De late regen een handreiking in benauwde tijden.

Gepubliceerd op 21 december 2023 om 12:15

De late regen voor de laatste dagen.

 

De late regen is een opleving of terugkeer in de eindtijd naar de eerste gemeente, de eerste gemeenten die volgens het woord van God bijelkaar kwamen, zoals de gemeente in Korinthe en Efeze. Een gemeente waar Chrisus het hoofd van is en Zijn Heilge Geest aanwezig is. 

Gebaseerd op de geboden van God en de gehele schrift vlak voor de wederkomst en tijdens veel rumour in de wereld. Mensen gaan op zoek naar de waarheid.

Jesaja 44:3.5. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.

Het is een zegen van God, een handreiking, deze gemeente zal vervolgt worden want zij onstaat temidden van het opkomende (ijzeren) beest systeem waar ieders geloof getest wordt. 2 Korinthe  4:9. Wij worden vervolgt maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.

 

Zalig is de man die verzoekingen verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

1 Jacobus 12. Openbaring 3:10.

 

 

Pdf De late regen
PDF – 513,3 KB 28 downloads