• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • De Heilige Geest ontvangen door bekering.
Hartelijk Welkom » Hemel of Hel

Hemel of Hel

De Hemel en De hel ze bestaan beide maar er is geen reden tot zorg want de hemel is voor iedereen bereikbaar.

Geen leuk onderwerp de hel, maar het moet wel genoemd worden omdat juist onze hele toekomst daarvan af hangt. Het is nu eenmaal zo dat deze tijd ons meer dan ooit vraag om een keuze te maken. Het is gevaarlijk om er niet over te praten of te verzwijgen Je kunt hierdoor op het verkeerde pad lopen zonder dat je dit door hebt.

De hel bestaat wel en daar zijn meerdere Schriftplaatsen van te vinden. Jezus heeft het erover. Hij is er zelf naar afgedaald na zijn kruisiging. Naar Hades, het is de plek voor Hen die verloren gaan. Het is ook de plek waar satan 1000 jaar opborgen wordt samen met de valse profeet dus geen plek waar u wilt zijn. Satan weet dat hij daar heen gaat met alle gevallen engelen en iedereen die niet kiest voor het alternatief de Hemel door Jezus Christus.

Daarom gaat Hij nu rond als een brullende leeuw om te stelen en te roven. (zielen). Ook die van u? Hij, de hel, bestaat ook als er niet over gesproken wordt of omdat het geen fijn onderwerp is.

 

De Hemel

Daar tegenover staat de Hemel en het Koninkrijk van God wat nog komt nadat Jezus op de Olijfberg staat over niet al te lange tijd. Dan kunnen we duizend jaar met Jezus de aarde besturen. Na de opname komen de mensen die in Christus zijn hier weer terug om de aarde te regeren met Jezus. Dat moet prachtig zijn! Geen verdriet, ziekte en corruptie, etc. Judas 1:14.

 

Veel mensen zijn onderweg naar de hel zonder het te weten. Ook Christenen die Jezus niet hebben aangenomen. Er is nog tijd.... Lees uw Bijbel.

 

 Corry ten Boom, die  door onze Heer de hele wereld overgestuurd is om het Evangelie te verkondigen, in kerken en Christelijke organisaties, schreef eens dat als een theoloog niet in de Hemel geloofd het nog niet wil zeggen dat hij niet bestaat.

 

...maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn...psalm 73;26