Welkom op de Bijbel pagina deel twee

van onze gezegende hoop

 

Verdwenen boeken uit de Bijbel.

De meeste boeken die niet zijn opgenomen in onze huidige bijbel worden wel genoemd in het O.T. en N.T.

Vele zijn bewaard gebleven en na enig zoek werk te vinden.

 


De Bijbel is Gods woord een gids naar het eeuwige leven.Het is de waarheid van God en we mogen daar niets aan afdoen of aan toevoegen,  een lamp voor onze voeten in een donkere wereld. Het is geschreven om ons te helpen te begrijpen wie God is, zijn karakter en wat Hij van ons verlangt om het eeuwige leven binnen te mogen gaan. En wat Hij voor ons kan en wil doen als wij voor Hem kiezen.

Velen denken dat de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Dit is geen juste weergave van wat er in de Bijbel zelf staat geschreven over de boeken die niet (meer) zijn opgenomen. boeken die we nu niet terugvinden in de Bijbel als een boek worden wel genoemd op verschillende plaatsen als zodanig.

Ook door de Apostel Paulus wordt gesproken over de boeken  Ze zijn van groot belang voor ons om bijvoorbeeld de eintijd beter te kunnen begrijpen Het bekenste boek waar Hij over spreekt  is het boek van Henoch. Dit boek is een belangrijk boek om dat hier in staat beschreven wat er in de tijd voor de vloed gebeurde en de reden van de vloed. Het geeft een beeld van die tijd een ijd die we terug kunnen verwachten . Dit is geprofeteerd door de Heere Jezus zelf over de Zijn wederkomst en de omstandigheden die dan zouden heersen op aarde. Tekeken waaraan we kunnen zien dat de tijd nadert. Het zal zijn als in de tijd van Noah of zo als in de tijd van Lot. In beide tijdperken was de zonde van de mensen ernorm groot. Zo is het vandaag de dag niet anders. De bijbel leert hoe en waarom we onze zonden kunnen stoppen en er vergeving voor kunnen krijgen waar en waarmee we voor het eeuwige leven hebben gekozen.

De niet niet opgenomen boeken.

U vind hier onder twee voorbeelden van bijbelboeken die wel genoemd worden door de Apostel Paulus maar niet zijn opgenomen in de Bijbel zelf. Dat deze boeken niet zijn opgenomen door samenstellers van de Bijbel zegt niets over de geldigheid of autoritied over deze boeken. Gelukkig zijn ze bewaard gebleven en kunnen we hierdoor zelf onderzoeken hoe de tijd voor de vloed er uit zag en wat we weer terug kunnen verwachten.

 

Het boek Jasher is  alleen in het Engels te downloaden. Het wordt in de bijbel genoemd in Jozua 10:13. En in 2 Samuel 1:18. Het wordt ook wel het boek van de Oprechte genoemd.  

  Hebreeen 11:5. Door het geloof werd Henoch weggenomen.

 

Samen met het boek van Henoch beschrijft het de tijd van Noah, de tijd die weer terug komt, de gevallen engelen en hun ontstaan. en de val van de mensheid tot op de dag van vandaag. Het verteld over de tijd voor de vloed, en de tijd van Adam en Eva. Dit boek word ook genoemd door Paulus in het Nieuwe Testament. 2 Timotheus 3:8. Er is een boek in omloop, The book of Gigants waarin uitgelegd wordt wat de tijd van Noah inhield. De nephilim en de reuzen bijvoorbeeld. Al deze  wezens komen weer terug in  onze tijd de eindtijd.

De Heere Jezus heeft veel meer gedaan dan dat er in onze Bjbel is opgeschreven, te veel om op te schrjven zelfs. U leest het in Johannes, Paulus maakt er melding van.

 En er zijn vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik ,

de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Johannes 21:25.

 

Het boek van Henoch

Het boek van Jasher

Book Of Jasher
PDF – 2,8 MB 157 downloads
The Complete Book Of Henoch Standard English Version Jay Winter
PDF – 2,8 MB 78 downloads
BOEKEN VAN HENOCH nederlandse uitgave.
PDF – 69,1 KB 6 downloads