De komst van de gevallen engelen. Openbaringen 12. en lukas 21:25-26. Mattheus 24 :5-51

Gepubliceerd op 5 februari 2024 om 15:10

Deze prachtige luchten zijn een aankondiging van de komst van gevallen engelen. Het is niet een aankondiging van de wederkomst  maar van oordeel. 

Kom naar voren, heidenvolken, om te luisteren !

Jesaja 34:4

Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan, de hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen zoals de bladeen vallen van een wijnstok en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. 

en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. Openbaring 6:13.

Openbaring 12:4.

En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de Hemel en wierp die op aarde.

 

De komst van de gevallen engelen, oordeel over de wereld voor de zonden van de wereld. Bent u verzegeld voor de eeuwigheid?

Al staan we er niet vaak of graag bij stil de aarde is vol van zonde en die zonden worden geoordeeld door God, nog voor de komst van de Heere Jezus.

 

Onze wereld zal ook bevolkt worden door gevallen engelen die zich willen mengen met het menselijke ras ze zullen onder ons leven, en met ons leven.

Hun motivatie is niet liefde maar juist het tegenovergestelde. De komst van de gevallen engelen is onderdeel van Gods oordelen over zonden van de wereld. Een oordeel over Babylon. De viering van de overwinning op Babylon, de gerchtigheid van de oordelen over haar zonden en de viering hiervan in de hemel worden genoemd in openbaring 19:1-5.

Hun komst en de vermenging van deze wezen met het menselijke ras is ook geprofeteerd in de droom van Nebukadnezar, Daniel 2:42-43.  Dat u gezien hebt ijzer vermengt met modderig leem ze zullen zich door menselijk zaad vermengen.  

Hun komst wordt in de ook gemeld in. Joel 2.2. Ook in Judas 1:6 en in het boek van Henoch, noemt de Heere deze engelen en het verlaten van hun oorspronkelijke staat, het waren namelijk engelen van God, ze zijn afvallig geworden en samen met lucifer opstandig geworden tegen God. In de tijd van Noah hebben ze vreselijke dingen gedaan die ook nu weer terug zullen komen. Ze waren al uit de Hemel verbannen voor de tijd van de mensheid. Samen met satan regeerden ze op aarde. Het zijn werkwrs van satan, die komen om ons te verleiden, het is ook een test, de test van het geloof.

Ooit was hun woonplaats de hemel. Ze komen als de dage raad, de tijd voor de zon opkomt het weer zal veranderen tegen die tijd, het zal donker worden. In Openbaring 6:14 en Lukas 21:26 Wordt gesproken over het terugwijken van de hemel, Dit is wat ik noem de beschermende hand van God, de genade van God, die er steeds voor zorgde dat we vergeving konden krijgen en vragen voor onze zonden, keer op keer. Dit is veranderd.

De genade die ons nog voor een deel beschermde is afgebouwd en we vallen daarmee onder het oordeel waar geen zonde meer geaccepteerd wordt. Het staat beschreven in openbaring 14.14. De graanoogst en de wijnoogst. We leven in de tijd van het vlugge oordeel, de wijn oogst is de oogst van zielen die deze tijd niet meegaan maken maar wel zalig zijn en heilig leven, de andere zielen die genoemd zijn zielen die nog steeds in zonde leven ze kunnen weggenomen worden terwijl ze in zonde leven. Het is de Heere Jezus die genoemd wordt in openbaring en met de sikkel rondgaat.

We kunnen nog vergeving krijgen van zonden bij bekering. En daarna wordt het geen vanzelfsprekendheid meer maar van heilig leven. Doe daarom voor zo ver dat er nog is zonden weg uit uw leven en vraag om vergeving verzoen u met God en leef heilig.

 Het is de genade en wil van God dat het niet helemaal uit de hand zou lopen op aarde. Het is de profetie over de eindtijd dat de wereld geheel overgegeven wordt, voor een korte tijd, aan satan. Het is zo bepaald en voorzien door het verlaten van God en de collectieve zonden van de mensheid.

