Gods engelen als dienende geesten.

Gepubliceerd op 29 februari 2024 om 11:54

God heeft engelen geschapen om ons te helpen op ons levenspad. Dienende geesten worden ze genoemd. Ze verdienen meer aandacht en erkenning van het feit dat ze ons helpen op manieren die we zelf niet altijd door hebben,  ze zijn door God gezonden.

Ze hebben een heel belangrijke taak op aarde in het totale heilsplan van God. Hebr 1:14. Ook in de eindtijd hebben ze verschillende taken, zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen in het boek Openbaringen. Ook in het leven van een gelovige spelen ze een rol.

 

Lees verder op de pagina over de engelen Gods. "Over engelen gesproken"

Gods Engelen Docx
Word – 95,8 KB 9 downloads