Gebed voor het verbreken van occulte banden

Gepubliceerd op 15 augustus 2023 om 10:02

 

Kennis is vrijheid.

 

Dit gebed is een gebed tegen occulte belasting van een vloek of ban die over u is uitgesproken.

 

De vijand, duivel of satan heeft geen macht over u als u weet dat de Heere Jezus boven alle machten van de duisternis staat,

en u ook als u in zijn autoriteid gaat staan. Deze kennis geeft ons de macht om ons te bevrijden van occulte belasting.

 

U vind hier ook een artikel met mogelijke oorzaken van occulte beinvloeding. En hoe deze te voorkomen.

Satan maakt gebruik van het ontbreken van kennis over geestelijke oorlogsvoering en het gebrek aan kennis over de positie van een christen ten opzichte van de wereld en de geestelijke strijd, terwijl deze kennis in de Bijbel is te vinden. Hij weet dat we macht hebben en kracht. We zijn ook verzegelt met de Heilge geest en beschermd dor het bloed en daarom heeft hij en zijn dienaren geen macht over ons. Het kan wel zo lijken door aanvallen op ons denken en gedoe in huis of anders. Hij heeft geen enkele macht over u. Het kan echter wel gebeuren als we geen weet hebben van zijn invloed op ons leven. We zoeken dan naar oplossingen voor onze vragen en problemen bij iemand anders dan de Heilge Geest. 

De heere Jezus heeft ons de macht gegeven om alles te weerstaan en te verwerpen. We kunnen wel de deur open zetten voor de duisternis als we in zonde leven. Ook is het mogelijk dat u zonder er erg in te hebben onder een vloek bent gekomen door allerlei verschillende redenen. Geen nood het is te verbreken. Als we in Christus zijn zijn we vrij ook van gebondenheid als we deze verbreken en ons zelf vullen met de kennis van zijn woord.

 

Zonder deze kennis is het in de opkomende antchristelijke wereld onmogelijk om staande te blijven of genoeg onderscheidings vermogen te hebben. Versterk uw innnerlijk door uw geloof op te bouwen in Jezus.

 

Het neerhalen van bolwerken is een onderdeel van het christelijke leven, deze bolwerken bevinden zich meestal in ons denken.

Onze wapenuitrusting is ervoor om dit te kunnen volbrengen en we worden bijgestaan door God.

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbreken van bolwerken.

2 Korinthe 10:3-

 

 

De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw allen. Fill 4:23.

 

De sleutel naar een overwinnend leven is een persoonlijke relatie met God en te wandelen in zijn wil en beloften.

Deze beloften om ons te beschermen zijn te vinden in de Bijbel zoals in de Psalmen. Geloof in het woord activeert uw geloof.

De beloften worden werkelijkheid door de mate van ons geloof het is geen automatisme. Dit geld voor bescherming en aanvallen van de vijand. 

De bijbel is waarheid, twijfel aan de waarheid brengt stagnatie in de beloften. Het is geen platte tekst maar een levend woord van een levende God. De vijand wil verhinderencdat we geloven en hopen. Bestudeer daarom uw Bijbel en breng alles bij de God.

Mijn volk gaat ten onder door het gebrek aan kennis staat geschreven in de Bijbel. Des te meer redenen om zelf u Bijbel te bestuderen en in actie te komen tegen de aanvallen. 

 

Gebed tegen occulte belasting.
PDF – 153,8 KB 63 downloads

Welke oorzaken van occulte belastingin zijn er. Een greep uit de meest bekende. 

Geestelijke beinvloeding enige oorzaken uitgelicht.
Word – 151,1 KB 62 downloads
Oorzaken van geestelijke strijd of occulte besmetting deel twee
Word – 94,0 KB 44 downloads
Gebed voor Bescherming en leiding.
Word – 21,5 KB 59 downloads
Over Vergeving
Word – 98,2 KB 58 downloads

Vergeven is leven.

Conflicten, ruzie of onvergefelijkheid, zijn legale grond voor de vijand. Geeft de vijand daarom geen ruimte, vergeef elkaar en geeft de vijand geen plek of reden om in uw leven te zijn. Laat Hem niet over uw huishouden of leven heersen en weersta hem. En bid voor vrede in uw hart, In de naam van Jezus Christus.

U staat op heilge grond en niemand kan u iets doen als u er niet in meegaat. Een volger van Jezus, wedergeboren, heilig levend voor God, vergeven en verzegeld door de Heilge Geest, is geplaats in de hemelse gewesten in Christus. Efeze 1:3-7.

Dat brengt geestelijke zegeningen voor u met zich mee. 

 

*De volgende teksten gaan over geestelijke strijd en vrijheid gaat over het vernieuwen van onze gedachten.

En de generatie vloek. 

Onze gedachten zijn het eerste doelwit van satan om ons van onze vrijheid, rust etc te beroven. 

Als u deze teksten niet wilt missen neem dan contact op zodat ik u toe kan sturen.

 

 

 

Psalm 91.

 

Er zijn Psalmen voor geestelijk oologvoering  en bescherming in de Bijbel te vinden. De belangrijkste is Psalm 91. Deze Psalm is een aanbod van God voor bescherming. Maak deze beloften actief door geloof en dankzegging en pas ze toe in elke situatie in uw leven. Psalm 91

Ken uw positie in Christus, dat is waar deze Psalm over gaat, Ik noem ook nog Psalm 35,46, 27, 18 121, en 140.

U bent overwinnaar in de naam van Jezus Chrsitus. Blijf overwinnaar door geloof en vertrouwen ongeacht de omstandigheden.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Psalm 91:11-12.

De Heere Jezus beschermt door Zijn aanwezigheid, Zijn Geest en ook door het sturen van Zijn engelen. Altijd op bevel van Hemzelf we mogen ze nooit zelf aanroepen, raadplegen of vereren. 2 Korinthe 11:14. Openbaring 19:10.

 

psalm 91
PDF – 146,1 KB 57 downloads

 

 

Wees niet bevreesd want ik ben met u, wees niet verschrikt want ik ben uw God.

Jesaja 41:10.

 

www.onzegezegendehoop.nl