En wij zullen leven in deze wereld. In deze wereld is geen ruimte voor compromissen. Want het licht kan zich niet mengen met de duisternis. 2 Korinthe 6:14. Zelfs de meest toegewijde christen kan zich vergissen en tot een compromis verleid worden in deze tijd. Bijbelkennis, zelfcontrole en onderscheidingen vermogen ook, het zijn kenmerken van de Heilige Geest. Laat de Bijbel in deze tijd de meetlat zijn waarnaast u uw leven legt, en wees trouw aan de Heere Jezus. Want zonder Hem beginnen we niets, Zijn licht zal blijven schijnen, een baken waarin mensen veilig Zijn. En we ontvangen kracht door zijn Geest.

Het is de wil, en de genade van God die de werelden van het kwaad en die van ons min of meer gescheiden houdt op aarde. Als de hemel terugwijkt, Lukas 21:26. In Jesaja 13:13 lezen we heel duidelijk dat het God zelf is die de aarde zal doen wankelen dan krijgt de andere wereld toegang tot onze wereld. Onze wereld wordt opgerold als een mantel en zal verwisseld worden. Hebreeën 1:10-12. Het klimaat zal hierdoor veranderen.

 Het is ook een indicatie dat de wederkomst van de Heere Jezus dichtbij is, hij heeft immers gezegd dat de tijd waarin Hij terugkomt zal zijn als in de dagen van Noah. Door de rebellie tegen God, is Satan, de draak, uit de hemel geworpen op aarde, samen met een derde van alle engelen. Openbaring 12:4-17.  alle profetie moet eerst vervuld zijn. En wij leven in de tijd dat dit gebeurt.

Een van de indicaties dat deze engelen zullen verschijnen is de vorming van ongebruikelijk "mooie" of "van een nieuw soort" luchten in rood tinten en het noorderlicht op plaatsen waar het normaal niet voorkomt. Momenteel zie je deze luchten over de gehele wereld al verschijnen.

Ze, de gevallen engelen, worden aan de wereld voorgesteld als aliens vanuit andere melkwegstelsels zouden ze komen, ver weg in werkelijkheid zijn ze dichtbij. Ze komen met nieuwe technologieën en andere verleidingen. Ze lijken niet op engelen, het woord engel geeft misschien de indruk dat ze nog iets goeds in zich zouden hebben, dat is niet zo. Hun bestemming is de hel, aan het einde van de regeerperiode van satan de antichrist en de valse profeet. Ze komen als “vrienden ”maar zijn uit op uw ziel.

Het zijn engelen van satan en niemand zou zich hiermee in moeten laten, mensen die zich met deze kwaadaardige wezen in laten gaan naar dezelfde bestemming als waartoe zij al zijn veroordeelt, het is demonisch. 

 

Als u meer wilt lezen over de komst van het laaste koninkrijk op aarde het ijzeren koninkrijk, voor de komst van de Heere Jezus klik dan hier

Waarschuwing

 Het zelf oproepen of commanderen van engelen opent een deur naar de duisternis en u passeert de Heere Jezus waardoor er geen (meer) bescherming is. Het is een gevaarlijke onderneming omdat er nu eenmaal ook gevallen engelen zijn. Bent u betrokken in een gebeds groep of roept u zelf engelen aan. Ga dan in gebed en vraag eventueel vergeving voor het feit dat u zonder God betrokken bent of geraakt met deze praktijken. In de new age wereld wordt deze praktijk nogal eens beoefend en daar is het nu eenmaal niet de gewoonte om de Heere Jezus erbij te betrekken.

"En onze Heere Jezus christus Zelf en onze Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw hart vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. 2 Thessalonicenzen 2:16-17.

 

 

Hef De Banier Omhoog
PDF – 80,9 KB 29 downloads
Gods Engelen
Word – 96,4 KB 13 downloads
Heilge Geest Update 19 April 024 Docx
Word – 145,0 KB 9 downloads

In de tijden die komen gaan hebben we een schuilplaats nodig, deze vinden we in Christus zoals dat zo mooi is beschreven in Psalm 91 Maak u schuilplaats bij de Heere in moelijke en in goede tijden. Hij is er voor ons en wil graag dichterbij  zijn en hoog op uw agenda staan. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.