EXODUS 10 laat mijn volk gaan. Oordeel over de kerk. update

Gepubliceerd op 4 mei 2024 om 14:19

Update. 

Laat mijn volk gaan.Kom uit Egypte.

In de laaste dagen roept God u op om uit Egypte weg te gaan, en Hem te volgen, te gehoorzamen en te vertrouwen. Het is ook een oproep om uit denominaties weg te gaan die een ander Evangelie prediken dan dat van De Heere Jezus.

Exodus 10.

Dit is een dringende oproep, een profetie ontvangen van de Heere, voor de kerkleiders en Bijbel leraren van Nederland.

Juli 2023 -april 2024. 

God roept kerkleiders, voorgangers en anderen die het Evangelie verkondigen, in Nederland op om hun mensen niet langer gevangen te houden in een ander niet bijbels Evangelie.

Geestelijk gevangen in een on-Bijbelse waarheid en een verdraaid Evangelie. Het is een oproep om u te verootmoedigen voor de Heer en uw mensen te laten gaan. De waarheid is niet van u of voor het bevorderen van geestelijke ontrouw, het wegdrijven van de Heere Jezus en de eeuwige duisternis, maar van iedereen en dient overeenkomstig te worden verkondigd ter ere en glorie van God zelf.

 

. Hij zal iedereen die de “waarheid” onderricht in zijn naam testen en ter verantwoording roepen. Iedereen die het woord van God onderwijst doet dit met een enorme verantwoordelijkheid, voor zichzelf maar ook naar uw mensen toe heeft u een verantwoordelijkheid, namelijk het behoud van hun ziel. Want de Heere Jezus is naar de aarde gekomen om te redden en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10. niet om te gronde te richten, maar om ze te behouden.

Lukas 9:10. niet om te gronde te richten, maar om ze te behouden. 

 

 Als mensen verloren gaan zonder te zijn gewaarschuwd dan wordt hun bloed van uw hand opgeëist. Ezechiël 3:18-21.

Het verdraaien van het Evangelie, de boodschap veranderen in een zoeker vriendelijke versie of een persoonlijke versie waardoor mensen niet tot bekering komen en verloren gaan wordt iedereen aangerekend die zich hieraan schuldig maakt en in de naam van onze Heer spreekt. “Want als u weigert mijn volk te laten gaan, zie dan zal ik morgen sprinkhanen op uw grondgebied brengen. Exodus 10:4-5.

 

De enige weg is terugkeer naar Gods woord, Zijn waarheid, roep iedereen op tot bekering en vraag vergeving voor het brengen van een afwijkende leer.  Aan God en aan de mensen wie u onderwijst. God is geen God die met zich laat zich spotten en zal dienovereenkomstig oordelen, landelijk en op persoonlijk niveau.

God is niet verandert in de loop van de eeuwen en laat ook niet met zich spotten.

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8.

 

In de nabije toekomst zal de Heere Jezus de kerk oordelen zoals is voorzegd in de Bijbel. vanwege het ongehoorzaam zijn aan het woord van God.

Deze aankondiging kunt u vinden in 1 Petrus 4:17a Want het is tijd dat het ooreel beginne van het Huis van God.

In de kerk van de toekomst en dat is nu, is geen plaats meer voor zonde en God zal zijn Geest uit storten als een verterend vuur. 

 Want Hij komt met de Heilge Geest en vuur. Hebreen 12:29. Voor een smetteloze bruid. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwlijk gegeven aan een man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. 2 Korinthe 2:11.

Als er nog zonde is in uw leven dan is het nu de tijd om dit op te geven en vergeving te vragen.

 

We leven in de eindtijd, dat moge duidelijk zijn het is daarom heel belangrijk om bij het woord van God te blijven en niet mee te gaan in de vele niet Bijbelse leringen die zijn onstaan de afgelopen twee duizend jaar. We worden hiervoor gewaarschuwd.

 

2 Petrus 3:17-18. U dan geliefden , omdat u dit van te voreren weet, wees dan op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastigheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij die heerlijkheid, zowel nu al. inde dag van de eeuwigheid.

Hier staat het duidelijk, groei in de kennnis en in uw relatie met de Heere Jezus.

 

 

Laat mijn volk gaan een aanzegging van de Heere over het oordeel wat over de kerk zal komen.

EXODUS 10
PDF – 99,6 KB 59 downloads
De Vervanging Van De Tien Geboden
Word – 13,9 KB 55 downloads
De Late Regen zegen van God in tijden van oordeel.
PDF – 513,2 KB 48 downloads
De Aankondiging Van Het Oordeel Over Babylon
PDF – 3,6 MB 50 downloads
De Opkomende Antie Christelijke Wereld Orde
PDF – 286,5 KB 43 downloads
Heilge Geest Update 19 April 024 Docx
Word – 144,8 KB 5 downloads

Op de download pagina vind u nog meer artikelen.

www.onzegezegendehoop.nl