Onze Gezegende hoop
  • De zegels uit openbaringen 6 worden een voor een verbroken, de eerste twee zijn verbroken.

 Wat ziet u Jeremia? Ik zei ik zie een amandeltak, Toen zei de Heere dat heeft u goed gezien, want ik waak over Mijn Woord om dat te doen. Jeremia 1:11-12

 Welkom op de website van Onze gezegende Hoop.

 

God heeft een plan, dat plan staat in de Bijbel en gaat over het behoud van uw ziel voor de eeuwigheid. U leest er alles over op de site en natuurlijk in Gods woord. Het plan is  al eeuwenlang geleden geopenbaard in de profetieën en ook in het Nieuwe Testament vinden we dit plan terug.

Dit plan heet het Evangelie, het Evangelie dat Jezus naar de aarde heeft gebracht, het Koninkrijk der Hemelen, uit liefde  voor ons zodat we niet zelf meer hoeven te werken voor de vergeving van zonden zodat wij niet verloren gaan, maar eeuwig zullen leven, u moet hiervoor wedergeboren zijn. Op deze website vind u informatie daarover en hoe u dit kunt bereiken.

 

 U vindt op de site een download pagina met teksten over de Heilige Geest, en bijvoorbeeld het boek van Henoch, een Bijbels boek maar niet opgenomen in de Bijbel. Genoemd in het Nieuwe Testament door Paulus en Judas en door de Heere Jezus. Het boek behandelt de waarheid over de komende tijden en wat we weer  kunnen verwachten. Ook vind u op deze site informatie over geestelijke beïnvloeding  de oorzaken ervan en de eventuele gevolgen ervan voor uw leven en uw ziel.

 

Het zout der aarde

Mattheus 5:13-16

Geen enkel onderwerp over wat er in Gods woord is geopenbaard wordt op deze website onbesproken gelaten, Het Evangelie zoals het in de Bijbel staat beschreven, de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen, het evangelie voor de eeuwigheid.

 

Het zal zijn als in de tijd van Noah en Lot.

Lukas 17:26-27-25 

 De artikelen over de profetieën voor deze tijd raad ik u aan om te lezen, het geeft een goed beeld van wat ons te wachten staat, en waar al veel van werkzaam is. Ook de profetie van Jeremia over de val van Amerika, Babylon.

Op de pagina de late regen leest u wat God ook nog gaat doen in deze tijd. De pagina over de opname geeft meer duidelijkheid over de gebeurtenissen die er nog aan vooraf gaan. Dit betreft onder andere het verbreken van de eerste 6 zegels uit openbaringen 6.

 

Ik wens u Gods zegen, en eeuwig leven.

D. Bakker