EXODUS 10

 

Laat mijn volk gaan.

 

Dit is een dringende oproep, een profetie ontvangen van de Heere, voor de kerkleiders en bijbel leraren van Nederland.

Juli 2023

 

God roept kerkleiders, voorgangers en anderen die het Evangelie verkondigen, in Nederland op om hun mensen niet langer gevangen te houden.

Geestelijk gevangen in een on-Bijbelse waarheid en een verdraaid Evangelie. Het is een oproep om u te verootmoedigen voor de Heer en uw mensen te laten gaan De waarheid is niet van u of voor het bevorderen van geestelijke ontrouw, het wegdrijven van de Heere Jezus en de eeuwige duisternis, maar van iedereen en dient overeenkomstig te worden verkondigd ter ere en glorie van God zelf.

 

. Hij zal iedereen die de “waarheid” onderricht in zijn naam testen en ter verantwoording roepen. Iedereen die het woord van God onderwijst doet dit met een enorme verantwoordelijkheid, voor zichzelf maar ook naar uw mensen toe heeft u een verantwoordelijkheid, namelijk het behoud van hun ziel. Want de Heere Jezus is naar de aarde gekomen om te redden en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10. niet om te gronde te richten, maar om ze te behouden.

Lukas 9:10. niet om te gronde te richten, maar om ze te behouden. Lukas 9:10.

 

 Als mensen verloren gaan zonder te zijn gewaarschuwd dan wordt hun bloed van uw hand opgeëist. Ezechiël 3:18-21.

Het verdraaien van het Evangelie, de boodschap veranderen in een zoeker vriendelijke versie of een persoonlijke versie waardoor mensen niet tot bekering komen en verloren gaan wordt iedereen aangerekend die zich hieraan schuldig maakt en in de naam van onze Heer spreekt. “Want als u weigert mijn volk te laten gaan, zie dan zal ik morgen sprinkhanen op uw grondgebied brengen. Exodus 10:4-5.

 

De enige weg is terugkeer naar Gods woord, Zijn waarheid, roep iedereen op tot bekering en vraag vergeving voor het brengen van een afwijkende leer.  Aan God en aan de mensen wie u onderwijst. God is geen God die met zich laat zich spotten en zal dienovereenkomstig oordelen, landelijk en op persoonlijk niveau.

 

 

God is niet verandert in de loop van de eeuwen

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8.