• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • Jezus houdt van u.
Hartelijk Welkom » De Heilige Geest

De Heilige Geest.

Op deze pagina leest u meer over de Heilige Geest, de Heilige Geest die voor iedereen beschikbaar kwam na de kruisiging van de Heere Jezus en die een belangrijke rol speelt bij de verkondiging van het Evangelie. Ook voor leiding in uw leven speelt de Heilige Geest een  belangrijke rol.

De Heilige Geest; geen persoon, maar de Geest van God.

De belofte van de andere Trooster.
De Heilige Geest is de Trooster die God je stuurt op het moment dat je je bekeert. Johannes 14:19 "En ik zal de vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in Eeuwigheid, namelijk de Geest van Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem want Hij blijft bij u. De geest van Waarheid staat er  en wie is de Waarheid?


De Heilige Geest is dus in je na je bekering, dit lezen we ook in Handelingen 2: 38", Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en u ontvangt de gave van de Heilige Geest.


Zo eenvoudig is het en nu kan de Heilige Geest je gaan helpen om je innerlijke te veranderen en meer te gaan lijken op Jezus. Dit is natuurlijk een proces en dat kan lastig zijn want je zult veel los moeten laten dat vooral. En je leeft niet meer voor jezelf, maar voor Jezus omdat Hij je vrijgekocht heeft en betaalt met zijn bloed.


Wat doet de Heilige Geest voor je?

De Heilige Geest is je geestelijke geweten.

Maakt bewust van zonde, zodat je er mee kan stoppen te zondigen.

Helpt bij het bidden naar de wil van God. Romeinen 8: 26-27

Lijd je op de weg die je moet gaan.

Help bij het Bijbel lezen en te begrijpen. "Hij maakt God woord levend in mij Efeze 6:18".

De Heilige Geest verheerlijkt Jezus. Johannes 16-14.

Verzegelt en beschermt je dus voor onheil. Zoals geestelijke vijanden.

En door Hem is de liefde van God in mijn hart uitgestort. Romeinen 5:5.

Als de Heilige Geest in u is dan kan Hij uw innerlijk gaan veranderen, het is de Geest van God en Hij kan u veranderen van binnenuit.


Kortom, de Heilige Geest helpt je bij je wedergeboorte en veel andere zaken. "Maar Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt". Handelingen 1:8

 

Aanbidding

Je kunt de Heilige Geest danken en eer even voor wat Hij doet in je leven. Dat kan in gebed of zomaar door het uit te spreken. Via de Heilige Geest kun je ook God eren. In de Geest bidden of profeteren.


Dan zijn er nog de vrucht van de Heilige Geest: Gelaten 5: 22-26.


Bescherming van de Heilige Geest.

Efeze 1:13-14

In Christus bent u, door uw geloof, gemerkt met het zegel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden.

Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Dus stop bijvoorbeeld met zondigen.


Kiest u voor de Waarheid dan bent u vrij en zult u eeuwig leven!