond wat ieder mens maakt met de Heere Jezus, als je naar Hem toe gaat, je geeft je leven in zijn hand je bent duur betaalt op Golgotha, en niet meer van jezelf.  We worden geacht naar zijn wil te leven. Daarbij past ook het zondigen niet. Het goede nieuws is dat het mogelijk is om overwinnend te leven voor Jezus als wij ons helemaal overgeven aan Hem.

Het is lastig, in het begin, want je oude natuur komt in opstand, bidt ervoor en vraag aan de Heer of hij je wil helpen om je over te geven aan Hem. Jezus heeft je lief en Hij wil je helpen hiermee.

We leven een leven gehoorzaam aan God en daar past onze oude natuur niet meer bij dat is verleden tijd. Het andere is ongerechtigheid leest u Romeinen 6:16-17.

 

Bedenk ook dat je bent overgezet in de wereld van licht en dat is een Heilige plaats!

 

Psalm 34:12

Kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des Heeren leren.

 

Hij kan ons niet opnemen in zijn Koninkrijk als we niet rein zijn. In openbaringen lezen we dat er mensen in de Hemel aankomen die hun gewaden wit gewassen hebben in het bloed van het Lam, zij hebben vergeving gekregen en zijn volkomen rein. Ook wordt er duidelijk gemaakt in openbaring 22:15.

Wie niet het Koninkrijk der hemel binnen gaan.

 

1 Petrus 1:16

Want er staat geschreven: Wees Heilig, want ik ben Heilig”. En als u Hem als Vader aanroept: Die zonder aanziens des persoon naar iemands werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap.

 

Voor de komende tijd

De zonde die in ons leven is staat de uitstorting of het ontvangen van de Heilige Geest in de weg. Dat is logisch de Heilige Geest wil in een schoon huis wonen.

Genoeg is genoeg

Als u wilt stoppen met zondigen stop er dan gewoon mee, vraag om vergeving  en om kracht dit vol te houden, de ene zonde is makkelijker op te geven dan de andere. Liegen kun je makkelijker laten dan seksuele zonden of drank en drugs gebruik. Hierbij zijn andere partijen betrokken die vanuit een andere wereld, een onzichtbare wereld, actief betrokken zijn. Dit geld voor veel verslavingen. Je geeft je over aan de lusten van de demonen. Het is misschien een verschrikkelijk beeld maar wel de waarheid.

Het is lastiger om je hiervan te bevrijden want er is in principe toegang verleent en dat moet verbroken worden in de naam van de Heere Jezus. Maar het is zeker niet onmogelijk als de wil en geloof er maar is.

 

 

Als u wilt stoppen met zondigen dan kan dit door het te laten en kracht te vragen aan de Heere Jezus.

Hij geeft je de kracht maar ook inzicht en maakt dat je vergeving vraagt voor de zonde. Deze vergeving is noodzakelijk voor het

Reinigen met door zijn bloed.

 

De opluchting van het vragen om vergeving.

Als we de Heilige Geest in ons is dan zal deze ons

Overtuigen van zonden en ook van het vragen van vergeving.

Het blijft knagen tot de stap naar de Heere Jezus is gezet en om verging

Is gevraagd. Het zal verlichting brengen, ruimte voor blijdschap en het schuldgevoel is verdwenen.

Uw relatie is weer zuiver.

 

Laten we de Heere Jezus danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan

En Hem koning over ons leven maken en geen kanalen voor de vijand meer zijn of van onze ziel.

 

 

 

Waarom Is Zonde Gevaarlijk ?
Word – 66,6 KB 37 downloads